Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: dark angel Songtekst: black prophecies

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: dark angel - black prophecies ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van black prophecies? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van dark angel! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van dark angel en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals black prophecies .

Origineel

Back when man had not care for the past And little hope for the future A man who stood out in the annals of time To tell of the actions toe The uncanny words of a clinical mind Turn of centuries bore his truth A mysterious being with a curious gift Nostradamus chosen one His talent for reaching with a gaze Into the future unknown Conclusions drawn from inner haze As the seeds of time were sewn The fires, the plagues, the "men of blood" Foretold by prophetic eye Scourges upon lands he never stood Predicting our race to die Seeing the days Of hideous plague When nature released disease upon human race The damage was done Black death had won Pestilence, the start of Armageddon Torment and fire London expired The English lands became a massive funeral pyre Ruinous blaze The city was razed Due to the great London's fire, life was denied Now the people today understand and take heed His truthful words of the future they've seen [Chorus] The one who knew Where we'd stand In centuries ahead of where he roamed the land He'd seen the fear Upon the earth Hatred, death and pain, four-hundred years worth A witness to Brutality And evil warmonger's insanity His written words Upon the page Black prophecies! Nostradamus envisioned Saviours of hate To reign subservient mass Attempting to alert us before it's too late We witnessed the evil that passed We watched all the wretched torment inflicted And shook our heads with grief And understood then what the seer predicted Beyond our conscious belief At war with a sick brain, Hitler was known To render a massive injustice Striking the hebrews a mighty deathblow Guaranteeing his fate in the abyss The wars, the concentration camps Foretold, prophetic eye When the doomsayer became entranced He saw when our race will die Sinister minds Hate had then blind To the slaughter of innocent people - insidious crime Walking the earth The devil's rebirth The Fuhrer the second son, Napoleon being the first Both Antichrists Brought anguish and strife Ruling the empires with a criminal sickening spite Gaseous showers With Hitler empowered Innocent Jewish honor forever raped and deflowered Now the people today understand and take heed His truthful words of the future they've seen [Chorus] Back when man had not care for the past And little hope for the future A man who stood out in the annals of time To tell of the actions toe The uncanny words of a clinical mind Turn of centuries bore his truth A mysterious being with a curious gift Nostradamus - chosen one His talent for reaching with a gaze Into the future unknown Conclusions drawn from inner haze As the seeds of time are sewn In the year 1999 and seven months From the sky wille the great king of terror Nostradamus watches from beyond Waiting for our race to die Third war Final scar Soon the obliteration will be total, leaving no more Millennium two Will not be renewed The bodies, corpses and souls will then be exhumed Nuclear fire The earth has expired The worldly lands became a massive funeral pyre Ruinous blaze The landscape is razed Due to the nuclear winter's frost, life is denied Now the people today understand and take heed His truthful words of the future they've seen [Chorus]

 

Vertaling

Toen de mens niet om het verleden gaf En weinig hoop voor de toekomst Een man die opviel in de annalen van de tijd Om te vertellen over de acties toe De griezelige woorden van een klinische geest Eeuwenlang droeg zijn waarheid Een mysterieus wezen met een merkwaardig geschenk Nostradamus heeft er een gekozen Zijn talent om met een blik te reiken In de toekomst onbekend Conclusies uit innerlijke waas Zoals de tijdzaden werden genaaid De branden, de plagen, de "mannen van bloed" Voorspeld door profetisch oog Plaagde over landen waar hij nooit stond Onze race voorspellen om te sterven De dagen zien Afschuwelijke plaag Toen de natuur ziekten op het menselijk ras losliet De schade is aangericht De zwarte dood had gewonnen Pestilence, het begin van Armageddon Kwelling en vuur Londen is verlopen De Engelse landen werden een enorme brandstapel Ruïneuze gloed De stad was met de grond gelijk gemaakt Door de grote brand in Londen werd het leven ontkend Nu begrijpen de mensen van vandaag en letten erop Zijn waarheidsgetrouwe woorden van de toekomst die ze hebben gezien [Refrein] Degene die het wist Waar we zouden staan Eeuwen voordat hij door het land zwierf Hij had de angst gezien Op de aarde Haat, dood en pijn, vierhonderd jaar waard Een getuige van Brutaliteit En de waanzin van de kwaadaardige oorlogszuchtige Zijn geschreven woorden Op de pagina Zwarte profetieën! Nostradamus zag Redders van haat Om dienstbare massa te regeren Probeer ons te waarschuwen voordat het te laat is We waren getuige van het kwaad dat voorbijging We keken naar alle ellende die werd toegebracht En schudde ons hoofd van verdriet En begreep toen wat de ziener voorspelde Voorbij ons bewuste geloof In oorlog met een ziek brein was Hitler bekend Om een ??enorm onrecht te berokkenen De Hebreeën slaan een machtige doodsteek Zijn lot in de afgrond garanderen De oorlogen, de concentratiekampen Voorspeld, profetisch oog Toen de doemdenker in vervoering raakte Hij zag wanneer onze race zal sterven Sinistere geesten Hate was toen blind Ter dood van onschuldige mensen - verraderlijke misdaad Op aarde wandelen De wedergeboorte van de duivel De Führer de tweede zoon, Napoleon de eerste Beide antichristen Bracht angst en strijd De rijken regeren met een criminele misselijkheid Gasvormige douches Met de macht van Hitler Onschuldige Joodse eer voor altijd verkracht en ontmaagd Nu begrijpen de mensen van vandaag en letten erop Zijn waarheidsgetrouwe woorden van de toekomst die ze hebben gezien [Refrein] Toen de mens niet om het verleden gaf En weinig hoop voor de toekomst Een man die opviel in de annalen van de tijd Om te vertellen over de acties toe De griezelige woorden van een klinische geest Eeuwenlang droeg zijn waarheid Een mysterieus wezen met een merkwaardig geschenk Nostradamus - uitverkorene Zijn talent om met een blik te reiken In de toekomst onbekend Conclusies uit innerlijke waas Naarmate de tijdzaden worden genaaid In het jaar 1999 en zeven maanden Vanuit de lucht zal de grote koning van terreur komen Nostradamus kijkt van buitenaf Wachten tot onze race sterft Derde oorlog Laatste litteken Binnenkort zal de vernietiging totaal zijn en niet meer over Millennium twee Wordt niet verlengd De lichamen, lijken en zielen worden dan opgegraven Nucleair vuur De aarde is verlopen De wereldse landen werden een enorme brandstapel Ruïneuze gloed Het landschap is met de grond gelijk gemaakt Door de vorst van de nucleaire winter wordt het leven ontkend Nu begrijpen de mensen van vandaag en letten erop Zijn waarheidsgetrouwe woorden van de toekomst die ze hebben gezien [Refrein]