Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: dave matthews band Songtekst: #41

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: dave matthews band - #41 ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van #41? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van dave matthews band! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van dave matthews band en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals #41 .

Origineel

[Verse] Come and see I swear by now I'm playing time against my troubles Oh, I'm coming slow, but speeding Do you wish a dance and while I'm in the front The play on time is won Oh, but the difficulty's coming here I will go in this way And find my own way out I won't tell you to begin But I'm coming to much more Me All at once, the ghosts come back Reeling in you now Oh, what if they came down crushing? Remember when I used to play for All of the loneliness that nobody Notices now I'm begging slow, I'm coming here Only waiting I wanted to stay I wanted to play I wanted to love you I'm only this far And only tomorrow leads the way I'm coming waltzing back and moving into your head Please I wouldn't pass this by Oh, I wouldn't take any more than What sort of man goes by? I will bring water Why won't you ever be glad? It melts into wonder I came in praying for you Why won't you run Into the rain and play And let tears splash all over you?

 

Vertaling

[Verse] Kom en zie Ik zweer dat ik nu de tijd tegen mijn problemen speel Oh, ik kom langzaam, maar snel Wens je een dans en terwijl Ik vooraan sta Het spel op tijd is gewonnen Oh, maar de moeilijkheid komt hier Ik zal op deze manier gaan En vind mijn eigen weg naar buiten Ik zal je niet vertellen om te beginnen Maar ik kom tot veel meer Ik Ineens komen de geesten terug Ze winden zich nu in je Oh, wat als ze naar beneden kwamen verpletteren? Weet je nog dat ik speelde voor Alle eenzaamheid die niemand Nu opmerkt Ik smeek langzaam, ik kom hier Alleen maar wachten Ik wilde blijven Ik wilde spelen Ik wilde van je houden Ik ben alleen zo ver En alleen morgen leidt de weg Ik kom terug walsen en beweeg me in je hoofd Alsjeblieft Ik zou dit niet voorbij laten gaan Oh, ik zou niet meer nemen dan Wat voor man gaat er voorbij? Ik zal water brengen Waarom zal je nooit blij zijn? Het smelt in verwondering Ik kwam biddend voor jou Waarom ren je niet de regen in en spelen En laat de tranen over je heen spatten?