Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: clancy brothers Songtekst: johnny mac adoo

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: clancy brothers - johnny mac adoo ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van johnny mac adoo? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van clancy brothers! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van clancy brothers en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals johnny mac adoo .

Origineel

There was Johnny McEldoo and McGee and me And a couple or two or three went on a spree one day. We had a bob or two, which we knew how to blew, And the beer and whiskey flew and we all felt gay. We visited McCann's, McLemann's, Humpty Dan's; We then went into Swann's our stomachs for to pack. We ordered out a feed, which indeed we did need And we finished it with speed, but we still felt slack. Johnny McEldoo turned red,white, and blue [original seems to have been "as blue as a Jew], And a plate of Irish stew he soon put out of sight. He shouted out "Encore" with a roar for some more That he never felt before such a keen appetite. He ordered eggs and ham, bread and jam, what a cram, But him we couldn't ram though we tried our level best, For everything we brought, cold or hot, mattered not It went down him like a shot, and he still stood the test. He swallowed tripe and lard by the yard. We got scared, We thought it would go hard when the waiter brought the bill. We told him to give o'er but he swore he could lo'er Twice as much again and more before he had his fill. He nearly sucked a trough full of broth. Says McGrath, "He'll devour the table cloth, if you don't hold him in." When the waiter brought the charge McEldoo felt so large He began to scowl and barge and his blood went on fire. He began to curse and swear, tear his hair in despair, And to finish the affair, called the shopman a liar. The shopman he drew out and no doubt he did clout, McEldoo he kicked about like an old football. He tattered all his clothes, broke his nose, I suppose He'd have killed him with a few blows in no time at all. McEldoo began to howl and to growl by my soul, He threw an empty bowl at the shopkeeper's head It struck by Mickey Finn, peeled the skin off his chin, And the ructions did begin and we all fought and bled. The Peelers did arrive, man alive, four or five. At us the made a drive, us all to march away. We paid for all the meat that we ate, stood a treat, And went home to ruminate on the spree that day. copyright 1961 Tiparm Music Pub. Clancy Brothers and Tommy Makem, "Hearty and Hellish" Columbia CS 8571 (The album has the text on the back)

 

Vertaling

Er waren Johnny McEldoo en McGee en ik En een paar of twee of drie ging op een dag spreeën. We hadden een bob of twee, waarvan we wisten dat we moesten bliezen, En het bier en de whisky vlogen en we voelden ons allemaal homo. We bezochten McCann's, McLemann's, Humpty Dan's; We gingen toen naar Swann's buik om in te pakken. We hebben een feed besteld, die we inderdaad nodig hadden En we maakten het snel af, maar we voelden ons nog steeds slap. Johnny McEldoo werd rood, wit en blauw [origineel lijkt te zijn "zo blauw als een Jood], En een bord Ierse stoofpot plaatste hij al snel uit het zicht. Hij schreeuwde "Encore" met een gebrul voor nog wat meer Dat had hij nog nooit eerder gevoeld. Hij bestelde eieren en ham, brood en jam, wat een prop, Maar hem konden we niet rammen, hoewel we ons best deden, Voor alles wat we brachten, koud of warm, deed er niet toe Het viel hem als een schot en hij doorstond nog steeds de test. Hij slikte pens en reuzel door de tuin. We werden bang, We dachten dat het hard zou gaan als de ober de rekening bracht. We zeiden dat hij hem moest geven, maar hij zwoer dat hij zou kunnen blijven Tweemaal zoveel keer en meer voordat hij genoeg kreeg. Hij zoog bijna een trog bouillon naar binnen. Zegt McGrath, 'Hij zal het tafelkleed verslinden als je hem niet tegenhoudt.' Toen de ober de aanklacht bracht, voelde McEldoo zich zo groot Hij begon fronsend te kijken en zijn bloed vloog in brand. Hij begon te vloeken en vloeken, scheurde zijn haar wanhopig, En om de affaire af te ronden, noemde de winkelier een leugenaar. De winkelier die hij tevoorschijn haalde en ongetwijfeld invloed had, McEldoo schopte hij rond als een oud voetbal. Hij scheurde al zijn kleren, brak zijn neus, denk ik Hij zou hem in een mum van tijd met een paar slagen hebben gedood. McEldoo begon te huilen en te grommen door mijn ziel, Hij gooide een lege kom naar het hoofd van de winkelier Het trof Mickey Finn, trok de huid van zijn kin, En de breuken begonnen en we vochten allemaal en bloedden. De Peelers kwamen aan, man levend, vier of vijf. Bij ons maakten ze een rit, wij allemaal om weg te marcheren. We betaalden voor al het vlees dat we aten, een traktatie, En ging die dag naar huis om te herkauwen tijdens de aanval. copyright 1961 Tiparm Music Pub. Clancy Brothers en Tommy Makem, "Hartig en hel" Columbia CS 8571 (Het album heeft de tekst op de achterkant)