Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: childish gambino Songtekst: i it all starts with that power and camp

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: childish gambino - i it all starts with that power and camp ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van i it all starts with that power and camp? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van childish gambino! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van childish gambino en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals i it all starts with that power and camp .

Origineel

This world Donald has talked about creating was born way back in 2011 on his debut album "Camp", without us even being aware of it. The final track on the album, "That Power" features a large monologue spoken by Donald, or THE BOY, speaking about his experience with this girl whom he met on the camp. THE BOY is thirteen years old at this point [Quote: "That Power"] And I think just after a point I'm just talking to lengthen the time where we live in a world where you haven't said "yes" or "no" yet. And regrettably I end up using the word "destiny." [End quote] When he runs out of things to say to this girl, he falls asleep, and wakes up at the pickup point where all the parents are collecting their kids. As he gets off the bus, the girls from the back of the bus run into THE BOY and mock him for what he said to the girl who he'd spent the bus ride home talking to. He expresses that he didn't know the girl was friends with these other girls, because it appears as though when THE BOY was asleep, the girl he was talking to decide to share what he told her THE BOY states that he learned to cut out the middle man all the time and just tell everyone, because they're going to find out somehow anyway. [Maybe this is maybe why we're getting such a personal album from Donald in "Because The Internet", because he is cutting out the middle man and just expressing his feelings and emotions through is music.] THE BOY finishes [Quote: "That Power"] I wish I could say this was a story about how I got on the bus a boy and got off a man more cynical, hardened, and mature and shit. But that's not true. The truth is I got on the bus a boy. And I never got off the bus. I still haven't [End quote] The album "Camp" seems to take place on a metaphorical camp. Rap Genius states that the first four tracks ("Outside", "Fire Fly", "Bonfire" and "All the Shine") are a representation of his childhood, rise to success, rise to fame and realisation that it's not all that it is cracked up to be THE BOY mentions that he finds his dad in the parking lot and he goes back home, but at the end of the monologue he states that he still hasn't got off the bus. Maybe he did get off the bus at that point, but maybe there is something that stayed behind on the bus Also, remember how he learned to cut out the middle man? Instagram

 

Vertaling

Deze wereld waar Donald het over heeft gehad, is ontstaan ??in 2011 op zijn debuutalbum "Camp", zonder dat we ons daarvan bewust waren. Het laatste nummer op het album, "That Power", bevat een grote monoloog gesproken door Donald, of THE BOY, die vertelt over zijn ervaring met dit meisje dat hij in het kamp ontmoette. THE BOY is op dit moment dertien jaar oud [Citaat: "That Power"] En ik denk dat ik net na een punt gewoon praat om de tijd waarin we leven te verlengen in een wereld waar je nog geen "ja" of "nee" hebt gezegd. En helaas gebruik ik het woord 'lotsbestemming'. [Einde citaat] Als hij geen dingen meer tegen dit meisje te zeggen heeft, valt hij in slaap en wordt hij wakker bij het ophaalpunt waar alle ouders hun kinderen ophalen. Als hij uit de bus stapt, rennen de meisjes aan de achterkant van de bus THE BOY in en bespotten hem met wat hij zei tegen het meisje met wie hij de bus naar huis had gepraat terwijl hij praatte. Hij zegt dat hij niet wist dat het meisje bevriend was met deze andere meisjes, omdat het lijkt alsof THE BOY sliep, het meisje met wie hij aan het praten was, besloot te delen wat hij haar vertelde THE BOY zegt dat hij heeft geleerd de middelste man de hele tijd uit te schakelen en het gewoon aan iedereen te vertellen, omdat ze het hoe dan ook toch zullen ontdekken. [Misschien is dit misschien de reden waarom we zo'n persoonlijk album van Donald krijgen in "Because The Internet", omdat hij de middelste man uitschakelt en gewoon zijn gevoelens en emoties uitdrukt door middel van muziek.] THE BOY eindigt [Citaat: "That Power"] Ik wou dat ik kon zeggen dat dit een verhaal was over hoe ik een jongen in de bus stapte en een man cynischer, verharder, volwassener en shit uitstapte. Maar dat klopt niet. De waarheid is dat ik als jongen in de bus stapte. En ik ben nooit uit de bus gestapt. Ik heb het nog steeds niet [Einde citaat] Het album "Camp" lijkt plaats te vinden in een metaforisch kamp. Rap Genius stelt dat de eerste vier nummers ("Outside", "Fire Fly", "Bonfire" en "All the Shine") een weergave zijn van zijn jeugd, succes hebben, bekendheid verwerven en beseffen dat het niet alles is wat het is wordt gekraakt THE BOY vermeldt dat hij zijn vader op de parkeerplaats vindt en hij naar huis gaat, maar aan het einde van de monoloog zegt hij dat hij nog steeds niet uit de bus is gestapt. Misschien is hij op dat moment wel uit de bus gestapt, maar misschien is er iets achtergebleven in de bus Weet je nog hoe hij leerde de middelste man uit te snijden? Instagram