Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: culture Songtekst: rastaman a come

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: culture - rastaman a come ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van rastaman a come? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van culture! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van culture en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals rastaman a come .

Origineel

[Joseph Talking] Hail, to the Most High God, Jah Rastafari Crown Him with many a crowns Kings of Kings and Lords of Lords The Conquering Lion, Tribe of Judah .. Haile Selassie. Selah [Verse 1] They just a stretch them neck Across the fences [Chorus] Just to see when the Rastaman a come They just a stretch them neck Across the fences [Chorus] Just to see when the Rastaman a come You have got to be clean inside You have got to be united [Chorus] Just to see when the Rastaman a come You have got to have charity And love within your heart [Chorus] Just to see when the Rastaman a come Can't be no prostitute living You have got to be clean and upful and right [Chorus] Just to see when the Rastaman a come Can't be grudgeful nah red eye Nah licky-licky nah eat swine [Chorus] Just to see when the Rastaman a come [Joseph Talking] Ja is powerful, Jah is eternal He say he shall come in a new name Which shall sound the terrible and dreadful among men His name is Jah, Rastafari Who lit all lightning who shook and tremble all earth You've got to have a stretch out hand To receive in your strange brother [Chorus] Just to see when the Rastaman a come The thing can't be too small To share amongst your brother [Chorus] Just to see when the Rastaman a come I would even be a footmat in Mount Zion And lay down [Chorus] Just to see when the Rastaman a come I will beat my drum And I will sit on the sand on the listening shore of Jamaica [Chorus] Just to see when the Rastaman a come They took me from Africa And leave us here on a pirate boat [Chorus] Just to see when the Rastaman a come My children, children, children Shall give a testimony of His life [Chorus] Just to see when the Rastaman a come We'll beat salvation drum from shore to shore From door to door [Chorus] Just to see when the Rastaman a come Iration drum is not a seed on the rich man table But on the table of the poor [Chorus] Just to see when the Rastaman a come Lickle Dread, Selassie I [Chorus] Just to see when the Rastaman a come Sound ye the trumpet of Zion That the inhabitants of Earth may see it [Chorus] Just to see when the Rastaman a come It's not a big song Neither a small song, Irie [Chorus] Just to see when the Rastaman a come It's not a jigsaw Neither a puzzle [Chorus] Just to see when the Rastaman a come Me no have fi have no spliff Me no have fi have no pipe [Chorus] Just to see when the Rastaman a come

 

Vertaling

[Joseph Talking] Gegroet, voor de Meest Hoge God, Jah Rastafari Kroon Hem met vele kronen Koningen der koningen en heren der heren De veroverende leeuw, stam van Juda .. Haile Selassie. Selah [Vers 1] Ze strekken hun nek Over de hekken [refrein] Om te zien wanneer de rastaman komt They just a stretch them neck Over de hekken [refrein] Om te zien wanneer de rastaman komt Je moet schoon zijn van binnen Je moet verenigd zijn [refrein] Gewoon om te zien wanneer de Rastaman komt Je moet liefdadigheid hebben En liefde in je hart [refrein] Alleen maar om te zien wanneer de rastaman komt Je kunt geen prostituee zijn Je moet schoon zijn, en rechtschapen [refrein] Alleen om te zien wanneer de Rastaman komt Kan niet wrokkig zijn nah red eye Nah licky-licky nah eat swine [refrein] Om te zien wanneer de Rastaman komt [Joseph Talking] Ja is machtig, Jah is eeuwig Hij zegt dat hij zal komen in een nieuwe naam Die zal klinken het verschrikkelijke en vreselijke onder de mensen Zijn naam is Jah, Rastafari Die alle bliksem ontstak die de hele aarde deed schudden en beven Je moet een uitgestrekte hand hebben Om je vreemde broeder te ontvangen [refrein] Om te zien wanneer de rastaman komt Het ding kan niet te klein zijn Om te delen met je broer [refrein] Alleen maar om te zien wanneer de Rastaman komt Ik zou zelfs een voetmat zijn op de berg Sion En neerliggen [refrein] Om te zien wanneer de raketman komt Zal ik op mijn trommel slaan En ik zal op het zand zitten aan de luisterende oever van Jamaica Ik zal zien Om te zien wanneer de rastaman komt Ze namen me mee uit Afrika En ons hier achterlaten op een piratenboot [refrein] Om te zien wanneer de rastaman komt Mijn kinderen, kinderen, kinderen Zullen een getuigenis geven van zijn leven [Chorus] Om te zien wanneer de rastaman komt We zullen de verlossingstrom slaan van kust tot kust Van deur tot deur [Chorus] Just to see when the Rastaman a come De verlossingstrommel is geen zaad op de tafel van de rijke man maar op de tafel van de armen [Chorus] Just to see when the Rastaman a come Lickle Dread, Selassie I [Chorus] Just to see when the Rastaman a come Blaas de trompet van Sion opdat de bewoners van de aarde het zullen zien. [Chorus] Just to see when the Rastaman a come Het is geen groot lied Noch een klein lied, Irie [Chorus] Just to see when the Rastaman a come Het is geen puzzel Noch een puzzel [Chorus] Just to see when the Rastaman a come Ik hoef geen spliff Me no have fi have no pipe [Chorus] Just to see when the Rastaman a come