Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: daniele liverani Songtekst: i m afraid

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: daniele liverani - i m afraid ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van i m afraid? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van daniele liverani! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van daniele liverani en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals i m afraid .

Origineel

[Genius] Tell Me Please My Dear Friend I Can't Understand You Told Me This Is A Dream Why Are You So Strained ? [Twin Spirit N. 32] You Don't Know What's Gioing On It's Really Dangerous ! Anyone Before You Has Been Where You Are ! I Know You Are Unaware But I'll Tell You I'm Afraid I'm Afraid [Genius] All This Tools It's So Cool But Nothing Seems To Work Teach Me Please Tell Me How To Turn On This Device ! [Twin Spirit N. 32] Please Don't Touch The Controls ! You Are Not Allowed You Don't Have The Experience For Using That Console I Hop That No One Will Notice That And I'll tell You I'm Afraid I'm Afraid Genius I'm Afraid I Have A Bad feeling Of This, And I'll tell You I'm Afraid I'm Afraid I Hope That No One Will Know Who You Are You Can't Imagine In What A Mess Surely Mc Chaos Would Go By Genius I'm Afraid ! [Maindream] There's No Time Left We Must Act ! We Have No Choice About To Save The Mc Chaos Family ! [Dream League Force Choir] You're Under Arrest ! Don't Make Resistance ! Come With Us ! Don't Ask Why ! Where's Your Son ? We Don't Have Time ! [Mc Chaos] Let Him Sleep Please Take Me ! I Won't Resist Please Take Me ! He's Not To Blame Don't Take Him Away ! [Dream League Force Choir] [Twin Spirit N. 32] I'm Hearing Voices All Around They've Arrested King Mc Chaos I Am Their Second Target Now I'll Be Terminated Soon ! [Genius] [Storyteller] A cold tremor shook across the Twin Spirit Land, the news of King Mc Chaos' arrest spread quickly among the twin spirits, and their hearts filled with fear. They all loved so much their king. In the meantime, the Dream League's Force entered the Twin Spirit Land and started to searh for Twin Spirit N. 32. Will the two friends solve all these troubles ? To be continued... [S, the sentence was carried out to the end. Mc Chaos was imprisoned and his son was sent to the toy's warehouse in the Asian dreams kingdom. He would have been destroyed after acting once as a fantasy in a dream. Genius was finally realizing that his presence was really causing serious problems to the European Dream Kingdom and expecially to King Mc Chaos family. The two friends had to find a way to escape quickly from the Twin Spirit Land and find a solution ! Was there for a possibility for them to demonstrate the innocence of Mc Chaos King ? Did they find the way to save his son ? Did the Dream League Force catch Twin Spirit N. 32 and terminate him before Genius awake ? Once awaken, did Genius remember all the secrets he learnt in his dream ? Well, see you on the next episode ! And remember...If happens to you to hear a strange irregular clock sequence, be carefull ! You could cause some serious problems !]

 

Vertaling

[Geniaal] Tell Me Please My Dear Friend I Can't Understand You told me this is a dream Waarom ben je zo gespannen? [Twin Spirit N. 32] Je weet niet wat er aan de hand is. Het is echt gevaarlijk! Iedereen voor jou... is geweest waar jij nu bent! Ik weet dat je het niet weet. Maar ik zal je zeggen dat ik bang ben. Ik ben bang [genie] Al dit gereedschap het is zo cool Maar niets lijkt te werken Leer het me alsjeblieft Vertel me hoe ik dit apparaat moet aanzetten ! [Twin Spirit N. 32] Raak de knoppen niet aan ! Dat mag je niet. Je hebt niet de ervaring om die console te gebruiken. Ik hoop dat niemand dat zal merken En ik zal je zeggen dat ik bang ben. Ik ben bang Geniaal ik ben bang Ik heb hier een slecht gevoel over, en ik zal je zeggen dat ik bang ben Ik ben bang Ik hoop dat niemand zal weten wie je bent Je kunt je niet voorstellen in wat voor een puinhoop Zeker Mc Chaos voorbij zou gaan Geniaal Ik Ben Bang ! [Maindream] Er is geen tijd meer. We moeten handelen! We hebben geen keus meer om De Mc Chaos Family ! [Dream League Force Choir] Je staat onder arrest ! Verzet je niet ! Kom met ons mee ! Vraag niet waarom ! Waar is je zoon ? We hebben geen tijd! Mc Chaos Laat hem slapen. Alsjeblieft, neem me. Ik zal me niet verzetten Alsjeblieft, neem me. Het is niet zijn schuld. Neem hem niet mee ! [Dream League Force Choir] [Twin Spirit N. 32] Ik hoor overal stemmen Ze hebben Koning Mc Chaos gearresteerd Ik ben nu hun tweede doelwit. Ik zal spoedig worden beëindigd ! [Genius] [Verhalenverteller] Het nieuws van de arrestatie van Koning Mc Chaos verspreidde zich snel onder de tweelinggeesten, en hun harten vulden zich met angst. Ze hielden allemaal zo veel van hun koning. Ondertussen kwam de Dream League Force het Tweeling Geesten Land binnen en begon te zoeken naar Tweeling Geest N. 32. Zullen de twee vrienden al deze problemen oplossen ? Wordt vervolgd... [S, het vonnis werd tot het einde uitgevoerd. Mc Chaos werd gevangen gezet en zijn zoon werd naar het speelgoedmagazijn in het Aziatische dromenrijk gestuurd. Hij zou vernietigd zijn na één keer als fantasie in een droom te hebben opgetreden. Genius realiseerde zich eindelijk dat zijn aanwezigheid ernstige problemen veroorzaakte voor het Europese Dromenrijk en vooral voor de familie van Koning Mc Chaos. De twee vrienden moesten een manier vinden om snel uit het Tweeling Geest Land te ontsnappen en een oplossing te vinden ! Was er een mogelijkheid voor hen om de onschuld van de Koning Mc Chaos aan te tonen ? Vonden zij een manier om zijn zoon te redden ? Heeft de Dream League kracht de Tweeling Geest N. 32 gevangen en hem uitgeschakeld voordat Genius ontwaakte ? Eenmaal wakker, heeft Genius alle geheimen onthouden die hij in zijn droom heeft geleerd ? Nou, tot de volgende aflevering ! En onthoud...als je een vreemde onregelmatige klok reeks hoort, wees dan voorzichtig! Je zou serieuze problemen kunnen veroorzaken!]