Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: chubb rock Songtekst: the big man

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: chubb rock - the big man ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the big man? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van chubb rock! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van chubb rock en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the big man .

Origineel

The bigger of the biggest made a hit list Not a lot of people but a sequel so witness The evolution of a seed planted four years ago And now the offspring today is the new thing The people wanna jock but if they won't here's a quote Jealousy has arisen but don't sweat it And in this particular case don't let it Hold you back from pledging allegiance to this And your girl wants a kiss but I have my own miss On my side 'til the skeezer in me died Like the Grave to the John, the Crosby to the Bing The Dave is to the Benny and the Big Man is ready To take a stand for all big mankind And I'm gonna succeed with the rhyme So potent that a consultant said that rappin' rodents Have two thirds of my intelligence quotient and knowin' Just that secures me from all the muskrats And my degree tells me I don't must rap But the fans of hundreds of grands know I slam Love the jams of the big man, chorus A big man, a big man A big man, a big man Uh, his lyrics are so extraordinary The big man on the campus want people to chant this And I mean this if I have to I will get fiendish And you will be the main course of a mean dish Scrub, Sucker a la Chubb The plate will be a test or your test of fate To see if you have any kind of heart you fart I'm a soloist and knowin' this you better grow an extra fist I'm not Razor Ruddock but you'll land on your buttock Back up move, you're dealin' with a rudebwoy Raggamuffin with a funky somp'in Listen, Chubb is the one on a respect mission Ignorin' all that BS that you're dishin' Out cause the man with the clout came forth To show who's the boss, lyrical force Rethoryke monarch to spark the plan For the Chubb's the big man, chorus A big man, a big man A big man, a big man Well I don't think that my lyrics are That extrordinary but uh I do think That me and Howie do have a diverse style of music The Bigger Man used to be a trigger man Bang was the slang for the one man gang But now with a plan with a few called the A-Team Diggidy and the Swinga will paint the whole scene Paint the background first that means we rehearse Exercise cardiovascular and then the thirst Will be quenched, the throats will be drenched With the finest wines when we dine 'Cause 1989 was an okay year I mean I lived through it in 1990 I'm gonna do it Climb the mountain of the hits Put a number 1 joint at the tip if it fits And if it is a size too small, yes y'all A new creation for the nation 'Cause I'm here for the duration Like the pilgrim village when they claimed this land Gave birth to the big man, chorus Chubb Rock is definitely comin' out With a different style this year, he's A big man, a big man A big man, a big man A big man, a big man A big man, a big man

 

Vertaling

De grootste van de grootste maakte een hitlijst Niet veel mensen maar een vervolg dus getuige De evolutie van een zaadje dat vier jaar geleden is geplant En nu is de nakomeling van vandaag het nieuwe ding De mensen willen jokken maar als ze dat niet willen hier is een citaat Jaloezie is ontstaan maar maak je niet druk En in dit specifieke geval, laat het je niet je niet tegenhouden om trouw te zweren aan dit En je meisje wil een kus maar ik heb mijn eigen juffrouw Aan mijn kant, tot de skeezer in mij stierf. Zoals de Grave aan de John, de Crosby aan de Bing De Dave is voor de Benny en de Big Man is klaar Om een standpunt in te nemen voor de hele grote mensheid En ik ga slagen met het rijm Zo krachtig dat een consultant zei dat rappende knaagdieren tweederde van mijn intelligentie quotiënt hebben en weten Alleen dat verzekert me van alle muskusratten En mijn diploma zegt me dat ik niet moet rappen Maar de fans van honderden grands weten dat ik slam Love the jams of the big man, chorus Een groot man, een groot man Een groot man, een groot man Uh, zijn teksten zijn zo buitengewoon De grote man op de campus wil dat mensen dit scanderen En ik meen dit, als het moet word ik duivels En jij zal het hoofdgerecht zijn van een gemene schotel Scrub, Sucker a la Chubb Het bord zal een test zijn of jouw test van het lot Om te zien of je een hart hebt dat je scheet Ik ben een solist en je kunt maar beter een extra vuist maken Ik ben Razor Ruddock niet, maar je zult op je billen landen Achteruit, je hebt te maken met een rudebwoy Raggamuffin met een funky somp'in Luister, Chubb is degene met een respect missie Negeer al die onzin die jij uitkraamt. Omdat de man met de macht naar voren kwam... Om te laten zien wie de baas is, lyrische kracht Rethoryke monarch to spark the plan Want de Chubb is de grote man, refrein Een grote man, een grote man A big man, a big man Nou ik denk niet dat mijn teksten ...buitengewoon zijn, maar ik denk wel... dat ik en Howie een diverse stijl van muziek hebben The Bigger Man was vroeger een trekker man Bang was de slang voor de one man gang Maar nu met een plan met een paar genaamd het A-Team Diggidy en de Swinga zullen de hele scène schilderen Eerst de achtergrond schilderen, dat betekent dat we repeteren. cardiovasculaire oefeningen doen en dan zal de dorst worden gelest, de kelen worden gedrenkt Met de beste wijnen als we dineren Want 1989 was een goed jaar Ik bedoel, ik heb het in 1990 meegemaakt, ik ga het doen Beklim de berg van de hits Zet een nummer 1 joint op de top als het past En als het een maatje te klein is, ja y'all Een nieuwe creatie voor de natie 'Cause I'm here for the duration Zoals het pelgrim dorp toen ze dit land claimden Gaven geboorte aan de grote man, refrein Chubb Rock komt zeker naar buiten With a different style this year, he's A big man, a big man A big man, a big man A big man, a big man A big man, a big man