Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: chubb rock Songtekst: organizer

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: chubb rock - organizer ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van organizer? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van chubb rock! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van chubb rock en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals organizer .

Origineel

No one can do it better You see that black man over there, bring him here You see the one with the blunt, put him in the front 'Cause it's time to prepare, some kind of strategy this year It's only been about ten million months That we were lost in the sauce but of course with the help of the boss We prevail and now we're on this positive scale But now it's time to take it one step further Preferably without any obvious murders If you don't [Incomprehensible] I don't give a shit If you do it to a man of our shade, you definitely played Yourself and us and then the heritage crust will be crushed to puss 'Cause of your lust that you must just bust A man of your own kind, you must be blind Archie Bunker and Joey's gonna snuff ya from behind One day 'cause we easy prey to get It's not a threat place a bet recollect the terms met Many years ago that we're inferior And inferior people shouldn't know they're really superior And yo it's time to listen, tick tock, tick tock Comin' from Chubb Rock so check the clock and organize Anytime you look at yourself (Organize) Be you black, brown, red or yellow (Organize) A so-called Negro (Organize) You are you represent a person (Organize) Who poses, such a (Organize) Serious problem for America (Organize) 'Cause you're not wanted (Organize) No one can do it better If the battle of the races was a basketball game, who'd reign? Look for the blacks we have Strickland Ewing Magic course Jordan is the don Isiah Dominique Barkley and Akeem Olujawon For the whites Bird, Kiki, McHale and Paxon Shouldn't go any further you know it's gonna get wack son But if the black players have an ego, and won't let go The rock no matter how nice they are they're gonna flop Look chop in a sold out capacity crowd, the upsets will be so loud Yes teamwork, yes y'all teamwork If a jerk wants to go for self he gets hurt, and now Dinkin's is the man, so magic form the plan Yo Strickland run the point, Jordan is the guard and (Organize) So we are all black people (Organize) So called Negroes Second-class citizens (Organize) (Organize) Ex-slaves (Organize) You are nothin' but a ex-slave (Organize) You don't like to be told that (Organize) But what else are you? (Organize) You are ex-slaves you didn't come here on the Mayflower I shall not have no other one but this one That is description now here's the full picture Frame it, aim it, name it proclaim it To be a Chubb Rock original Ain't it, funny That four years ago I wasn't making an inkling of money Had to put four chicken wings on layaway And had to come back the next day for the fried rice The price you could let me chill with a quarter But I oughta just order, a lettuce sandwich with a large water Drink it down until I can make up a Chubb Rock sound That will end all this, then I take the risk And if I fail I won't do a fishtail, in the abyss That's a diss, I'm strivin' not drivin', Miss Daisy And Patrick Swayze don't amaze me or faze me Me look up to these stupid clowns, you're crazy My mama raised me on Mama Mabley Dorothy Dandridge crossed an ill bridge The media got involved into her shit Gashed her grill and boggled up her wit Took her name like a crook And how long shall they kill our prophets (No one can do it better) While we stand aside and look? Here's the hook open your eyes and organize And we unite on the basis of (Organize) What we have in common (Organize) And what we have foremost (Organize) In common is that enemy (Organize) The white man (Organize) He's an enemy to all of us I know some of you all think That some of them aren't enemies

 

Vertaling

Niemand kan het beter Zie je die zwarte man daar, breng hem hier. Zie je die met die stomp, zet hem vooraan Want het is tijd om je voor te bereiden, een soort van strategie dit jaar Het is pas tien miljoen maanden geleden Dat we verloren waren in de saus, maar natuurlijk met de hulp van de baas overwinnen we en nu zijn we op deze positieve schaal Maar nu is het tijd om een stap verder te gaan. Bij voorkeur zonder overduidelijke moorden Als je het niet doet [Onbegrijpelijk] kan het me geen reet schelen Als je het doet met een man van onze kleur, heb je zeker gespeeld Jezelf en ons en dan zal de erfgoedkorst tot moes verpletterd worden Vanwege je lust, die je gewoon kapot moet maken. Een man van je eigen soort, je moet blind zijn Archie Bunker en Joey's zullen je van achteren besnuffelen. Op een dag, omdat we een makkelijke prooi zijn. Het is geen bedreiging, het is een weddenschap. Denk aan de voorwaarden. Vele jaren geleden dat we inferieur zijn En inferieure mensen moeten niet weten dat ze echt superieur zijn And yo it's time to listen, tick tock, tick tock Comin' from Chubb Rock so check the clock and organize Anytime you look at yourself (Organiseer) Be you black, brown, red or yellow (Organiseer) A so-called Negro (Organiseren) Ben je vertegenwoordig je een persoon (Organiseren) Die zich voordoet, zoals een (Organiseren) Ernstig probleem voor Amerika (Organiseer) Want je bent niet gewild (Organiseer) Niemand kan het beter Als de strijd der rassen een basketbalwedstrijd was, wie zou er dan heersen? Kijk naar de zwarten die we hebben Strickland Ewing Magic natuurlijk Jordan is de don Isiah Dominique Barkley en Akeem Olujawon Voor de blanken Bird, Kiki, McHale en Paxon Moet niet verder gaan, je weet dat het slecht wordt. Maar als de zwarte spelers een ego hebben, en niet willen loslaten De rock, maakt niet uit hoe aardig ze zijn, ze gaan floppen. Kijk, Chop, in een uitverkochte menigte, zullen de uitslagen zo luid zijn. Ja teamwork, ja jullie allemaal teamwork Als een eikel voor zichzelf wil gaan, raakt hij gewond, en nu Dinkin's is de man, dus magie vormt het plan Strickland loopt naar de punt, Jordan is de bewaker en (Organiseren) Dus we zijn allemaal zwarte mensen (Organiseer) So called Negroes tweederangs burgers (Organiseer) (Organiseren) Ex-slaven (Organiseer) Je bent niets anders dan een ex-slaaf (Organiseer) Je houdt er niet van om verteld te worden dat (Organiseren) Maar wat ben je nog meer? (Organiseren) Jullie zijn ex-slaven jullie zijn hier niet gekomen op de Mayflower Ik zal geen andere hebben dan deze. Dat is de beschrijving, hier is het volledige plaatje. Omlijst het, richt het, noem het en verkondig het. dat het een origineel Chubb Rock is Is het niet grappig dat ik vier jaar geleden nog geen cent verdiende Vier kippenvleugels op afbetaling moest zetten En de volgende dag terug moest komen voor de gebakken rijst De prijs die je me kon laten betalen was een kwartje Maar ik zou gewoon een broodje sla met een groot glas water moeten bestellen. Drink het op tot ik een Chubb Rock geluid kan maken Dat zal dit alles beëindigen, dan neem ik het risico En als ik faal zal ik geen fishtail doen, in de afgrond Dat is een diss, ik streef niet naar rijden, Miss Daisy En Patrick Swayze verbaast me niet en maakt me niet bang Ik kijk op naar deze stomme clowns, je bent gek Mijn moeder voedde me op met Mama Mabley Dorothy Dandridge stak een zieke brug over De media mengde zich in haar shit Gassenhed her grill and boggled up her wit Nam haar naam als een boef And how long shall they kill our prophets (Niemand kan het beter) Terwijl wij toekijken? Hier is de haak open je ogen en organiseer En we verenigen ons op de basis van (Organiseer) Wat we gemeen hebben (Organiseer) En wat we in de eerste plaats hebben (Organiseren) gemeen hebben is dat de vijand (Organiseer) De blanke man (Organiseren) Hij is een vijand van ons allemaal Ik weet dat sommigen van jullie allemaal denken dat sommigen van hen geen vijanden zijn