Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: collin raye Songtekst: twenty years and change

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: collin raye - twenty years and change ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van twenty years and change? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van collin raye! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van collin raye en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals twenty years and change .

Origineel

Jim played piano in a band called Angry Witness Out to fight the system in the fall of '81 Like all his friends, he felt peace, could behead for the asking It was just a matter of convincing the old ones They broke up on John and Yoko's anniversary Went separate ways like most bands do Same old frustration when they saw the times were not a-changing Jim warmed up to the cold hard truth Jim plays piano, a simple weekend warrior At a cozy little mad spot just a few blocks from his home He wakes up every morning, has breakfast with his children Sweet wife smiling at him, thinks how good my life's become This past Thursday was the 14th anniversary Owned their own sweet home since '92 Monday through Friday he sells those new lots off the highway Read from the door, red, white and blue Sometimes he wonders how did one man get so lucky And what happened to his anger and his vow to heal the world In just over two decades he has watched the earth revolving Now just simple problem solving, twenty years and change How long did I love you before my heart stopped breaking? Since the night I stood there shaking when you ran out of my life Now I think it's time I told you, even if you show no interest How I came to feel forgiveness and finally set things right It was twenty years, two months and five days this December You wiped your shoes off on my heart Far too realistic to betray a kid so idealistic Flames of faith put out in the dark Then one cold morning, a real live frosty Friday I turned to the pain beside me and I realized it was gone I tore up all your pictures, never thinking you might find me Time to put that junk behind me and wonder why it took so long Now here you stand on what would be our anniversary Telling me how tough life's been on you No satisfaction for I realized we've lost all attraction Moving on is all that's left to do God, I feel so foolish for what seemed so devastating And the love I had for hating was a tragic waste of time Somehow I feel like laughing with that free weight lifted from me Oh, how wisdom does become me, twenty years and change

 

Vertaling

Jim speelde piano in een band genaamd Angry Witness Uit om het systeem te bestrijden in de herfst van '81 Net als al zijn vrienden, voelde hij vrede, kon onthoofden voor de vraag Het was gewoon een kwestie van de oudjes te overtuigen Ze gingen uit elkaar op John en Yoko's verjaardag. Gingen hun eigen weg zoals de meeste bands doen Dezelfde oude frustratie toen ze zagen dat de tijden niet veranderden Jim warmde op voor de koude harde waarheid Jim speelt piano, een eenvoudige weekend krijger Op een gezellige kleine gekke plek slechts een paar blokken van zijn huis Hij wordt elke morgen wakker, ontbijt met z'n kinderen Zijn lieve vrouw lacht naar hem en denkt hoe goed mijn leven is geworden Afgelopen donderdag was de 14e verjaardag Sinds '92 bezitten ze hun eigen huis. Maandag tot vrijdag verkoopt hij die nieuwe kavels langs de snelweg Lees voor de deur, rood, wit en blauw. Soms vraagt hij zich af hoe één man zoveel geluk heeft gehad En wat is er gebeurd met zijn woede en zijn gelofte om de wereld te genezen In iets meer dan twee decennia heeft hij de aarde zien draaien Nu gewoon problemen oplossen, twintig jaar en verandering Hoe lang heb ik van je gehouden voordat mijn hart stopte met breken? Sinds de nacht dat ik daar stond te beven toen je uit mijn leven wegliep Nu denk ik dat het tijd is dat ik het je vertel, ook al toon je geen interesse Hoe ik tot vergeving kwam en eindelijk alles rechtzette Het was twintig jaar, twee maanden en vijf dagen geleden in december Je veegde je schoenen af aan mijn hart. Veel te realistisch om een kind te verraden dat zo idealistisch is Vlammen van geloof gedoofd in het donker Toen op een koude ochtend, een echte vrijdag Ik draaide me om naar de pijn naast me en ik besefte dat het weg was Ik verscheurde al je foto's, nooit gedacht dat je me zou vinden Tijd om die troep achter me te laten en me af te vragen waarom het zo lang duurde Nu sta je hier op wat onze trouwdag zou zijn om me te vertellen hoe moeilijk het leven voor je is geweest Geen voldoening want ik realiseerde me dat we alle aantrekkingskracht verloren hebben Verder gaan is alles wat er nog te doen is God, ik voel me zo dwaas voor wat zo verwoestend leek En de liefde die ik had voor het haten was een tragische verspilling van tijd Op een of andere manier voel ik me lachen met dat gratis gewicht van me af Oh, hoe wijsheid mij wordt, twintig jaar en verandering