Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: close your eyes Songtekst: glory

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: close your eyes - glory ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van glory? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van close your eyes! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van close your eyes en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals glory .

Origineel

Hallelujah, glory to man How great and holy are we Hallelujah humanity Who harnessed the sky and harvest the sea O how! We hold our idols high And raise our royal banners to the sky Our empires rise And rule over mortal man The sun never sets on the kingdoms land Well I've been thinking about our time here Hallelujah, glory to man How great and holy are we Hallelujah humanity Who harnessed the sky and harvest the sea They run As the arrows blot the sun Another feeble war on earth is won A mighty king Meets a bloody end Another foolish empire rises again Well I've been thinking our time here Hallelujah, glory to man How great and holy are we Hallelujah humanity Who harnessed the sky and harvest the sea The chords of death ring for every man No power or wealth can stay it's hand No tower built will pierce the sky Or idol forged be made divine Lift up A living nation And grant a single sword to thee From sleep And from damnation A flame with faith and free Look upon this kingdom of men How weak and fickle are we Look upon this kingdom of men Who poison the sky and defile the sea Hallelujah, glory to God How great and holy is He Hallelujah, 'o son of Man Who created the sky and gave life to the sea

 

Vertaling

Hallelujah, glorie aan de mens Hoe groot en heilig zijn wij Halleluja de mensheid Die de hemel heeft opgetuigd en de zee geoogst O hoe! Wij houden onze afgoden hoog En heffen onze koninklijke banieren naar de hemel Onze rijken rijzen En heersen over de sterfelijke mens De zon gaat nooit onder op het land van de koninkrijken Nou ik heb nagedacht over onze tijd hier Hallelujah, glorie aan de mens Hoe groot en heilig zijn wij Halleluja de mensheid Die de hemel hebben opgetuigd en de zee hebben geoogst Zij rennen Zoals de pijlen de zon verduisteren Nog een zwakke oorlog op aarde is gewonnen Een machtige koning Komt bloedig aan zijn einde Een ander dwaas rijk herrijst Nou ik heb nagedacht over onze tijd hier Hallelujah, glorie aan de mens Hoe groot en heilig zijn wij Hallelujah mensheid Die de hemel hebben opgetuigd en de zee hebben geoogst De akkoorden van de dood luiden voor ieder mens Geen macht of rijkdom kan zijn hand tegenhouden Geen gebouwde toren zal de hemel doorboren Of gesmeed afgodsbeeld zal goddelijk worden Hef op Een levende natie En geef een enkel zwaard aan u Van de slaap En van verdoemenis Een vlam met geloof en vrij Kijk naar dit koninkrijk van mensen Hoe zwak en wispelturig zijn wij Kijk naar dit koninkrijk van mensen Die de hemel vergiftigen en de zee verontreinigen Hallelujah, glorie aan God Hoe groot en heilig is Hij Halleluja, 'o zoon des mensen Die de hemel schiep en leven gaf aan de zee