Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: corb lund Songtekst: horse soldier horse soldier

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: corb lund - horse soldier horse soldier ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van horse soldier horse soldier? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van corb lund! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van corb lund en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals horse soldier horse soldier .

Origineel

I'm a hussar, I'm a Hun, I'm a wretched Englishman Routing Bonaparte at Waterloo I'm a dragoon on a dun, I'm a Cossack on the run I'm a horse soldier, timeless through and through I'm a horse soldier, eternal, through and through Well I was with Custer and the 7th in 76 or 77 Scalped at Little Big Horn by the Sioux And the tears and devastation of a once proud warrior nation This I know cause I was riding with them too And I drank mare's blood on the run when I rode with the Great Khan On the frozen Mongol steppe while at his height And as a White Guard, as a Red Guard, as the Tsar's own palace horse guard When Romanov was murdered in the night And I knew Saladin and rode his swift Arabians Harassing doomed crusaders on their heavy draughts And yet I rode the Percheron against the circling Saracen And once again against myself was cast Well I've worn the Mounties crimson, if you're silent and you listen You'll know that it was with them that I stood When Mayerthorpe, she cried, as her four horsemen died Gunned down in scarlet, coldest blood I was the firstest with the mostest when I fought for Bedford Forrest Suffered General Wilson's Union raid Mine was not to reason why, mine was but to do or die At Crimea with the charging light brigade On hire from Swiss or Sweden, be me Christian, be me heathen The devil to the sabre I shall put With a crack flanking maneuver, I'm an Uhlan alles uber Striking terror into regiment afoot I knew my days were numbered when o'er the trenches lumbered More modern machinations de la guerre No match for rapid fire or the steel birds of the sky With a final rear guard action I retreat No match for barbed wire or the armoured engines' whine Reluctant, I retire and take my leave Today I ride with special forces on those wily Afghan horses Dostum's Northern Alliance give their thanks And no matter defeat or victory, in battle it occurs to me That we may see a swelling in our ranks Was with the Aussies at Beersheba took the wells so badly needed And with the Polish lancers charging German tanks Saw Ross' mount shot down at Washingtown the night we burned the White House down And cursed the sack of York and sons of Yanks

 

Vertaling

Ik ben een huzaar, ik ben een mof, ik ben een ellendige Engelsman Routing Bonaparte at Waterloo Ik ben een dragonder op de vlucht, ik ben een kozak op de vlucht Ik ben een paardensoldaat, door en door tijdloos Ik ben een paardensoldaat, eeuwig, door en door Wel, ik was bij Custer en het 7de in 76 of 77 Gescalpeerd bij Little Big Horn door de Sioux En de tranen en verwoesting van een eens trotse krijger natie Dit weet ik omdat ik ook met hen reed En ik dronk merriebloed op de vlucht toen ik reed met de Grote Khan Op de bevroren Mongoolse steppe op zijn hoogtepunt En als een Witte Garde, als een Rode Garde, als de Tsaar's eigen paleis paardengarde Toen Romanov werd vermoord in de nacht En ik kende Saladin en reed op zijn snelle Arabieren die verdoemde kruisvaarders op hun zware tocht lastig vielen En toch reed ik de Percheron tegen de omcirkelende Saracenen En weer werd ik tegen mezelf gekeerd Ik heb de Mounties karmozijnrood gedragen, als je zwijgt en luistert Dan weet je dat het bij hen was dat ik stond Toen Mayerthorpe, huilde ze, toen haar vier ruiters stierven Neergeschoten in scharlakenrood, koudste bloed Ik was de eerste met de meeste toen ik vocht voor Bedford Forrest Lijdde Generaal Wilson's Unie inval Het was niet aan mij om te beredeneren waarom, het was aan mij om te doen of te sterven Op de Krim, met de lichte brigade In dienst van Zwitserland of Zweden, wees me Christen, wees me heiden De duivel aan de sabel zal ik zetten Met een flankerende manoeuvre, ben ik een Uhlan alles uber Terreur zaaien in het regiment. Ik wist dat mijn dagen geteld waren toen ik door de loopgraven liep. Meer moderne machinaties de la guerre Geen partij voor snelvuur of de stalen vogels van de lucht Met een laatste achterhoede actie trok ik me terug Geen partij voor prikkeldraad of het gehuil van de pantsermotoren Met tegenzin trek ik me terug en neem afscheid Vandaag rijd ik met speciale eenheden op die sluwe Afghaanse paarden Dostum's Noordelijke Alliantie bedankt me En ongeacht nederlaag of overwinning, in de strijd komt het bij me op Dat we een zwelling in onze gelederen kunnen zien Was met de Aussies bij Beersheba namen de putten zo hard nodig En met de Poolse lansiers die Duitse tanks aanvielen. Zag Ross' paard neergeschoten worden in Washingtown de nacht dat we het Witte Huis platbrandden. En vervloekten we de val van York en de zonen van de Yanks