Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: conor oberst Songtekst: desert island questionnaire

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: conor oberst - desert island questionnaire ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van desert island questionnaire? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van conor oberst! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van conor oberst en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals desert island questionnaire .

Origineel

Say that you were stranded on a desert island What books you gonna bring what friends would tag along Say you had a month and you knew you were dying How would you spend your time What goodbyes would take too long You don't like this game and you take exception Who wants all this trouble even hypothetical With the charging sky above And the ground below that could swallow everyone Staring at your phone at another party Spend a lot on clothes got a lot of skin to show People in the pool like the drowning army Smoke along the moats and the hotel lobby glows Wish that you can dance but you've got no partner Keep tapping on your glass because you want to make a toast To the ennui of our times To the selfishness in everyone you know Made a lot of friends but they can't be trusted Don't know what their angle is Post up at the bar and I'm double fisted Talking to a mannequin I don't know what it means when he takes my pulse And says that I'm a lot like him I say that's fair enough that's why I'm trying to loosen up Every lunatic must be well intentioned Sets himself apart he's an instrument of god Took her from the playground to the farmhouse cellar Kissed her while he killed her like a good Samaritan They finally found her body many Autumns after Interviewed her mother who said she'd now be 21 And although we lost her young I know the good lord has a plan for all of us Mormons at the door they are clean and handsome Always have a good sales pitch Your little sisters swears that she can take my order But I can't take her serious Need something to bring For this human nature is not what this condition is I'm so bored with my life but I'm still afraid to die Everyone's asleep in this burning building And I can't wake them up in time You go on ahead I'll be right behind you I'm headed to the finish line I can't ignore the sun until this is over

 

Vertaling

Stel dat je gestrand was op een onbewoond eiland Welke boeken zou je meenemen? Welke vrienden zouden meegaan? Stel dat je een maand had en je wist dat je ging sterven. Hoe zou je je tijd doorbrengen Welk afscheid zou te lang duren Je houdt niet van dit spel en je neemt een uitzondering. Wie wil al deze problemen, zelfs hypothetisch Met de opladende hemel boven En de grond beneden die iedereen kan verzwelgen Staren naar je telefoon op een ander feestje Je geeft veel uit aan kleren en je hebt veel huid om te laten zien Mensen in het zwembad als het verdrinkende leger Rook langs de grachten en de hotellobby gloeit Wens dat je kan dansen maar je hebt geen partner Blijf op je glas tikken omdat je een toost wilt uitbrengen Op de ennui van onze tijd Op het egoïsme in iedereen die je kent Veel vrienden gemaakt maar ze zijn niet te vertrouwen Ik weet niet wat hun bedoeling is Ik sta aan de bar en ik ben dubbel gefist pratend tegen een etalagepop Ik weet niet wat het betekent als hij mijn pols neemt En zegt dat ik veel op hem lijk Ik zeg dat het eerlijk is, dat is waarom ik probeer los te komen. Elke gek moet goede bedoelingen hebben Hij onderscheidt zichzelf, hij is een instrument van God Nam haar mee van de speelplaats naar de kelder van de boerderij Kuste haar terwijl hij haar vermoordde als een goede Samaritaan Uiteindelijk vonden ze haar lichaam vele herfsten later. Ondervroegen haar moeder die zei dat ze nu 21 zou zijn En hoewel we haar jong verloren Ik weet dat de goede Heer een plan voor ons allemaal heeft. Mormonen aan de deur, ze zijn schoon en knap. Ze hebben altijd een goed verkooppraatje Je kleine zusje zweert dat ze mijn bestelling kan opnemen Maar ik kan haar niet serieus nemen. Ik heb iets nodig om mee te nemen. Want deze menselijke natuur is niet wat deze toestand is Ik ben zo verveeld met mijn leven maar ik ben nog steeds bang om te sterven Iedereen slaapt in dit brandende gebouw En ik kan ze niet op tijd wakker maken. Ga jij maar vooruit, ik kom vlak achter je aan Ik ben op weg naar de eindstreep Ik kan de zon niet negeren tot dit voorbij is