Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: del the funky homosapien Songtekst: catch a bad one

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: del the funky homosapien - catch a bad one ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van catch a bad one? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van del the funky homosapien! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van del the funky homosapien en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals catch a bad one .

Origineel

[Del] People havin' memory loss; they don't remember I'm the boss. You're claustrophobic when I close in. In on your men and your faculty, you wack'll be Out my face; you must be basin' if you think That you could tackle the triumphant, I pump up the volume. Increase as you mieces get sliced to pieces. Please listen to my album; Even if you're white like talcum, and unpaid get'cha stayin'. Tuned with my tune, and I presume, and see doom, designated. Yo, anyone who stated A word against me; I serve an MC, simply. Put, like my foot up your anus, ya Shamus. Tryin' to get over, I'ma go for mine. You know the time; now that I'm older I'm gonna Rip niggaz heads with the said salutations. Introducing Del, and his bid for boostin' tales Of my adventures; attempt to try, And you will limp or die; whichever I choose, you lose. Crews get ashamed 'cause we blame 'em for bitin'. You might win if you start writin', and stop fightin' No time for games. I'll rearrange my vocals in your headphones. I hold till I get a answer. Acknowledge and abolish all the wack records. Hieroglyphics, you know, repected. [Chorus x 2] Who caught the harm? You bought the farm. If you're a friend there's no need for alarm. [Del] I get juiced when I let loose a little of my cleverness. Up under my follicles with no mousse. Choose your weapon; you kept steppin'. You're swept in a hurricane; Del'll blow your brain, So your next generations of youth will be facin' the truth, And the truth is I'll leave you with the loose tooth. Gums get split if you bit. I'll extract the truth out your ass, like I'm standin' in the pulpit. Or a lie dectector wrecked ya sector, when you're standing. I can swing, branding, expanding, on what I'm handing To the people, 'cause we will, and you can't say A damn thing about it if you doubt it. You're already outta line, so let me remind your behind About the switch, which I used to bruise your bottom. That little nigga tried to cut; I caught him. He didn't think that I would see that. So be that, and be off the D, 'cause we rap. We sap the strength and lap the length around the whole course of time, And still got the time to unwind. [Chorus] [Del] Weak MC's make me hurl. Hurl as your world is crushed because I gotta make you hush. You gotta be eliminated; the way I demonstrate it. You hate it, but still I am the greatest. Like a boxer, I'ma knock your socks off. Nowhere to run to; exits are blocked off. Steadily I'm dissin' men; I hope you're listenin'. Brothers like my flow. Others ride my jock like a bicycle, but I'm psycho. Fools try to play me like Tyco; gotsta pull the rifle. Daisy, graze the ass with the B-B. It comes speedy; sign the peace treaty, Or you'll be needin' Medical attention when I leave you bleedin'. Throw a monkey wrench in your program; Crammed up your ass and it's just too bad, son; Catch a bad one. Who caught the harm? You bought the farm. If you're a friend there's no need for alarm. Who caught the harm? You bought the farm. If you're a foe I'm gonna break your fuckin arm! [Del] Know what I'm sayin'? Peace.

 

Vertaling

[Del] Mensen hebben geheugenverlies, ze weten niet meer dat ik de baas ben. Je bent claustrofobisch als ik dichterbij kom. In op je mannen en je faculteit, je wack'll zijn uit mijn gezicht; je moet wel een bekken zijn als je denkt Dat je de triomfantelijke zou kunnen aanpakken, pomp ik het volume op. Verhoog als jullie mieces aan stukken worden gesneden. Luister alsjeblieft naar mijn album; Zelfs als je wit bent als talkpoeder, en onbetaald get'cha stayin'. Afgestemd met mijn deuntje, en ik veronderstel, en zie onheil, aangewezen. Yo, iedereen die verklaard Een woord tegen mij; Ik dien een MC, eenvoudig. Zet, zoals mijn voet in je anus, ya Shamus. Tryin 'om over te komen, ik ga voor de mijne. Je kent de tijd, nu dat ik ouder ben ga ik niggaz koppen inslaan met de genoemde begroetingen. Introducing Del, and his bid for boostin' tales Van mijn avonturen; probeer te proberen, en je zal mank lopen of sterven; wat ik ook kies, je verliest. Bemanningen schamen zich omdat we ze bijten verwijten. Je zou kunnen winnen als je begint te schrijven, en stopt met vechten Geen tijd voor spelletjes. Ik zal mijn zang herschikken in je koptelefoon. Ik wacht tot ik een antwoord krijg. Erken en schaf alle slechte platen af. Hieroglyphics, je weet wel, gerespecteerd. [Chorus x 2] Wie heeft het kwaad gevangen? Jij hebt de boerderij gekocht. Als je een vriend bent, is er geen reden voor alarm. [Del] Ik word sappig als ik een beetje van mijn slimheid loslaat. Onder mijn follikels met geen mousse. Kies je wapen, je bleef stappen. Je wordt meegesleurd in een orkaan; Del zal je hersens opblazen, zodat jullie volgende generaties de waarheid onder ogen zullen zien, En de waarheid is dat ik je achterlaat met een losse tand. Het tandvlees splijt als je bijt. Ik haal de waarheid uit je reet, alsof ik op de kansel sta. Of een leugendetector je sector vernield, als je staat. Ik kan zwaaien, brandmerken, uitbreiden, op wat ik aan het overhandigen ben Aan de mensen, want we zullen, en je kunt niet zeggen Een verdomd ding over als je twijfelt. Je bent al uit de rij, dus laat me je achterste herinneren Over de schakelaar, die ik gebruikte om je kont te beschadigen. Die kleine nigga probeerde te snijden, ik betrapte hem. Hij dacht niet dat ik dat zou zien. Dus wees dat, en wees van de D af, want wij rappen. We gebruiken de kracht en de lengte om de hele tijd rond te gaan, En hebben nog steeds de tijd om te ontspannen. [refrein] [Del] Zwakke MC's laten me overgeven. Hurl als je wereld wordt verpletterd omdat ik je moet laten zwijgen. Je moet geëlimineerd worden; de manier waarop ik het laat zien. Je haat het, maar toch ben ik de grootste. Als een bokser, sla ik je van je sokken. Nergens om naartoe te rennen; de uitgangen zijn geblokkeerd. Steadily I'm dissin' men; I hope you're listenin'. Broeders houden van mijn flow. Anderen rijden op mijn jock als een fiets, maar ik ben psycho. Dwazen proberen me te bespelen als Tyco, je moet het geweer trekken. Daisy, graas de kont met de B-B. Het komt snel, teken het vredesverdrag, Of je hebt medische Medische hulp nodig als ik je bloedend achterlaat. Gooi een moersleutel in je programma; In je reet gepropt en het is gewoon te slecht, zoon; Vang een slechte. Wie heeft het kwaad gevangen? Jij hebt de boerderij gekocht. Als je een vriend bent, is er geen reden voor alarm. Wie heeft het kwaad gevangen? Jij hebt de boerderij gekocht. Als je een vijand bent, breek ik je verdomde arm! [Del] Weet je wat ik bedoel? Vrede.