Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: david bowie Songtekst: cygnet committee

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: david bowie - cygnet committee ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van cygnet committee? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van david bowie! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van david bowie en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals cygnet committee .

Origineel

I bless you madly, Sadly as I tie my shoes I love you badly, Just in time, at times, I guess Because of you I need to rest Because it's you That sets the test So much has gone And little is new And as the sparrow sings Dawn chorus for Someone else to hear The Thinker sits alone growing older And so bitter "I gave Them life I gave Them all They drained my very soul ...Dry I crushed my heart To ease their pains No thought for me remains there Nothing can they spare What of me? Who praised their efforts To be free? Words of strength and care And sympathy I opened doors That would have blocked their way I braved their cause to guide, For little pay I ravaged at my finance just for those Those whose claims were steeped in peace, tranquility Those who said a new world, new ways ever free Those whose promises stretched in hope and grace for me" I bless you madly, Sadly as I tie my shoes I love you badly, just in time, At times, I guess Because of you I need to rest, oh yes Because it's you That sets the test So much has gone And little is new And as the sunrise stream Flickers on me, My friends talk Of glory, untold dream, where all is God and God is just a word "We had a friend, a talking man Who spoke of many powers that he had Not of the best of men, but ours We used him We let him use his powers We let him fill our needs Now we are strong And the road is coming to its end Now the damned have no time to make amends No purse of token fortune stands in our way The silent guns of love Will blast the sky We broke the ruptured structure built of age Our weapons were the tongues of crying rage Where money stood We planted seeds of rebirth And stabbed the backs of fathers Sons of dirt Infiltrated business cesspools Hating through our sleeves Yea, and we slit the Catholic throat Stoned the poor On slogans such as 'Wish You Could Hear' 'Love Is All We Need' 'Kick Out The Jams' 'Kick Out Your Mother' 'Cut Up Your Friend' 'Screw Up Your Brother or He'll Get You In the End' And we know the flag of love is from above And we can force you to be free And we can force you to believe" And I close my eyes and tighten up my brain For I once read a book in which the lovers were slain For they knew not the words of the Free States' refrain It said: "I believe in the power of good I believe in the state of love I will fight for the right to be right I will kill for the good of the fight for the right to be right" And I open my eyes to look around And I see a child laid slain On the ground As a love machine lumbers through desolation rows Plowing down man, woman, listening to its command But not hearing anymore Not hearing anymore Just the shrieks from the old rich And I want to believe In the madness that calls 'Now' And I want to believe That a light's shining through Somehow And I want to believe And you want to believe And we want to believe And we want to live Oh, we want to live We want to live We want to live We want to live We want to live We want to live I want to live I want to live I want to live I want to live I want to live I want to live Live Live Live

 

Vertaling

Ik zegen je als een gek, Droevig als ik mijn schoenen strik Ik hou slecht van je, Net op tijd, soms, denk ik Door jou moet ik rusten Omdat jij het bent Dat stelt de test Zoveel is verdwenen En weinig is nieuw En als de mus zingt Dawn chorus for Iemand anders te horen De Denker zit alleen en wordt ouder En zo bitter "Ik gaf hen het leven Ik gaf hen alles Ze hebben mijn ziel leeggezogen ...Droog Ik verbrijzelde mijn hart Om hun pijn te verzachten Geen gedachte voor mij blijft daar Niets kunnen ze missen Wat is er met mij? Wie prees hun inspanningen Om vrij te zijn? Woorden van kracht en zorg En sympathie Ik opende deuren die hun weg zouden hebben geblokkeerd Ik trotseerde hun zaak om te leiden, Voor weinig geld Ik vernielde mijn financiën alleen voor hen Degenen wiens eisen waren doordrenkt van vrede, rust Zij die zeiden een nieuwe wereld, nieuwe wegen altijd vrij Degenen wiens beloften zich uitstrekten in hoop en genade voor mij" Ik zegen jullie waanzinnig, Droevig als ik mijn schoenen strik Ik hou slecht van je, net op tijd, Soms, denk ik Door jou moet ik rusten, oh ja Want jij bent het Dat stelt de test Zoveel is verdwenen En weinig is nieuw And as the sunrise stream Flikkert op mij, Mijn vrienden praten Van glorie, onnoemelijke droom, waar alles God is en God slechts een woord "We hadden een vriend, een pratende man Die sprak over vele krachten die hij had Niet van de beste mannen, maar van ons We gebruikten hem We lieten hem zijn krachten gebruiken We lieten hem onze behoeften vervullen Nu zijn we sterk En de weg nadert zijn einde Nu hebben de verdoemden geen tijd meer om het goed te maken Geen portemonnee van symbolisch fortuin staat ons in de weg De stille kanonnen van de liefde zullen de hemel opblazen We braken de gescheurde structuur gebouwd van leeftijd Onze wapens waren de tongen van huilende woede Waar geld stond We plantten zaden van wedergeboorte En staken de ruggen van vaders Zonen van vuil Infiltreerden in zakelijke beerputten Haatten door onze mouwen Ja, en we sneden de katholieke keel door Stenigden de armen Op slogans als Wish You Could Hear Liefde is alles wat we nodig hebben Kick Out The Jams Kick Out Your Mother Snij je vriend open Verneuk je broer of hij krijgt je op het einde En we weten dat de vlag van de liefde van boven komt And we can force you to be free And we can force you to believe" En ik sluit mijn ogen en maak mijn hersens vast Want ik heb ooit een boek gelezen waarin de geliefden werden gedood Omdat ze de woorden van het refrein van de Vrije Staten niet kenden Het zei: "Ik geloof in de kracht van het goede Ik geloof in de staat van de liefde Ik zal vechten voor het recht om gelijk te hebben Ik zal doden voor het goede van de strijd voor het recht om gelijk te hebben. En ik open mijn ogen om rond te kijken En ik zie een kind gedood liggen Op de grond Terwijl een liefdesmachine door de woestenij laveert Man en vrouw neerploffend, luisterend naar het bevel Maar niet meer horen Ik hoor niets meer. Alleen het geschreeuw van de oude rijken En ik wil geloven In de waanzin die 'Nu' roept En ik wil geloven Dat er een licht doorheen schijnt Somehow En ik wil geloven En jij wilt geloven En wij willen geloven En we willen leven Oh, we willen leven We willen leven We willen leven We willen leven We willen leven We willen leven Ik wil leven Ik wil leven Ik wil leven Ik wil leven Ik wil leven ik wil leven Leef Leef Leef