Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Clariyah Songtekst: Suicide

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Clariyah - Suicide ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Suicide? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Clariyah! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter C van Clariyah en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Suicide .

Origineel

I am a person of survival But growing up, that was not really my title A dead soul who was screaming for revival A young girl who became suicidal I felt the hits and the kicks of society Probably the reason why I suffer from anxiety I was never in the form of perfection So I became the best example of neglection They called me names from fat bitch to white trash To other shit I won't say, it's that bad They called me up and would always need back up Call me a slut and say my family was jacked up Death threats every time I logged on Always on some other shit, damn here we go again I was already alone, now I am looking for a friend Got no friends so here I am wishing it would end And it didn't, it never did, was always something Every time I felt good, they would remind me I was nothing Every time I was down they couldn't help themselves but kick me It tore me apart, took all the fight I had left in me I had enough, I was so fucking done I couldn't face all the drama so I decided to run But you can't run forever, eventually you'll get tired So I just stared at the rope, wishing my life would expire I mean fuck it, if I am really nothing Then nobody would stop me from taking that rope and jumping So I took it, tied it around my neck and proceeded to jump When my mom bust in the door, I didn't know what to do, I didn't know what to say I saw the tears in her eyes, I felt the pain go away How could I be so selfish, how could I think I am nothing? When the person who gave me life obviously thought I was something Now I pray, pray for the people who never saw the light Pray for the people who still cry at night And those people will think of my words like protection Think of them as the light when you fight depression Cos I know what it's like, I been there before But for every close room, I'm here to open a door, I'm here to open a door

 

Vertaling

Ik ben een persoon van overleving Maar opgroeien, dat was niet echt mijn titel Een dode ziel die schreeuwde voor herlewing Een jong meisje dat zelfmoord werd Ik voelde de hits en de kicks van de samenleving Waarschijnlijk de reden waarom ik last van angst heb Ik was nooit in de vorm van perfectie Dus werd ik het beste voorbeeld van nalatigheid Ze noemden mij namen van dikke teef tot wit vuilnis Naar andere shit zal ik niet zeggen, het is zo slecht Ze belde me op en zou altijd back-up nodig hebben Bel me een sletje en zeg dat mijn familie was opgejaagd Dood bedreigingen elke keer dat ik ingelogd heb Altijd op een andere shit, verdomme hier gaan we weer Ik was al alleen, nu ben ik op zoek naar een vriend Ik heb geen vrienden, dus ik wens dat het zou eindigen En dat deed niet, het deed nooit, was altijd iets Elke keer dat ik me lekker voelde, herinnerden ze me dat ik niets was Elke keer dat ik ben naar beneden, konden ze zich niet helpen, maar schopte me Het scheurde me uit elkaar, nam al het gevecht dat ik in me had verlaten Ik had genoeg, ik was zo gek gedaan Ik kon het hele drama niet tegenkomen, dus ik heb besloten om te rennen Maar je kan niet voor altijd lopen, uiteindelijk wordt je moe Dus ik staarde net naar het touw, dat ik wou dat mijn leven zou verlopen Ik bedoel het, als ik echt niks ben Dan zou niemand me verhinderen om dat touw te nemen en te springen Dus ik nam het, bandde het om mijn nek en ging springen Toen mijn moeder in de deur trok, wist ik niet wat te doen, ik wist niet wat ik moest zeggen Ik zag de tranen in haar ogen, ik voelde dat de pijn weg ging Hoe kan ik zo egoïstisch zijn, hoe kan ik denken dat ik niets ben? Toen de persoon die mij leven gaf, natuurlijk dacht dat ik iets was Nu bid ik, bid voor de mensen die het licht nooit hebben gezien Bid voor de mensen die nog 's nachts huilen En die mensen zullen mijn woorden als bescherming beschouwen Denk aan hen als het licht als je depressie bekampt Cos Ik weet hoe het is, ik was er al eerder Maar voor elke lichte kamer ben ik hier om een ??deur te openen, ik ben hier om een ??deur te openen