Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: deach Songtekst: tears

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: deach - tears ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van tears? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van deach! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van deach en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals tears .

Origineel

The room is all silent your eye lids are shut, You begin crying, saying why aint I good enough Tears running down your cheeks, 2 trails of mascara dripping off your face to your feet, All of a sudden you fall to your knees, Your body starts shaking and its making it... hard for you to breathe. Your minds playing tricks on yah, Wishing its a bad dream cause usually never happens to yah. Then youre phone rings, you know its him calling, you dont want to listen to his side of the story. You hear a lot of rumors, no way they aint true! Even though the person that told you the news only assume that whatever he did made sense that he cheated! From Every phone calls, texts, numbers you deleted Came fat lies, you didnt need to hear, but the source that you got it from is someone that is dearest to you! Chorus I dont want start again, but it feels like the end. Wasnt I good enough? See then why dint you give it up? Why did you make me choose? This is the hardest thing Ive ever had to do, But I gotta let u go and leave my tears! The room was all silent, you hear the bell ring, you put away everything, youre books and youre pens den u standup say excuse me can I pass? Smile on your face cause it was your last exam, Head to the cafeteria to meet friends, ask about the craziest night on the weekend, chat about who hooked up with who, Over hearing a name of someone dearest to you You start thinking Tell the girls keep talking Feeding you more info getting deeper in the story Then you clicked They talking about youre cousins boyfriend hooking up with someone so up in the open, leaving you in a position where you gotta tell her, you scared to though Cause you know that it will damage her but you do. You let her know everything from the start to finish making up the story from what you assume happened. Chorus I dont want start again, but it feels like the end. Wasnt I good enough? See then why dint you give it up? Why did you make me choose? This is the hardest thing Ive ever had to do but I gotta let u go And leave my tears! The room is all silent you open your eyes Your head starts pounding by the rays of the sunshine. Trying to remember what happened in your room, you still smelling alcohol and some ladies perfume. Flashbacks of you taking a few shots, taking a girl home in the risk, black spots, you begin to panic cause you know you in the wrong, 10 missed calls and messages on your phone You get scared. The butterflies start creeping, tryna ring yah girl, you assume shes sleeping. Still no answer, you can hear yourself breathing. The pace starts picking up of your heart beating Wishing that you were never put in this drunk state. You feel the buzz on your phone cause its on vibrate, a text in your inbox saying that she knows! Now I guess that you knows how the story goes... Chorus I dont want start again, but it feels like the end. Wasnt I good enough See then why dint you give it up? Why did you make me choose? This is the hardest thing Ive ever had to do but I gotta let u go And leave my tears!

 

Vertaling

De kamer is helemaal stil, je oogleden zijn gesloten, Je begint te huilen, en zegt waarom ben ik niet goed genoeg Tranen lopen over je wangen, 2 sporen mascara druipen van je gezicht naar je voeten, Plotseling val je op je knieën, Je lichaam begint te trillen en het maakt het moeilijk voor je om te ademen. Je gedachten houden je voor de gek, Je hoopt dat het een nachtmerrie is, want meestal overkomt je dat niet. Dan gaat je telefoon, je weet dat hij belt, je wilt niet luisteren naar zijn kant van het verhaal. Je hoort veel geruchten, ze zijn echt niet waar! Hoewel de persoon die je het nieuws vertelde alleen maar aanneemt dat wat hij deed logisch was dat hij vreemdging! Van alle telefoontjes, sms'jes, nummers die je hebt gewist. Kwamen vette leugens, die je niet hoefde te horen, maar de bron waar je het van hebt is iemand die je het dierbaarst is! Refrein Ik wil niet opnieuw beginnen, maar het voelt als het einde. Was ik niet goed genoeg? Waarom gaf je het dan niet op? Waarom heb je me laten kiezen? Dit is het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen, maar ik moet je laten gaan en mijn tranen achterlaten! De kamer was helemaal stil, je hoort de bel gaan, je bergt alles op, je boeken en je pennen den je staat op zegt pardon mag ik passeren? Glimlach op je gezicht want het was je laatste examen, Naar de kantine gaan om vrienden te ontmoeten, vragen over de gekste nacht van het weekend, kletsen over wie met wie ging, Als je de naam hoort van iemand die je dierbaar is... Je begint te denken. Zeg tegen de meisjes dat ze blijven praten Ze voeden je met meer info en gaan dieper in het verhaal Toen klikte het. Ze hadden het over je nevenvriendje die iemand zo openlijk aan de haak sloeg, waardoor je het haar moest vertellen, maar je was bang. Omdat je weet dat het haar zal beschadigen, maar je doet het toch. Je laat haar alles weten van het begin tot het einde, je verzint het verhaal van wat je denkt dat er gebeurd is. Refrein Ik wil niet opnieuw beginnen, maar het voelt als het einde. Was ik niet goed genoeg? Waarom gaf je het dan niet op? Waarom heb je me laten kiezen? Dit is het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen, maar ik moet je laten gaan. En laat mijn tranen achter! De kamer is helemaal stil en je opent je ogen. Je hoofd begint te bonken door de zonnestralen. Je probeert je te herinneren wat er in je kamer is gebeurd, je ruikt nog steeds alcohol en een dames parfum. Flashbacks van een paar shotjes, een meisje mee naar huis nemen, zwarte vlekken, je begint in paniek te raken omdat je weet dat je fout zat, 10 gemiste oproepen en berichten op je telefoon Je wordt bang. De vlinders beginnen te kruipen, je probeert je meisje te bellen, je neemt aan dat ze slaapt. Nog steeds geen antwoord, je kan jezelf horen ademen. Het tempo van je hartslag begint te stijgen Wensend dat je nooit in deze dronken toestand was gebracht. Je voelt het gezoem op je telefoon omdat hij op trillen staat, een sms in je inbox die zegt dat ze het weet! Nu denk ik dat je weet hoe het verhaal gaat... Refrein Ik wil niet opnieuw beginnen, maar het voelt als het einde. Was ik niet goed genoeg Waarom gaf je het dan niet op? Waarom heb je me laten kiezen? Dit is het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen, maar ik moet je laten gaan En laat mijn tranen!