Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: copyright Songtekst: omnicide

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: copyright - omnicide ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van omnicide? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van copyright! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van copyright en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals omnicide .

Origineel

Life is a luxury, you can't buy it, with deeds so noble or words so pious United Nations meet no defiance, genocide applied is the favorite science A science enticed by financial calculations of the tired empire who's dire machinations Are fired by the pyre of its satellite nations Holocaust is the cost of man's imagination Now the world is automatomic, now the braid of life is untied Like the wondrous antibiotic that kills all culture, omnicide One might just as well ask why every living thing must die As to ask why some must live in poverty and strife Struggling like a lizard wriggling on a knife Until the soul shrugs off the shackles of this life, some have dollars, and others squalor All are one side, omnicide Ballet is beautiful, it proves we are not animals But art is seen as high in stature when it perfectly mimes nature Nature we must dominate, thus we destroy, thus we create Black, white, arab, jew, one king is calling you One king that you must serve, one master rules the world Until the soul shrugs off the shackles of this like, soothe your dollar, chase your dollar Now we are allied, omnicide There was a time when all the world was disunited Now we are allied The words come from on high, elsewhere chasing butterflies Say goodbye, all must die In these hours of leisure, memories of pleasure Rise like smoke, and disappear

 

Vertaling

Het leven is een luxe, je kunt het niet kopen, met daden zo nobel of woorden zo vroom De Verenigde Naties bieden geen weerstand, toegepaste genocide is de favoriete wetenschap Een wetenschap gelokt door financiële berekeningen van het vermoeide imperium wiens duistere machinaties worden aangewakkerd door de brandstapel van zijn satelliet naties Holocaust is de prijs van de verbeelding van de mens. Nu is de wereld geautomatiseerd, nu is de vlecht van het leven ontknoopt Zoals het wonderbaarlijke antibioticum dat alle cultuur doodt, omnicide Men kan net zo goed vragen waarom elk levend ding moet sterven als te vragen waarom sommigen in armoede en strijd moeten leven Worstelend als een hagedis kronkelend aan een mes Tot de ziel de ketenen van dit leven aflegt, hebben sommigen dollars, en anderen ellende Allen zijn één kant, omnicide Ballet is mooi, het bewijst dat we geen dieren zijn Maar kunst wordt gezien als hoog in aanzien als het de natuur perfect nabootst De natuur moeten we domineren, dus vernietigen we, dus creëren we Zwart, blank, Arabier, jood, één koning roept je Eén koning die je moet dienen, één meester regeert de wereld Tot de ziel zich ontdoet van de ketenen van dit zoals, sust je dollar, jaagt je dollar Nu zijn we bondgenoten, omnicide Er was een tijd dat de hele wereld verdeeld was Nu zijn we geallieerd De woorden komen van boven, elders achter vlinders aan Zeg vaarwel, allen moeten sterven In deze uren van ontspanning, herinneringen van plezier Stijgen als rook, en verdwijnen