Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: church Songtekst: ricochet

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: church - ricochet ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van ricochet? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van church! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van church en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals ricochet .

Origineel

After the demise of our beloved leader Everybody knew that something had to give Cassandra she told me But no-one would believe her I wish I had helped her more than I did We tried to ovee the threat of the monster We tried to kneel down and call up the beast Maria she told me That her kid had just appeared one day I just can't tell who I adore the least The rivers run astray Ricochet Night feels just like day Ricochet And everybody just walk away In one side of my mind resides a controller In one side of my mind revolves the relief And one pain in my brain remains unchanged I say you cannot explain the grief Once in a while when the wind has slowed down Me and the girls visit struggle town There's a shop down there Selling skulls (spells/stones) and powder Butwe don't ask any questions about her You can't be a lover if you want to keep on using What are you using that's stronger than the love Sometimes I'm knocked out by the damage that you're doing Knocked out, locked out, pushes to shove Listen to the wind tearing at the windows Watching how the white moon melts into the cloud Important little tyrants, impotent little pharaohs Men/man of sorrows lost into the crowd The rivers run astray Ricochet Night feels just like day Ricochet Everybody walk away So if the ladies ask you over to play Just beware of the ricochet

 

Vertaling

Na het overlijden van onze geliefde leider Iedereen wist dat er iets te geven was Cassandra vertelde ze me Maar niemand zou haar geloven Ik wou dat ik haar meer had geholpen dan ik We hebben geprobeerd de dreiging van het monster te onderdrukken We probeerden te knielen en het beest op te roepen Maria vertelde ze me Dat haar kind net op een dag was verschenen Ik kan gewoon niet zeggen wie ik het minst aanbid De rivieren dwalen af Ricochet Nacht voelt net als dag Ricochet En iedereen loopt gewoon weg Aan de ene kant van mijn geest zit een controller In één kant van mijn gedachten draait het opluchting En één pijn in mijn hersenen blijft onveranderd Ik zeg dat je het verdriet niet kunt verklaren Af en toe als de wind is gaan liggen Ik en de meisjes bezoeken de strijdstad Er is daar beneden een winkel Schedels (spreuken / stenen) en poeder verkopen Maar we stellen geen vragen over haar Je kunt geen minnaar zijn als je wilt blijven gebruiken Wat gebruik je dat sterker is dan de liefde Soms word ik uitgeschakeld door de schade die je aanricht Uitgeschakeld, buitengesloten, duwt om te duwen Luister naar de wind die door de ramen scheurt Kijken hoe de witte maan in de wolk smelt Belangrijke kleine tirannen, machteloze kleine farao's Mannen / man van verdriet verloren in de menigte De rivieren dwalen af Ricochet Nacht voelt net als dag Ricochet Iedereen loopt weg Dus als de dames je vragen om te komen spelen Pas op voor het afketsen