Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: church Songtekst: it could be anyone

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: church - it could be anyone ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van it could be anyone? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van church! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van church en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals it could be anyone .

Origineel

(This could be way off!) Within this city wille to your children identical sisters in mirrors of haze Magnetic disturbance distorting the meters, unendurable silence sucked into the phase The first of these daughters appears in the vacuum, the void that's created, an absence of light Perpetually chanting the great Maha ? mantra, she heralds the current that holds back the night Anyone, could be anyone Anyone, could be anyone The second descends through electric attraction distributing wings, they've never been used ? When certain conditions fulfilled by the future, momentarily lucid, permanently fused In the hills and mountains the hawks and the eagles hang on the breezes and glide on the clouds They pull down a torrent that shorts out the circuit negating the fires and drowning the crowds Anyone, could be anyone Anyone, could be anyone Without your succession ? the message transmitted is certainly altered, it's no longer true BurstingBirthing ? in temples ? as it brings on the jungles breeds the doctors nobody knew ? When north meets the south, when right meets the left, when parallel lines begin to converge We're transcending factors transmit translate ? fake the arrangements, Charge-positive sky, the monster submerged And when this is over and when it is finished, The mission aplished, the purposeplete Back at the beginning Eden prevails, back at the start, back on the street Anyone, could be anyone Anyone, could be anyone Various electronic banshee and wailing noises

 

Vertaling

(Dit kan ver weg zijn!) In deze stad zullen je kinderen identieke zusters in spiegels van nevel zien Magnetische verstoring die de meters vervormde, ondraaglijke stilte werd de fase in gezogen De eerste van deze dochters verschijnt in het vacuüm, de leegte die is ontstaan, een afwezigheid van licht Voortdurend de grote Maha zingend? mantra, ze kondigt de stroming aan die de nacht tegenhoudt Iedereen kan iedereen zijn Iedereen kan iedereen zijn De tweede daalt af via elektrische attractie die vleugels verdeelt, ze zijn nooit gebruikt? Wanneer bepaalde voorwaarden door de toekomst worden vervuld, tijdelijk helder, permanent versmolten In de heuvels en bergen hangen de haviken en de adelaars aan de wind en glijden over de wolken Ze halen een stortvloed naar beneden die het circuit afsluit, de branden negeert en de drukte verdrinkt Iedereen kan iedereen zijn Iedereen kan iedereen zijn Zonder jouw opvolging? het verzonden bericht is zeker gewijzigd, het is niet langer waar Barsten in tempels? terwijl het de jungles-rassen voortbrengt, kenden de doktoren niemand? Wanneer het noorden het zuiden ontmoet, wanneer rechts het links ontmoet, wanneer parallelle lijnen beginnen te convergeren We transcenderen factoren die vertalen? nep de regelingen, Lading-positieve lucht, het monster ondergedompeld En als dit voorbij is en als het klaar is, De missie is geslaagd, het doel is voltooid In het begin heerst Eden, terug bij het begin, terug op straat Iedereen kan iedereen zijn Iedereen kan iedereen zijn Diverse elektronische banshee en jammerende geluiden