Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: cowboy junkies Songtekst: thunder road

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: cowboy junkies - thunder road ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van thunder road? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van cowboy junkies! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van cowboy junkies en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals thunder road .

Origineel

The screen door slams. Mary' dress waves. Like a vision she dances across the porch. As the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey that's me and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't run back inside. Darling you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking. That maybe we ain't that young anymore. Show a little faith there's magic in the night. You ain't a beauty but hey you're alright. Oh and that's alright with me. You can hide 'neath your covers. And study your pain. Make crosses from your lovers. Throw roses in the rain. Waste your summer praying in vain. For a saviour to rise from these streets. Well now I'm no hero. That's understood. All the redemption I can offer girl. Is beneath this dirty hood. With a chance to make it good somehow. Hey what else can we do now ?. Except roll down the window. And let the wind blow. Back your hair. Well the night's busting open. These two lanes will take us anywhere. We got one last chance to make it real. To trade in these wings on some wheels. Climb in back. Heaven's waiting on down the tracks. Oh-oh come take my hand. We're riding out tonight to case the promised land. Oh-oh Thunder Road oh Thunder Road. Lying out there like a killer in the sun. Hey I know it's late we can make it if we run. Oh Thunder Road sit tight take hold. Thunder Road. Well I got this guitar. And I learned how to make it talk. And my car's out back. If you're ready to take that long walk. From your front porch to my front seat. The door's open but the ride it ain't free. And I know you're lonely. For words that I ain't spoken. But tonight we'll be free. All the promises'll be broken. There were ghosts in the eyes. Of all the boys you sent away. They haunt this dusty beach road. In the skeleton frames of burned out Chevrolets. They scream your name at night in the street. Your graduation gown lies in rags at their feet. And in the lonely cool before dawn. You hear their engines roaring on. But when you get to the porch they're gone. On the wind so Mary climb in. It's town full of losers. And I'm pulling out of here to win

 

Vertaling

De hordeur slaat dicht. Mary' jurk golft. Als een visioen danst ze over de veranda. Terwijl de radio speelt. Roy Orbison zingt voor de eenzamen. Hey dat ben ik en ik wil alleen jou. Breng me niet weer thuis. Ik kan mezelf niet weer alleen onder ogen komen. Ren niet terug naar binnen. Lieverd je weet precies waarom ik hier ben. Dus je bent bang en je denkt. Dat we misschien niet meer zo jong zijn. Toon een beetje vertrouwen, er is magie in de nacht. Je bent geen schoonheid, maar hé, je bent in orde. Oh en dat vind ik prima. Je kunt je verstoppen onder je dekens. En je pijn bestuderen. Maak kruizen van je geliefden. Gooi rozen in de regen. Verspil je zomer met tevergeefs bidden. Voor een redder die opstaat uit deze straten. Nou, ik ben geen held. Dat is begrepen. Al de verlossing die ik kan bieden meisje. Is onder deze vuile kap. Met een kans om het goed te maken op een of andere manier. Hé, wat kunnen we nu nog doen? Behalve het raam naar beneden doen. En de wind laten waaien. Door je haar. Nou, de nacht barst open. Deze twee banen zullen ons overal brengen. We hebben een laatste kans om het echt te maken. Om deze vleugels in te ruilen voor een paar wielen. Klim achterin. De hemel wacht beneden op ons. Oh-oh kom pak mijn hand. We rijden vanavond uit naar het beloofde land. Oh-oh Thunder Road oh Thunder Road. We liggen daar als een moordenaar in de zon. Hey ik weet dat het laat is we kunnen het halen als we rennen. Oh Thunder Road, hou je vast. Thunder Road. Nou ik heb deze gitaar. En ik heb geleerd hoe ik hem moet laten praten. En mijn auto staat achter. Als je klaar bent om die lange wandeling te maken. Van jouw voorportaal naar mijn voorstoel. De deur is open, maar de rit is niet gratis. En ik weet dat je eenzaam bent. Voor woorden die ik niet heb gesproken. Maar vanavond zullen we vrij zijn. Alle beloftes zullen verbroken worden. Er waren geesten in de ogen. Van alle jongens die je wegstuurde. Ze spoken rond op deze stoffige strandweg. In de skeletten van uitgebrande Chevrolets. Ze schreeuwen je naam 's nachts op straat. Je afstudeerjurk ligt in vodden aan hun voeten. En in de eenzame koelte voor zonsopgang. Hoor je hun motoren ronken. Maar als je bij de veranda komt, zijn ze weg. Op de wind, dus Mary klimt erin. Het is een stad vol losers. En ik ga hier weg om te winnen