Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: cracker Songtekst: aint gonna suck itself

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: cracker - aint gonna suck itself ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van aint gonna suck itself? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van cracker! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van cracker en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals aint gonna suck itself .

Origineel

I say baby, it ain't gonna suck itself Virgin Records, it ain't gonna suck itself I say baby, it ain't gonna suck itself What 'chew waiting for? it ain't gonna suck itself Well I flew out from Virginie on the very first day I heard my recordpany exercise my pay to play Went to see Mr. Lott but his assistant said no "Security will escort you to the parking lot" It was 102 degrees I was feeling kind of hot So I walked across the street for one of those Mexican frozen popsicles Couldn't buy just one so I bought myself a box When Ie back the assistant she's standing in the parking lot No hard feelings do you want one of these? But she looks at me like I was speaking Chinese The security man walks up he helps himself to one Coincidently Chinese and hot from standing in the sun Then he helps himself to another he puts it in her hand But she looks at it like it was a piece of crap Or a dead and dying bird she didn't understand So I was just trying to be helpful when I said... Baby, it ain't gonna suck itself Oh Virgin Records, it ain't gonna suck itself I beg to differ cousin, it should be, it ain't gonna lick itself Ok we'll try it that way It ain't gonna lick itself Well I'm standing in the parking lot waiting on my ride His name is Jackson Haring and he's still inside He went in through mailroom for some recordpany swag But this Virgin Records there ain't shit to be had And the halls they was empty because everyone was laid off And he took a wrong turn ends up in the tape vault Only one thing to do when you're standing face to face With the Sticky Fingers, Let It Be master tapes You've got to stick them in the satchel and head on the down the hall Saying these will go nicely with that Residents eyeball Many years ago while working for Bill Graham Presents A prop eyeball was stolen backstage from The Residents And the rumor went around that Jackson was the thief But that's neither here nor there and I was sitting in the jeep Looking at the Sticky Fingers master tapes My popsicle's dripping on the seat so I throw it out the window And it lands at the feet of Roy Lott Hey Roy, it ain't gonna suck itself Ah Virgin Records, it ain't gonna suck itself And one time for the ladies, It ain't gonna lick itself Ah Virgin Records, it ain't gonna suck itself Baby, it ain't gonna suck itself Everyone at Virgin Records, it ain't gonna suck itself One for the ladies, it ain't gonna lick itself What 'chew waitin' for, it ain't gonna suck itself Mr. Lott, it ain't gonna suck itself Everyone on Foothill Road, it ain't gonna suck itself Just so we're not totally sexist, it ain't gonna lick itself Virgin Records, it ain't gonna suck itself

 

Vertaling

Ik zeg schat, het zal zichzelf niet opzuigen Virgin Records, het zal zichzelf niet opzuigen Ik zeg schat, het zal zichzelf niet opzuigen Waar wacht je op? het gaat zichzelf niet opzuigen Nou, ik vloog de eerste dag uit Virginie Ik hoorde mijn platenmaatschappij mijn loon uitoefenen om te spelen Ik ging naar Mr. Lott maar zijn assistent zei nee "Beveiliging begeleidt u naar de parkeerplaats" Het was 102 graden, ik voelde me een beetje warm Dus liep ik de straat over voor een van die Mexicaanse ijslolly's Ik kon er niet één kopen, dus kocht ik een doos voor mezelf Als ze de assistent terug heeft, staat ze op de parkeerplaats Geen harde gevoelens wil je een van deze? Maar ze kijkt me aan alsof ik Chinees spreek De beveiligingsman loopt naar voren en helpt zichzelf eraan Toevallig Chinees en heet van staan ??in de zon Dan helpt hij zichzelf aan een ander, hij legt het in haar hand Maar ze kijkt ernaar alsof het een onzin was Of een dode en stervende vogel die ze niet begreep Dus ik probeerde gewoon behulpzaam te zijn toen ik zei ... Baby, het zal zichzelf niet opzuigen Oh Virgin Records, het zal zichzelf niet opzuigen Ik smeek om een ??neef te verschillen, het zou moeten zijn, het zal zichzelf niet likken Ok, we zullen het op die manier proberen. Het zal zichzelf niet likken Nou, ik sta op de parkeerplaats te wachten op mijn rit Zijn naam is Jackson Haring en hij zit nog steeds binnen Hij ging naar de postkamer voor een of andere platenpraat Maar deze Virgin Records hebben niets te bieden En de gangen waren leeg omdat iedereen was ontslagen En hij nam een ??verkeerde afslag en belandde in de bandkluis Slechts één ding om te doen als je oog in oog staat Met de Sticky Fingers, Let It Be mastertapes Je moet ze in de tas steken en de gang doorlopen Zeggen dat deze mooi passen bij de oogbol van de bewoners Vele jaren geleden tijdens het werken voor Bill Graham Presents Backstage werd een prop-oogbol gestolen van The Residents En het gerucht ging dat Jackson de dief was Maar dat is hier noch daar en ik zat in de jeep Kijkend naar de Sticky Fingers mastertapes Mijn ijslolly druppelt op de stoel, dus gooi ik hem uit het raam En het landt aan de voeten van Roy Lott Hé Roy, het zuigt zichzelf niet Ah Virgin Records, het zal zichzelf niet opzuigen En een keer voor de dames, het zal zichzelf niet likken Ah Virgin Records, het zal zichzelf niet opzuigen Baby, het zal zichzelf niet opzuigen Iedereen bij Virgin Records, het zal zichzelf niet opzuigen Een voor de dames, het zal zichzelf niet likken Waar wacht je op, het zuigt zichzelf niet op Mr. Lott, het zal zichzelf niet opzuigen Iedereen op Foothill Road, het zal zichzelf niet opzuigen Dus we zijn niet helemaal seksistisch, het zal zichzelf niet likken Virgin Records, het zal zichzelf niet opzuigen