Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Charlené Songtekst: I've never been to me

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Charlené - I've never been to me ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van I've never been to me? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Charlené! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter C van Charlené en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals I've never been to me .

Origineel

Hey lady, you lady,
cursing at your live.
You're a discontented mother
and a regimented wife.
I've no doubt you dream about
the things you'll never do.
But, I wish someone had a talked to me
like I wanna talk to you...

Ooh I've been to Georgia and California
and, anywhere I could run.
I took the hand of a preacher man
and we made love in the sun.
But I ran out of places
and friendly faces because
I had to be free.
I've been to paradise but
I've never been to me.

Please lady, please lady,
don't just walk away.
'Cause I have this need to tell you
why I'm all alone today.
I can see so much of me
still living in your eyes.
Won't you share a part
of a weary heart
that has lived million lies...

Oh, I've been to Nice and the Isle of Greece
while I've sipped champagne on a yacht.
I've moved like Harlow in Monte Carlo
and showed 'em what I've got.
I've been undressed by kings and
I've seen some things that a woman
ain't supposed to see.
I've been to paradise, but
I've never been to me.

(spoken)
Hey, you know what paradise is?
It's a lie, a fantasy we create
about people and places
as we'd like them to be.
But you know what truth is?
It's that litle baby you're holding,
it's that man you fought whit this morning.
The same one you're going
to make love with tonight.
That's truth, that's love...

Sometimes I've been to crying
for unborn children
that might have made me complete.
But I took the sweet life,
I never I'd be bitter from the sweet.
I've splent my life exploring
the subtle whoring that
costs too much to be free.
Hey lady...
I've been to paradise,
I've been to paradise but,
I've never been to me.

 

Vertaling

Hé dame, jij dame,
je leven vervloekend.
Je bent een ontevreden moeder
en een gedisciplineerde vrouw.
Ik twijfel er niet aan dat je droomt van
dingen die je nooit zult doen.
Maar, ik wou dat iemand met mij gepraat had
Zoals ik graag met jou zou willen praten ...

Ooh ik ben in Georgia en Californië geweest
en, overal waar ik heen kon vluchten.
Ik verleidde een prediker
en we vreeën in de zon.
Maar plaatsen
en vriendelijke gezichten raakten op omdat
ik vrij wilde zijn.
Ik ben in het paradijs geweest maar
ik ben nooit mezelf geweest.

A.u.b. dame, a.u.b. dame,
loop niet zomaar weg.
Want ik heb de behoefte je te vertellen
waarom ik eenzaam ben.
Ik kan nog zoveel dingen van mezelf
zien leven in je ogen.
Wil je geen deelgenoot worden
van een rusteloos hart
dat miljoenen leugens meemaakte...

Oh, ik was in Nice en de Griekse Eilanden
terwijl ik champagne dronk op een jacht.
Ik gedroeg me als hoer in Monte Carlo
en toonde hen wat ik te bieden had.
Ik ben uitgekleed door koningen en
ik heb dingen gezien die een vrouw
niet verondersteld wordt te zien.
Ik ben in het paradijs geweest, maar
ik heb nooit mezelf kunnen zijn.

(gesproken)
Hé, weet je wat het paradijs is?
Het is een leugen, een fantasie geschapen
rond mensen en plaatsen
zoals we ze ons zouden toewensen.
Maar, weet je wat de waarheid is?
Het is de baby in je armen,
het is de man met wie je vanmorgen ruzie had.
Diezelfde met wie
je vannacht zult vrijen.
Dat is waarheid, dat is liefde...

Soms heb ik geweend
dat ik géén kinderen had
die mijn leven zin zouden hebben gegeven.
Maar ik koos het zoete leventje,
ik heb nooit geweten dat zoet bitter kon smaken
Ik heb mijn leven doorgebracht als
de verfijnde luxe hoer die een
te hoge prijs betaalde voor haar vrijheid.
Hé, dame...
Ik ben in het paradijs geweest,
ik ben in het paradijs geweest maar,
nooit ben ik mezelf kunnen zijn.