Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: dappy Songtekst: intro

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: d ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van intro? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van dappy! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van dappy en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals intro .

Origineel

And they dont know a thing about me, They dont know a thing about me, They dont know a thing about me, cause they dont know a, they dont know a. They dont know a thing about me, Dont believe a word you hear about me They dont know a, they dont know a The ones who know you the least, are always the first to judge ya But they dont know a thing about me, Despite what they say, at the end of the day What do you expect? we're only human. Cant exactly stop them from assuming Its time they learn a thing about me, So heres the truth, this albums full of fire, fire. All that I can be, is brutally honest And I dont wanna sing no more, So Imma switch it in, five, four, three, two, one, off. I fail to say some shit and tie it on my skin But when theres so much to address, tell me where the fuck do you begin I think Ill start with mymunity, When I see Cameron I should grab him by his neck and raise him up like a uni fee. How can these greedy bastards put our taxes in their pockets? Fuck an MP, to me that just stands for maximum profit. ain't my fault, Im from a jungle where them animals love to smoke meth Hit the can, chase the dragon and die of slow death. This middle fingers to the system trying to hide the fact That were poverty driven, I should take Boris on a road own test. Take him to the track, stick him in a hat Show him how to plant trees and cook crack, now that's a dope share. That's why we hate court, but we love NFA Im glad I smashed the paparazzis camera off the floor today Thats rock star shit, they all know Im living a life, But the money couldn't change me, thats why Im still on the hype. Im just a man with a Visa, used to know Tulisa, I dont know about fazer but I been banned from avida I do my laundry in public, I tell the bus where to stuff it, I can pull my own strings, go shove your dick up a Muppet. The only time you ain't no hood is when youre wearing a jumper Every man you see around me, been around me since we where younger There the only ones who will call me when I didn't had nudda so its only right I made there balance look like a phone number Im the type to sacrifice getting richer, just to help a brother And if I could Id kidnap every undercover I still smoke cheese, get in beef, try me, Im a burger fuck a rapper sent for me, Ill get the burner. Cuz they dont know a thing about me, They dont know a thing about me, They dont know a thing about me, cause they dont know a, they dont know a. They dont know a thing about me, None of the words you hear about me They dont know a, they dont know a The ones who know you the least, are always the first to judge ya But they dont know a thing about me(They don't know a thing) Despite what they say at the end of the day, what you expect? Were only human Can't exactly stop them from assuming Its time they learn a thing about me, So heres the truth, this albums full of fire, fire. Now, thats just my intro.

 

Vertaling

En ze weten niets van mij, Ze weten niets van mij, Ze weten niets van mij, want ze kennen geen a, ze kennen geen a. Ze weten niets van mij, Geloof geen woord dat je over mij hoort Ze kennen geen, ze kennen geen Degenen die je het minst kennen, zijn altijd de eersten die je oordelen Maar ze weten niets van mij, Ondanks wat ze zeggen, aan het eind van de dag Wat verwacht je? we zijn maar mensen. Ik kan ze er niet precies van weerhouden om aan te nemen Het wordt tijd dat ze iets over mij leren, Dus hier is de waarheid, dit album vol vuur, vuur. Alles wat ik kan zijn, is meedogenloos eerlijk En ik wil niet meer zingen Dus ik zet het in, vijf, vier, drie, twee, één, uit. Ik zeg niks en bind het op mijn huid Maar als er zoveel te bespreken valt, vertel me dan waar je begint Ik denk dat ik begin met mijn gemeenschap, Als ik Cameron zie, zou ik hem bij zijn nek moeten grijpen en hem als een eenmalige vergoeding moeten opstaan. Hoe kunnen deze hebzuchtige klootzakken onze belastingen in hun zakken steken? Fuck een MP, voor mij staat dat gewoon voor maximale winst. het is niet mijn schuld, ik kom uit een jungle waar die dieren graag meth roken Raak het blik, jaag op de draak en sterf aan een langzame dood. Deze middelvinger naar het systeem probeert het feit te verbergen Die werden gedreven door armoede, ik zou Boris zelf op de proef moeten stellen. Breng hem naar de baan, steek hem in een hoed Laat hem zien hoe hij bomen plant en crack kookt, nu is dat een dope-aandeel. Daarom haten we de rechtbank, maar we houden van NFA Ik ben blij dat ik vandaag de paparazziscamera van de vloer heb geslagen Dat is rockster shit, ze weten allemaal dat ik een leven leid, Maar het geld kon me niet veranderen, daarom ben ik nog steeds op de hype. Ik ben gewoon een man met een visum, vroeger Tulisa gekend, Ik weet niets van fazer, maar ik ben verbannen uit avida Ik doe mijn was in het openbaar, ik vertel de bus waar hij hem moet vullen, Ik kan mijn eigen touwtjes trekken, je lul in een Muppet schuiven. De enige keer dat je geen capuchon hebt, is wanneer je een trui draagt Elke man die je om me heen ziet, is om me heen sinds we jonger waren Er zijn de enigen die me zullen bellen als ik geen nudda had dus het is juist dat ik de balans heb laten lijken op een telefoonnummer Ik ben het type om op te offeren om rijker te worden, gewoon om een ??broeder te helpen En als ik kon, zou ik elke undercover ontvoeren Ik rook nog steeds kaas, krijg rundvlees, probeer me, ik ben een burger fuck een rapper stuurde voor mij, ik krijg de brander. Omdat ze niets van mij weten, Ze weten niets van mij, Ze weten niets van mij, want ze kennen geen a, ze kennen geen a. Ze weten niets van mij, Geen van de woorden die je over mij hoort Ze kennen geen, ze kennen geen Degenen die je het minst kennen, zijn altijd de eersten die je oordelen Maar ze weten niets van mij (ze weten niets) Ondanks wat ze aan het eind van de dag zeggen, wat je verwacht? Waren alleen maar mensen Ik kan ze er niet precies van weerhouden om aan te nemen Het wordt tijd dat ze iets over mij leren, Dus hier is de waarheid, dit album vol vuur, vuur. Dat is slechts mijn intro.