Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: chumbawamba Songtekst: act with mother

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: chumbawamba - act with mother ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van act with mother? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van chumbawamba! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van chumbawamba en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals act with mother .

Origineel

M spells man, K spells kind, could somebody tell me is man kind? Manking is saying, gotta say goodbye now, gotto say goodbye to mother earth I mean, how could I ever say that to her? She's my mother, and I love her, there's no other, mother earth, mother earth I used to watch, watch with mother, I grew up with her Now I'm grown up, I stand on my own two feet, but that's no reason to forget her By acting with mother not against her First second and third worlds can help each other By sharing the load, we can bear the burden By working together we can replant the garden Mother nature can be a right bastard at times, but I reckon she's a whole lot cleverer than mankind. He might have more experience, especially in apathy. Well ask him or ask yourself, 'War, poverty, death, rape, and violence on our streets?' And he'll look at you blankly and say, 'Mindless'. Man made catastrophe and it's happening now, today, so we're right up shit creek without a paddle, without a boat even. Question, what are full of holes yet hold much water? Answer, people. People need each other, not money, not packaged shit, we need each other. How to be nice to each other? How to talk to each other? How to live together again? I reckon, peace means learning to live together again

 

Vertaling

M spelt man, K spelt kind, kan iemand me vertellen is man vriendelijk? Manking is zeggen, gotta say goodbye now, gotto say goodbye to mother earth Ik bedoel, hoe kan ik dat ooit tegen haar zeggen? Ze is mijn moeder, en ik hou van haar, er is geen andere, moeder aarde, moeder aarde Ik keek altijd, keek met moeder, ik groeide met haar op Nu ben ik volwassen, ik sta op eigen benen, maar dat is geen reden om haar te vergeten Door met moeder te handelen en niet tegen haar Eerste tweede en derde wereld kunnen elkaar helpen Door de last te delen, kunnen we de last dragen Door samen te werken kunnen we de tuin herplanten Moeder natuur kan soms een echte klootzak zijn, maar ik denk dat ze veel slimmer is dan de mens. Hij heeft misschien meer ervaring, vooral met apathie. Vraag hem of vraag jezelf af: Oorlog, armoede, dood, verkrachting en geweld in onze straten? En hij zal je wezenloos aankijken en zeggen: 'Gedachteloos'. De mens heeft een catastrofe veroorzaakt en het gebeurt nu, vandaag, dus we zitten in de stront zonder een peddel, zonder een boot zelfs. Vraag, wat zit er vol met gaten en houdt toch veel water vast? Antwoord, mensen. Mensen hebben elkaar nodig, geen geld, geen verpakte troep, we hebben elkaar nodig. Hoe aardig te zijn voor elkaar? Hoe praten we met elkaar? Hoe kunnen we weer samenleven? Ik denk dat vrede betekent dat we weer moeten leren samen te leven.