Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: company flow Songtekst: krazy kings too

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: company flow - krazy kings too ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van krazy kings too? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van company flow! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van company flow en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals krazy kings too .

Origineel

[Bigg Jus] I swing boomerangs and murder air attacks Blow out busted internet access info out your back Clip cut you off I'm too advanced for your little cause Pole position my verbal contact no life support We'll maintain position lift off to ignition Frequency feedback provide ammunition The brain cells panic sell two tons of the IQ When the energy starts to fornicate that's when I punch through All type hard rock tracks that's hard to the max It's spacey like mixing up angel dust and crack Yo wait a God damned pagan minute, then pause on that My styles the man like the Ku Klux Klan be from deep down south Don't let one of these little emcees get lost on the wrong route Catch a Mississippi Burning fuck that then catch an arson Land mines, destruction, Far Rockaway to Carson You couldn't locate my synthy format using LoJack Bitch I'm all that Scratch the bed numbers straight off your girls' back In fact black the injection of my lethal status Will ultimately break all beats down into antimatter You couldn't hang if you was bit by a radioactive spider I'm intrigued, your lackluster broken charted style Is unkempt and wild causing mayhem The battle rhymer mixed with tonic and El-P is fucking lethal Like a African disease killer people And it's true I'm messing with your whole crew till you're bogling Cause your style is now off with a blast of the force It's the classic underground styles of the urban masters The Krazy Kings these thinking caps be sparking tags quick x4 It's been rated combustible Computer animated T2 Winds up enzyme fractal poly-residue When taking away what little time that I got The mind view in energy oxen I pick the combination spot When in 1985 they injected me with props Ten years of misdirected blacks killing, I'm back on the block Recuperating from the never-ending bloodshed of the war Though my pockets remain empty, my soul remains pure Retained it exists laid a whole education For the new rebirth of a super space station Practicing the science of shooting the planets from a distance While escaping without conscience of existence Or would be laws no matter how much I resistance From somewhere wicked in the West this way comes It seems that we underestimated Satan once again Time marches on but some and then some blends Into the recess of all starving no content All for the form of better communication I bet you wish you could eliminate the whole lower class population I be the fund raiser for my own expedition A pro-black family mind reconditioning For the multi-colored Pumas are no longer the flavor Unless you're one of those techno transient jungle ravers It's the classic underground styles of the urban masters The Krazy Kings be thinking caps and sparking tags quick x4 I strike a match for you two dollar MC's that can't burn This is for your own concern I burn images in retinas for all you bitches faking You couldn't download my multi-disk without penetrating Complex quotes set to explode off of impact But it sees to that disco boogie mayhem dance track Lookie bitch at poetry that's on track like a bookie More heads be jocking my shit than a droptop at dookie Peep this, put together the form into pieces That form the eight steps for your mind increases Another ass whipping slashing my burn to pieces It's mad bogus, I'm fading in and out of focus Cock shoot cops tax me, I'm taxing you My gunshots scream nerve wracking, heads is pushing through Intensity, I booby-trap all known vicinities Leave you stinking like face guts in a dumpster in Little Italy It's the classic underground styles of the urban masters The Krazy Kings be thinking caps and sparking tags quick x8

 

Vertaling

[Bigg Jus] Ik zwaai met boemerangs en vermoord luchtaanvallen Blaas de kapotte internet toegang info uit je rug Clip snijdt je af ik ben te geavanceerd voor jouw kleine zaak Pole position mijn verbaal contact geen life support We houden positie en stijgen op naar ontsteking Frequentie feedback geeft munitie De hersencellen raken in paniek en verkopen twee ton van het IQ. Wanneer de energie begint te ontuchtigen dat is wanneer ik doorbreek Alle type hardrock tracks die hard zijn tot het maximum It's spacey like mixing up angel dust and crack Wacht eens een godvergeten heidense minuut, pauzeer daar dan even mee Mijn stijlen de man als de Ku Klux Klan komen uit het diepe zuiden Laat een van deze kleine emcees niet verdwalen op de verkeerde route Vang een Mississippi Burning fuck dat dan vang een brandstichting Landmijnen, vernietiging, Far Rockaway naar Carson You couldn't locate my synthy format using LoJack Bitch I'm all that Scratch the bed numbers straight off your girls' back In feite zwart de injectie van mijn dodelijke status Zal uiteindelijk alle beats breken tot antimaterie Je zou niet kunnen hangen als je gebeten was door een radioactieve spin Ik ben geïntrigeerd, je glansloze kapotte in kaart gebrachte stijl Is onverzorgd en wild en veroorzaakt chaos De battle rhymer gemixt met tonic en El-P is fucking dodelijk Als een Afrikaanse ziekte die mensen doodt En het is waar dat ik met je hele crew rotzooi tot je er bij neervalt Want je stijl is nu uit met een explosie van de kracht Het is de klassieke ondergrondse stijl van de stedelijke meesters De Krazy Kings deze denkende petten zijn vonk tags snel x4 It's been rated combustible Computer geanimeerde T2 Winds up enzyme fractal poly-residue Als ik het beetje tijd dat ik heb wegneem De geest kijkend in energie ossen kies ik de combinatie plek Toen ze me in 1985 injecteerden met rekwisieten Tien jaar van verkeerd gerichte zwarten doden, ben ik terug op het blok Herstellende van het nooit eindigende bloedvergieten van de oorlog Hoewel mijn zakken leeg blijven, blijft mijn ziel zuiver Behouden bestaat het legde een hele opleiding Voor de nieuwe wedergeboorte van een super ruimtestation De wetenschap beoefenend van het schieten op planeten van een afstand Terwijl ik ontsnap zonder besef van bestaan Of wetten zouden zijn, hoeveel ik me ook verzet Van ergens kwaadaardig in het Westen komt deze weg Het lijkt erop dat we Satan weer eens onderschat hebben De tijd marcheert door maar sommigen en dan weer anderen vervagen In de nis van alle hongerende geen inhoud Alles voor de vorm van betere communicatie Ik wed dat je zou willen dat je de hele lagere klasse bevolking kon elimineren. Ik ben de fondsenwerver voor mijn eigen expeditie. Een pro-zwarte familie geest herconditionering Want de veelkleurige Puma's zijn niet langer de smaak Tenzij je een van die techno voorbijgaande jungle ravers bent Het zijn de klassieke ondergrondse stijlen van de stedelijke meesters De Krazy Kings denken caps en sparking tags snel x4 Ik maak een lucifer voor jullie twee dollar MC's die niet kunnen branden Dit is voor jullie eigen bestwil Ik brand beelden in het netvlies voor al jullie teven die doen alsof Je kan mijn multi-disk niet downloaden zonder binnen te dringen Complexe citaten die ontploffen bij impact Maar het ziet naar die disco boogie mayhem dance track Lookie bitch at poetry that's on track like a bookie Meer hoofden jocken mijn shit dan een droptop op dookie Peep this, put together the form into pieces Die vorm de acht stappen voor je geest verhoogt Nog een kont die mijn brandwonden aan stukken snijdt Het is gekkenwerk, ik vervaag in en uit focus Cock schiet cops belasten me, ik belast je Mijn geweerschoten schreeuwen zenuwslopend, hoofden duwen door Intensiteit, ik booby-trap alle bekende vicinities Laat je stinken als gezicht ingewanden in een container in Little Italy Het zijn de klassieke ondergrondse stijlen van de stedelijke meesters De Krazy Kings denken caps en vonk tags snel x8