Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: current 93 Songtekst: the nylon lion attacks as kingdom

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: current 93 - the nylon lion attacks as kingdom ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the nylon lion attacks as kingdom? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van current 93! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van current 93 en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the nylon lion attacks as kingdom .

Origineel

I am leaving when the leaves fall I am returning when the eyes open I am hidden when the eyes close I am between lips and lids My murder shuts quiet His sheets are shadows in the water And the histories are full of blinking And blurs I am hidden when the inken bird covers My youth and my back I was not there for you in the panic I was not there as the kitten died And I take this home with me I swallow your pain and stick blood into me Suck moss and needles, the faces of burrs The methodical false twilight And the gossip poured love like greedy beads Like mirrors I am your face In the toilet in the kittenchen On the glassblue sea the birds see I am your mirror Your echo is me In bells and birds that beauty I saw Etched in clouds trailing Making curtains of waves The broken face peeps He echoes "I am echo" I see you monster I see you monster My back and jaw hunch and feel You there You are the cuckoo, the train, the muffled drum You say, "I am echo I am cleaner of floors Sower of sores" And policeman in brambles and bubbles Call the beauty to rest Say, "I am echo" And rise with peacocks Feral and horizon The beauty moved over me And the beauty crashed down over my body With wine and dreams creeping down from the bookcases And saying "I am echo; I am you; speak me; release me; Kill me and leave the cat to G+D and rain and pussy willows" Falling like paws and snowing tears and the voice Shuts silent liar

 

Vertaling

Ik vertrek wanneer de bladeren vallen Ik kom terug als de ogen opengaan Ik ben verborgen als de ogen sluiten Ik zit tussen lippen en oogleden Mijn moord zwijgt Zijn lakens zijn schaduwen in het water En de geschiedenis zit vol met knipperen En vervaagt Ik ben verborgen wanneer de inkende vogel bedekt Mijn jeugd en mijn rug Ik was er niet voor je in paniek Ik was er niet bij toen het kitten stierf En ik neem dit mee naar huis Ik slik je pijn in en steek bloed in me Zuig mos en naalden, de gezichten van bramen De methodische valse schemering En de roddels stroomden liefde uit als hebzuchtige kralen Als spiegels ben ik je gezicht In het toilet in de kittenchen Op de glasblauwe zee zien de vogels Ik ben je spiegel Je echo ben ik In klokken en vogels zag ik die schoonheid Geëtst in achterliggende wolken Gordijnen van golven maken Het gebroken gezicht piept Hij echoot "ik ben echo" Ik zie je monster Ik zie je monster Mijn rug en kaak voorgevoel en gevoel Jij daar Jij bent de koekoek, de trein, de gedempte trommel Je zegt: 'Ik ben een echo Ik ben vloerenreiniger Zaaier van zweren " En politieagent in braambessen en bubbels Roep de schoonheid om te rusten Zeg: 'Ik ben een echo' En sta op met pauwen Feral en horizon De schoonheid trok over me heen En de schoonheid stortte neer over mijn lichaam Met wijn en dromen die uit de boekenkasten naar beneden sluipen En zeggen: "Ik ben een echo; Ik ben jou; spreek me; laat me los; Dood me en laat de kat aan G + D en regen en pussy willows " Vallen als poten en sneeuwende tranen en de stem zwijgt leugenaar