Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: dj-jazzy-jeff-the-fresh-prince Songtekst: just-rockin

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: d ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van just-rockin? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van dj-jazzy-jeff-the-fresh-prince! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van dj-jazzy-jeff-the-fresh-prince en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals just-rockin .

Origineel

Each and every day when Ie home from school Like clockwork I go up into my bedroom I secure the door and it's the moment of truth I flip on my sound system and let the bass loose The earthquake bass makes the walls all tremble A discotheque is what my room resembles How loud it gets to me it does not matter I open up the windows so the glass don't shatter The blast falls off my neighbour's wall My phone rings of the hook withplaint phone calls But I just let it ring and I don't go near it I turn the volume up so that I can't hear it ring My ear drums rumble my lungs vibrate I'm in my own world and this realm is great We rock this power at mymand The decibels exceed the limits human ears can stand The lower frequency better known as bass Sitting nice with the treble at a jazzy pace My neighboursplain they say they can't endure They form a congregation outside my front door Mothers who yell saying its too loud Start banging on my door to turn it down My response to my mother when she starts knockin Ise on mum I'm just rockin (rockin) (ready rock c) This style that's mine is rarely heard Suddenly there is an opportunity to observe People gots my rhyme the superputer The literary genius rhyme ruler of the future I'm the fresh prince slaying all emcee So hold the red cup when we take to your knees Pay home submit you can't defuse my scheme Cause I'm the fresh prince and this is my regime To all other rappers you're being subdued I don't mean to be rude but this is my prelude This introductory performance has just one plot A sample jeff and about me and my DJ rocks I'm not listening to reason so don't try to talk Do yourself a favour and take a walk Or I'll amputate your mic and repossess your core I'm the man salute to the prince the power lord My friends I'll mangle you if we tangle put my arms in your asophogus and I'll strangle you I'm the messiah or rhymes the verbal gladiator I'm like a bomb and my turbo is the detonator The crown chief of the poetry industry Vocabulary that to others is a fantasy highly respected by the public at large The prince will rock is taking charge I'm like a tiger in a battle field I'm invincible You want a battle me man be sensible I'll never submit to any other emcee Be a duel to the death either him or me And as I verbalise to my DJ's cut If we kill a wack crew or two so what We just rock it We just rock it DJ Jeff Break 2 On each occasion that I perform The force captures my body like a magical storm Suddenly I'm rendered helpless in a state of shock But it is rather abrupt when I start to rock Adrenalin rushes my ego swells And the yells of the crowd make my hype excel My metabolism quickens my body gets sense That's when I metamorphosis into the royal fresh prince And as I display all my lyrical beauty You be a slave as your hype increases And as I vocalize I can see it in your eyes You stand up as your enthusiasm levels rise higher and higher beyond the mark of red You scream oh my to what the prince just said As my energy is drained from being so crushed All of a sudden I get another adrenalin rush It happens each and every time that my dj spins Moremonly known as my second wind The spotlights are beaming You are screaming From my body all the sweat is streaming Commanding the stage And perpetually frayed Giving my all to the pulse of One hundred percent everytime I rhyme When I step off the stage that's when the stop And that has been the account of the evenings events Reporting to you live by me the fresh prince I'm the latest that you heard so you may seem shockin (what does it all mean) I'm just rockin Rockin rockin rockin Go crazy (fresh)

 

Vertaling

Elke dag wanneer ik thuis ben van school Als een uurwerk ga ik naar mijn slaapkamer Ik sluit de deur en het is het moment van de waarheid Ik zet mijn geluidssysteem aan en laat de bas los De aardbeving-bas doet de muren trillen Een discotheek is waar mijn kamer op lijkt Hoe hard ik het ook hoor, het maakt niet uit Ik zet de ramen open zodat het glas niet versplintert De ontploffing valt van de muur van mijn buurman Mijn telefoon gaat over van de haak met klagende telefoontjes Maar ik laat het gewoon rinkelen en ik kom er niet in de buurt Ik zet het volume hoger zodat ik het niet hoor Mijn oortrommels trillen mijn longen trillen Ik ben in mijn eigen wereld en dit rijk is geweldig We schommelen deze kracht in mymand De decibel overschrijdt de grenzen die menselijke oren kunnen verdragen De lagere frequentie beter bekend als bas Lekker zitten met de hoge tonen in een jazzy tempo Mijn buren zeggen dat ze het niet kunnen verdragen Ze vormen een gemeente buiten mijn voordeur Moeders die schreeuwen zeggen dat het te hard is Begin op mijn deur te bonzen om hem zachter te zetten Mijn reactie op mijn moeder als ze begint te kloppen Ise op mama Ik ben gewoon rockin (rockin) (ready rock c) Deze stijl die van mij is, wordt zelden gehoord Plots is er gelegenheid om te observeren Mensen hebben mijn rijm de superputer De literaire geniale rijmheerser van de toekomst Ik ben de verse prins die alle emcee doodt Dus houd de rode beker vast als we op je knieën gaan Betaal naar huis, u kunt mijn regeling niet onschadelijk maken Omdat ik de nieuwe prins ben en dit is mijn regime Aan alle andere rappers word je ingetogen Ik wil niet onbeleefd zijn, maar dit is mijn opmaat Deze inleidende voorstelling heeft maar één plot Een sample jeff en over mij en mijn DJ rockt Ik luister niet naar rede, dus probeer niet te praten Doe jezelf een plezier en maak een wandeling Of ik amputeer je microfoon en neem je kern terug Ik ben de man die de prins, de machtsheer, groet Mijn vrienden, ik vermeng je als we in de war raken, steek mijn armen in je asophogus en ik wurg je Ik ben de messias of rijmt de verbale gladiator Ik ben als een bom en mijn turbo is de ontsteker De kroonhoofd van de poëzie-industrie Woordenschat dat voor anderen een fantasie is zeer gerespecteerd door het grote publiek De prins die rockt, neemt de leiding Ik ben als een tijger in een slagveld, ik ben onoverwinnelijk Je wilt verstandig met me vechten Ik zal me nooit onderwerpen aan een andere emcee Wees een duel tot de dood, hij of ik En terwijl ik me vertel over de snit van mijn DJ Als we een wack-team of twee doden, wat dan We rocken het gewoon We rocken het gewoon DJ Jeff Pauze 2 Bij elke gelegenheid die ik uitvoer De kracht vangt mijn lichaam op als een magische storm Plots word ik hulpeloos in een shocktoestand Maar het is nogal abrupt als ik begin te rocken Adrenaline versnelt mijn ego En het geschreeuw van de menigte zorgt ervoor dat mijn hype uitblinkt Mijn stofwisseling versnelt mijn lichaam Dat is wanneer ik metamorfose in de koninklijke verse prins En terwijl ik al mijn lyrische schoonheid laat zien Je bent een slaaf naarmate je hype toeneemt En terwijl ik vocaliseer, kan ik het in je ogen zien Je staat op terwijl je enthousiasme hoger en hoger wordt dan het teken van rood Je schreeuwt oh my naar wat de prins net zei Terwijl mijn energie wordt afgevoerd omdat ik zo verpletterd ben Plots krijg ik weer een adrenalinestoot Het gebeurt elke keer dat mijn dj draait Meer bekend als mijn tweede wind De schijnwerpers stralen Je schreeuwt Van mijn lichaam stroomt al het zweet Het podium leiden En voortdurend gerafeld Ik geef alles aan de pols van Honderd procent elke keer als ik rijm Als ik het podium verlaat, is dat de stop En dat is het verslag van de avonden Live verslagend aan jou leef ik de verse prins Ik ben de laatste die je hebt gehoord, dus je lijkt misschien geschokt (wat betekent het allemaal) Ik ben gewoon aan het rocken Rockin rockin rockin Gek worden (vers)