Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: chumbawamba Songtekst: jack horner

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: chumbawamba - jack horner ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van jack horner? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van chumbawamba! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van chumbawamba en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals jack horner .

Origineel

You see who's over there in the corner? Little Jack Horner, sat in a corner... I say, I say, I say Why'd Jack Horner sit in the corner? The story goes it's cos he had a square bum. Well I'm telling you, that's not absolutely true He was told to sit there by his teacher. Jack's crime was this, he said, 'teacher you are wrong, the British army killed a lot of people too. The empire's built on the broken backs and the stolen land of all them blacks, all paid for out of your income tax.' She said, 'I won't stand for that. Don't give me your back chat, the headmaster will surely hear of this.' She said, 'Don't speak until you're spoken to. I'll tell you what you can and can't do. Now go and sit in that corner 'till I get back.' Jack was all alone Struggling on his own But when the head walked in the children made such a din They said, 'Jack get up, you got to get out. Don't let them push you about, you know they'll keep you in that corner 'till you're dead. Jack get out, don't sell out, don't compromise with Christmas pies, you know they'll keep you in that corner 'till you're dead. Keep shouting back, you tell 'em Jack, don't swallow none of their crap, you know they'll keep you in that corner 'till you're dead. Calling Jack Horners everywhere, don't bend to authority which doesn't care, you know they'll keep you in that corner 'till you're dead.' Jane got up, she helped jack out, she said, 'Teachers don't mess us about, we won't listen to your dirty lies. It's you who've got your fingers in the pie. People die, you don't question why, we won't study your lies, we won't eat your Christmas pie, we won't eat dead animal pie, we won't eat nukiller pie, we won't eat your pie R squared, and if you really cared, neither would you.'

 

Vertaling

Zie je wie daar in de hoek zit ? Kleine Jack Horner, zat in een hoekje... Ik zeg, ik zeg, ik zeg Waarom zat Jack Horner in de hoek? Het verhaal gaat dat hij een vierkante kont had. Nou, ik zeg je, dat is niet helemaal waar Hij moest daar zitten van zijn leraar. Jacks misdaad was dit. Hij zei: 'Leraar, je hebt het mis. Het Britse leger heeft ook veel mensen gedood. Het imperium is gebouwd op de gebroken ruggen en het gestolen land van al die zwarten, allemaal betaald uit uw inkomstenbelasting. Ze zei: 'Dat pik ik niet. Praat me niet tegen, het schoolhoofd zal hier zeker van horen. Ze zei: 'Spreek niet voordat je aangesproken bent. Ik zal je zeggen wat je wel en niet mag doen. Ga nu in die hoek zitten tot ik terug ben. Jack was helemaal alleen Worstelde in zijn eentje Maar toen het hoofd binnenkwam, maakten de kinderen zo'n kabaal. Ze zeiden: 'Jack, sta op, je moet eruit. Laat ze niet met je sollen, je weet dat ze je in die hoek houden tot je dood bent. Jack ga weg, verkoop niet, sluit geen compromissen met kersttaarten, je weet dat ze je in die hoek houden tot je dood bent. Blijf terugschreeuwen, zeg het ze Jack, slik hun onzin niet, je weet dat ze je in die hoek houden tot je dood bent. Roep Jack Horners overal, buig niet voor autoriteit die het niet kan schelen, je weet dat ze je in die hoek houden 'tot je dood bent'. Jane stond op en hielp Jack naar buiten. Ze zei: 'Leraren, haal ons niet overhoop, we luisteren niet naar jullie vuile leugens. Jij bent het die een vinger in de pap heeft. Mensen gaan dood, jullie vragen niet waarom, we bestuderen je leugens niet, we eten je kersttaart niet, we eten geen dode dieren taart, we eten geen nukiller taart, we eten je taart R kwadraat niet, en als je er echt om gaf, zou je het ook niet doen.'