Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: clark anne Songtekst: hope road

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: clark anne - hope road ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van hope road? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van clark anne! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van clark anne en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals hope road .

Origineel

So these are circumstances Leading to my sorry tale I was in a town I didn't know I'd arrived there by rail It all began a week before - The joys of Saturday Night - An invite to a party Or watching The Price Is Right Opting for a soirée For the first time in a year Mixed badly with the revelers Mixed Bacardi, wine and beer The room moved back and forwards The dancers did the same Found refuge in a corner That's when he asked my name Well this is very nice, I thought Smiling through the haze As we talked of Auguste Rodin Through to Harold Pinter's plays Said he played piano Said his name was Steve Why shouldn't I believe That he really lived so far away Had to make a move for home Scribbled down his address Said he didn't have a phone Would I like to come to dinner On Friday of next week To this i said I'd love to As he kissed me on the cheek That night I felt so happy Excited through and through See ! The company of strangers Doesn't always leave you blue Stumbled home contented Like a cat that got the cream Wake up a little weary But I knew it was no dream The next few days were auyiouns What could I find to wear ? What happens if i arrive And there is no Hope Road there ? My friend said don't be silly No one does things like that Now will you get a move on And take off that stupid hat ! Made sure I set out early Made sure I caught the train Got out at the right station Then of course came down the rain Followed the directions Exactly as he said Asked people if they new Hope Road But they just walked on ahead I turned left at the junction Took the fork off to the right Straight over at the crossroads Then down to the traffic lights must have walked those streets for hours in the dark and in the cold Before I really could accept There was no place called Hope Road So here I am alone again Indoors by myself The TV, plants, books and I All nearly on the shelf Next time I'll be more cautions Next time I Won't be fooled It's another of those basic things You're never taught at school Let this be a warning As you wander through the world It makes no difference who you are Be you boy or be you girl Be very , very careful When people seems so nice It's not how that it's expensive Later on you pay the price There's no Hope Road

 

Vertaling

Dus dit zijn de omstandigheden die leidden tot mijn droevig verhaal Ik was in een stad die ik niet kende. Ik was daar met de trein aangekomen Het begon allemaal een week voor... De geneugten van zaterdagavond - Een uitnodiging voor een feestje Of kijken naar The Price Is Right Kiezen voor een soirée For the first time in a year Slecht gemengd met de feestvierders Gemengd met Bacardi, wijn en bier De zaal bewoog heen en weer De dansers deden hetzelfde Zochten een schuilplaats in een hoek Toen vroeg hij naar mijn naam. Nou dit is erg leuk, dacht ik Glimlachend door de waas Terwijl we spraken over Auguste Rodin door tot Harold Pinter's toneelstukken Hij zei dat hij piano speelde Hij zei dat hij Steve heette Waarom zou ik niet geloven Dat hij echt zo ver weg woonde Ik moest naar huis. Schreef zijn adres op Zei dat hij geen telefoon had Zou ik willen komen eten Op vrijdag van de volgende week. Hierop zei ik dat ik graag zou komen Terwijl hij me op de wang kuste Die avond voelde ik me zo gelukkig Opgewonden door en door. Zie je wel. Het gezelschap van vreemden laat je niet altijd blauw aanlopen Strompelde tevreden naar huis Als een kat die de slagroom heeft gekregen Werd een beetje moe wakker Maar ik wist dat het geen droom was De volgende dagen waren auyouns Wat kon ik vinden om aan te trekken? Wat gebeurt er als ik aankom en er geen Hope Road is? Mijn vriend zei doe niet zo gek. Niemand doet dat soort dingen. Wil je nu opschieten En zet die stomme hoed af! Ik zorgde ervoor dat ik vroeg vertrok Zorgde ervoor dat ik de trein haalde. Op het juiste station uitstapte. Toen kwam natuurlijk de regen. Volgde de aanwijzingen. Precies zoals hij zei. Vroeg mensen of ze Hope Road kenden. Maar ze liepen gewoon door. Ik ging linksaf bij de splitsing. Nam de splitsing naar rechts. Rechtdoor op het kruispunt Dan naar beneden naar de verkeerslichten Ik moet uren over die straten gelopen hebben. in het donker en in de kou Voordat ik echt kon accepteren dat er geen plaats was met de naam Hope Road Dus hier ben ik weer alleen Binnenshuis, alleen De TV, planten, boeken en ik Allemaal bijna op de plank Volgende keer zal ik voorzichtiger zijn De volgende keer laat ik me niet voor de gek houden Het is weer een van die basisdingen die je nooit op school geleerd worden Laat dit een waarschuwing zijn Als je door de wereld zwerft Het maakt niet uit wie je bent Of je nu een jongen of een meisje bent Wees heel, heel voorzichtig Als mensen zo aardig lijken Het is niet hoe dat het duur is Later betaal je de prijs Er is geen Hoop Weg