Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: dc talk Songtekst: he loves me

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: dc talk - he loves me ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van he loves me? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van dc talk! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van dc talk en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals he loves me .

Origineel

Jesus loves me this I know For the Bible tells me so All of us to Him belong We are so weak but our God, He is strong As I sit and ponder I begin to wonder why God would send His only Son upon this earth to die The conviction of my heart brings a tear to my eye And keep reality far from me, I just want to hide Christ endured such cruelty for a sinner like me He paid the price when He died for me on Calvary's tree I once was blind, but now my eyes clearly see The sacrifice Christ became for you and me Because Jesus loves me, this I know For the Word of God tells me so All of us to Him belong, it's true That we are weak, yet He is strong Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Oh yes, Jesus loves me For the Bible tells me so He will stand by like no other man Two sets of footprints within the sand But at times looking back one is all I see These are the days that He carried me He has proven His love time and again Pulled me from the fire, a result of my sin Compare where I am now to where I might have been Get on my knees just to praise Him again and again Thank you for loving me, it's undeserved It doesn't make sense, I mean the picture is blurred I'm the one that owes the debt, but You paid my price Now Jesus Christ, I owe You my life Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Oh yes, Jesus loves me The Bible tells me so Now that I can see it, will the life I lead change It's kinda strange we make decisions when they're out of our range But in day to day living, we tend to give up Onmitments that were made before life got tough Withpromise in our eyes and pressure from peers We renig on a decision that we once held so dear But let's try keep sight of this vision foreseen Hold tight day and night beyond the point of a dream Because Jesus loves me, this I know For the Word of God it tells me so Everyone of us to Him belong, it's true We are so weak, yet He is so strong Yes, Jesus loves me Oh yes, Jesus loves me Oh yes my Jesus loves me For the Bible tells me so

 

Vertaling

Jezus houdt van me, dit weet ik Want de Bijbel zegt het mij Wij horen allemaal bij Hem We zijn zo zwak, maar onze God, Hij is sterk Terwijl ik zit en nadenk, begin ik me af te vragen waarom God zou Zijn enige Zoon op aarde sturen om te sterven De overtuiging van mijn hart brengt een traan in mijn oog En houd de realiteit ver van me af, ik wil me gewoon verbergen Christus heeft zo'n wreedheid doorstaan ??voor een zondaar als ik Hij betaalde de prijs toen Hij voor mij stierf op Golgotha's boom Ik was ooit blind, maar nu zien mijn ogen duidelijk Het offer dat Christus voor jou en mij werd Omdat Jezus van me houdt, weet ik dit Want het Woord van God zegt het mij We horen allemaal bij Hem, het is waar Dat we zwak zijn, en toch is Hij sterk Ja, Jezus houdt van mij Ja, Jezus houdt van mij Oh ja, Jezus houdt van me Want de Bijbel zegt het mij Hij zal standhouden als geen ander Twee sets voetafdrukken in het zand Maar soms terugkijkend is alles wat ik zie Dit zijn de dagen dat Hij me droeg Hij heeft keer op keer Zijn liefde bewezen Trok me uit het vuur, een gevolg van mijn zonde Vergelijk waar ik nu ben met waar ik geweest zou kunnen zijn Ga op mijn knieën om Hem keer op keer te prijzen Bedankt dat je van me houdt, het is onverdiend Het slaat nergens op, ik bedoel, het beeld is wazig Ik ben degene die de schuld verschuldigd is, maar u hebt mijn prijs betaald Nu Jezus Christus, ik ben U mijn leven verschuldigd Ja, Jezus houdt van mij Ja, Jezus houdt van mij Oh ja, Jezus houdt van me De Bijbel zegt het me Nu ik het kan zien, zal het leven dat ik leid veranderen Het is nogal vreemd dat we beslissingen nemen als ze buiten ons bereik zijn Maar in het dagelijks leven hebben we de neiging op te geven Onmitments die werden gemaakt voordat het leven moeilijk werd Belofte in onze ogen en druk van collega's We verzinnen ons op een beslissing die we ooit zo dierbaar waren Maar laten we proberen deze voorziene visie in het oog te houden Houd dag en nacht stevig vast buiten het punt van een droom Omdat Jezus van me houdt, weet ik dit Voor het Woord van God zegt het mij dat Ieder van ons behoort tot Hem, het is waar We zijn zo zwak, maar toch is Hij zo sterk Ja, Jezus houdt van mij Oh ja, Jezus houdt van me Oh ja, mijn Jezus houdt van me Want de Bijbel zegt het mij