Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: decemberists Songtekst: tain pts1 5

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: decemberists - tain pts1 5 ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van tain pts1 5? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van decemberists! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van decemberists en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals tain pts1 5 .

Origineel

[PART I] [crone:] here upon this pillow Made of reed and willow You're a fickle little twister Are you sweet on your sister? Your fallow won't leave you alone. And granted for their pleasure Possesions laid to measure She's a salty little pisser With your cock in her kisser But now she's a will of her own. [PART II] [husband:] damn your ankles and eyes wide From you fingernails to your ponytails too. King of the insects and the m-5 Over charlemagne in a motorcade too. And baby needs a new prize Baby needs a new and shiny prize. [captain:] in this place called heavenly You were born here. This place called heavenly You were born here. You were born here. [husband:] and now all the marchers descend from high I will dedicate all of my awakenings to this. And damn all the angles that opress my sight I will bleed your heart through a samovar soon. [captain:] in this place called heavenly You were born here. This place called heavenly You were born here. You were born here. [PART III] [soldier:] they settled dust in your hair To watch you shake and shout it out. With our armaments bared We shed our bags and travel alls. From the lee of the wall Hees in the chang and the chariot And all his eunuchs in thrall Can scarce lift his line and lariat. Here loose his hounds To blow me down. [chorus of waifs:] blow me down. [soldier:] on this stretch of ground I'll lay me down. [chorus of waifs:] lay me down. [soldier:] to sleep. [chaplain:] and now stricken with pangs That tear at our backs like thistle down The mirror's soft silver tain Reflects our last and birthing hour [soldier:] here loose his hounds To blow me down. [chorus of waifs:] blow me down. [soldier:] on this stretch of ground I'll lay me down. [chorus of waifs:] lay me down. [soldier:] to sleep. [PART IV] [evening] [widow:] o the wind is blowing, it hurts your skin As you climb up hillside, forest and fen. Your arms full of lullabies, orchids and wine Your memories wrapped within paper and twine. The room that you lie in is dusty and hard Sleeping soft babies on piles of yards Of gingham, taffeta, cotton and silk Your dry hungry mouths cry for your mother's milk. When the dawnmes to greet you, you'll rise with clothes on And advance with the others, singing old songs Of cattle and maidens and withered old queens. Let the music carry you on. The room that you lie in is dusty and hard Sleeping soft babies on piles of yards Of gingham, taffeta, cotton and silk Your dry hungry mouths cry for your mother's milk. [PART V] [woman:] darling dear what have you done? Your clothes are town, your make-up runs. [daughter:] I ran through brambles, blooming thistle I washed my face in the river when you whistled me on. [woman:] darling dear, what hav eyou done? Your hands and face are smeared with blood. [daughter:] the chaplain came and called me out To beat and to butcher his mother's sow [woman:] but darling dear, they found him dead This morning on the riverbed. But hush now darling, don't you cry. Your reward's in the sweet by-and -by. Hush now baby, don't you cry. Your reward's in the sweet by-and-by. [crone:] and now we've seen your powers Softly stretch the hours You're a fickle little twister Are you sweet on your sister? As now you go wandering home.

 

Vertaling

[DEEL I] [crone:] hier op dit kussen Gemaakt van riet en wilg Je bent een wispelturige kleine twister Ben je lief voor je zus? Je braak laat je niet met rust. En verleend voor hun plezier Bezittingen op maat gemaakt Ze is een zoute kleine plas Met je pik in haar kusser Maar nu is ze een eigen wil. [DEEL II] [man:] verdomme je enkels en ogen wijd open Van je vingernagels tot je paardenstaarten ook. Koning der insecten en de m-5 Over Karel de Grote ook in een colonne. En baby heeft een nieuwe prijs nodig Baby heeft een nieuwe en glanzende prijs nodig. [kapitein:] in deze plaats die hemels wordt genoemd Je bent hier geboren. Deze plek heet hemels Je bent hier geboren. Je bent hier geboren. [echtgenoot:] en nu dalen alle demonstranten van hoog af Ik zal al mijn ontwaken hieraan wijden. En verdomd alle hoeken die mijn zicht onderdrukken Ik zal je hart binnenkort door een samovar laten bloeden. [kapitein:] in deze plaats die hemels wordt genoemd Je bent hier geboren. Deze plek heet hemels Je bent hier geboren. Je bent hier geboren. [DEEL III] [soldaat:] ze hebben stof in je haar neergeslagen Om te zien hoe je schudt en het uitschreeuwt. Met onze wapens ontbloot We werpen onze tassen en reizen alls. Van de luwte van de muur Hees in de chang en de strijdwagen En al zijn eunuchen in slavernij Kan zijn lijn en lariat nauwelijks optillen. Hier verliezen zijn honden Om me neer te halen. [refrein van waifs:] blaas me neer. [soldaat:] op dit stuk grond Ik leg me neer. [refrein van waifs:] leg me neer. [soldaat:] om te slapen. [aalmoezenier:] en nu getroffen door weeën Die traan op onze rug als distel naar beneden De zachte zilverkleurige tint van de spiegel Weerspiegelt ons laatste en geboorte-uur [soldaat:] hier verliezen zijn honden Om me neer te halen. [refrein van waifs:] blaas me neer. [soldaat:] op dit stuk grond Ik leg me neer. [refrein van waifs:] leg me neer. [soldaat:] om te slapen. [DEEL IV] [avond] [weduwe:] o de wind waait, het doet je huid pijn Terwijl je heuvelopwaarts klimt, bos en moeras. Je armen vol slaapliedjes, orchideeën en wijn Je herinneringen verpakt in papier en touw. De kamer waarin je ligt is stoffig en hard Slapende zachte baby's op stapels werven Van gingang, taft, katoen en zijde Je droge, hongerige mond huilt om je moedermelk. Als het ochtend wordt om je te begroeten, sta je op met kleren aan En ga verder met de anderen, terwijl je oude liedjes zingt Van vee en maagden en verdorde oude koninginnen. Laat de muziek je voortzetten. De kamer waarin je ligt is stoffig en hard Slapende zachte baby's op stapels werven Van gingang, taft, katoen en zijde Je droge, hongerige mond huilt om je moedermelk. [DEEL V] [vrouw:] lieverd lieverd, wat heb je gedaan? Je kleren zijn stad, je make-up loopt. [dochter:] Ik rende door bramen, bloeiende distel Ik waste mijn gezicht in de rivier toen je me floot. [vrouw:] lieverd schat, wat heb je gedaan? Je handen en gezicht zijn besmeurd met bloed. [dochter:] de kapelaan kwam en riep me uit Om de zeug van zijn moeder te slaan en te slachten [vrouw:] maar lieverd, ze vonden hem dood Vanmorgen op de rivierbedding. Maar zwijg nu schat, huil niet. Je beloning is in de zoete door-en-door. Stil nu schat, huil niet. Je beloning zit in het snoepje. [crone:] en nu hebben we je krachten gezien Rek de uren zachtjes uit Je bent een wispelturige kleine twister Ben je lief voor je zus? Nu ga je naar huis.