Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: cold chisel Songtekst: khe sahn

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: cold chisel - khe sahn ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van khe sahn? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van cold chisel! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van cold chisel en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals khe sahn .

Origineel

I left my heart to the sappers 'round Khe Sahn And I sold my soul with my cigarettes, to the black market man I've had the Vietnam cold turkey, from the ocean to the silver city And it's only other vets could understand 'Bout the long forgotten dockside guarantees How there were no V-day heroes in nineteen seventy-three How we sailed into Sydney Harbour, I saw an old friend but I couldn't kiss her She was lined, and I was home to the lucky land She was like so many more from that time on Their lives were all so empty, until they'd found their chosen one And their legs were often open But their minds were always closed And their hearts were held in fast suburban chains And the legal pads were yellow, hours long pay-packets lean And the telex writers clattered where the gunships once had been The carparks made me jumpy and I never stopped the dreams Or the growing need for speed and Novocaine So I worked across the country from end to end I tried to find a place to settle down, where my mixed up life could mend I held a job on an oil-rig, flyin' choppers when I could But the nightlife nearly drove me round the bend And I've travelled round the world from year to year And each one found me aimless, one more year the worse for wear And I've been back to South East Asia, but the answer sure ain't there But I'm driftin' north to check things out again Well the last plane out of Sydney's almost gone And only seven flyin' hours, till I'll be landin' in Hong Kong And there ain't nothin' like the kisses from a jaded Chinese princess I'm gonna hit some Hong Kong mattress all night long Well the last plane out of Sydney's almost gone

 

Vertaling

Ik liet mijn hart over aan de sappersronde Khe Sahn En ik verkocht mijn ziel met mijn sigaretten aan de zwarte marktman Ik heb de koude kalkoen uit Vietnam gehad, van de oceaan tot de zilveren stad En het zijn alleen andere dierenartsen die het kunnen begrijpen 'Over de lang vergeten havengaranties Hoe er geen negentienhonderdvijanden waren in drieënnegentig Hoe we Sydney Harbour binnenvaren, ik zag een oude vriend, maar ik kon haar niet kussen Ze was bezet en ik was de thuisbasis van het geluksland Ze was vanaf die tijd zo veel meer Hun leven was zo leeg, totdat ze hun uitverkorene hadden gevonden En hun benen waren vaak open Maar hun geest was altijd gesloten En hun hart werd vastgehouden in snelle ketens in de voorsteden En de legaalblokken waren geel, urenlange loonzakjes mager En de telexschrijvers kletterden waar de geweren ooit waren geweest De parkeergarages maakten me zenuwachtig en ik stopte nooit met dromen Of de groeiende behoefte aan snelheid en Novocaine Dus werkte ik van begin tot eind in het hele land Ik probeerde een plek te vinden om me te vestigen, waar mijn verwarde leven kon herstellen Ik hield een baan op een booreiland, vliegende helikopters als ik kon Maar het nachtleven reed me bijna de bocht om En ik heb van jaar tot jaar de wereld rondgereisd En iedereen vond me doelloos, nog een jaar slechter voor slijtage En ik ben terug geweest naar Zuidoost-Azië, maar het antwoord is er zeker niet Maar ik drijf naar het noorden om de dingen opnieuw te bekijken Het laatste vliegtuig uit Sydney is bijna weg En slechts zeven vlieguren, tot ik in Hong Kong land En er is niets zoals de kussen van een afgematte Chinese prinses Ik ga de hele nacht een matras uit Hong Kong raken Het laatste vliegtuig uit Sydney is bijna weg