Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: del the funky homosapien Songtekst: things you can do

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: del the funky homosapien - things you can do ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van things you can do? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van del the funky homosapien! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van del the funky homosapien en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals things you can do .

Origineel

Things you can do, some can't be done Things you can do, some can't be done Things you can do, some can't be done Things you can do, some can't be done Things you can do, some can't be done Things you can do, some can't be done Things you can do, some can't be done Things you can do Yo, Deltron thunder force, ain't no other source of sunlight Two ton mic, leave you tongue-tied Runnin' amuck with technology with no apology Shoutin' out to my colony with third eye physiology Millennium past apocalypse is all I spit Make you swallow it, your weak style, I'll abolish it With nuclear rockets, they glued to your optics with sci-fi Unsettlin' man and metal blends Underground chillin' with the Mole Man and his whole fam Inhibit bacterial growth, material wrote Impenetrable, incontestable, indigestible intelligence Never let a computer tell me shit It's rapid innovation, penetratin' Artificial life forms who bite songs I'ma buy a vest, lies next, then I'll flip the biotechs Right into the wireless, your third eye is hit with psoriasis The mightiest Deltron Zero Traverse and purge the travesties that tempt your ear holes The area of distribution, lifts the clueless My flow is like, liquid oxygen Rip it often with specific impulse, increasin' thrust Grease the cuts, unleash a cluster of thoughts I muster I talk to touch ya and rupture commercial communications Convert solar energy into imagery In the mind's eye, blindside the contagious With radioactive isotopes to decay them Atomic mass, they small as fragments I magnetize the avid lies My radiation shields reflects, rejects Decepticons Who take the truth and stretch it long while I bless a song Next level incredible, metal meldin' Flexibility and my engine is never failin' Things you can do, some can't be done Things you can do, some can't be done Things you can do, some can't be done Things you can do, some can't be done Things you can do, some can't be done Things you can do, some can't be done Things you can do, some can't be done Things you can do All your rhyme histories combined couldn't violate The Prime Optimus operative Use my hydrometer to see how warm you are, watch me form a star Hydrogen turned to helium when I shine Ridin' 'em, revealin' 'em, leadin' 'em to the vacuum Interact with tunes in my digital citadel Critical pivotal with the mental shit on you Spit infinity, hidden energies too dope for our planet Star spannin', slammin' hymns With mechanical limbs, scannin' your lens With cosmic rays, you'll all get played, your brain's inferior I hit the lateral and posterior My science is eerier Ionic bondin' for your moronic ponderin', meet the armorines My micro machines, might throw your team into paralysis They not talented, just a malady Worry 'bout a salary, creative casualty Couldn't defrag my power density intensity Nonequivalence, nine hundred newtons Crush you like crotons, you plus Houston Hiero's like dipoles inside a silo Turbulence ten-fold, never simple Defies accepted methods, development most unique Paralyze central nervous when you close to me Interstellar void fills with color, appears to bubble And split into four like amoeba Inhabitin' planets with grandiose boast And coast like Silver Surfer, feel the purpose High velocity, verbal atrocities Fire resistance, better hire assistants My pistons glisten ultra, high performance Inside your private quarters where I fry your components Things you can do, some can't be done Things you can do, some can't be done Things you can do, some can't be done Things you can do, some can't be done Things you can do, some can't be done Things you can do, some can't be done Things you can do, some can't be done Things you can do

 

Vertaling

Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen Yo, Deltron thunder force, ain't no other source of sunlight Two ton mic, leave you tongue-tied Runnin' amuck with technology without no apology Schreeuwend naar mijn kolonie met derde oog fysiologie Millennium voorbij apocalyps is alles wat ik spuug Laat het je slikken, je zwakke stijl, ik zal het afschaffen Met nucleaire raketten, ze vastgelijmd aan je optiek met sci-fi Unsettlin' man and metal blends Underground chillin' with the Mole Man and his whole fam Inhibit bacterial growth, material wrote Ondoordringbare, onbetwistbare, onverteerbare intelligentie Never let a computer tell me shit It's rapid innovation, penetratin' Kunstmatige levensvormen die liedjes bijten Ik koop een vest, daarna leugens, dan flip ik de biotechs Recht in de draadloze, je derde oog wordt geraakt met psoriasis De machtigste Deltron Zero Doorkruis en zuiver de travesties die je oorgaten verleiden Het gebied van distributie, tilt de clueless Mijn stroom is als, vloeibare zuurstof Verscheur het vaak met specifieke impuls, toenemende stuwkracht Smeer de sneden, ontketen een cluster van gedachten die ik opwek Ik praat om je aan te raken en breek commerciële communicatie Zet zonne-energie om in beelden In het oog van de geest, verblindt het besmettelijke Met radioactieve isotopen om ze te laten vervallen Atoommassa, zij klein als fragmenten Ik magnetiseer de gretige leugens Mijn stralingsschilden reflecteren, verwerpen Decepticons Die de waarheid nemen en het lang rekken terwijl ik een lied zegen Next level incredible, metal meldin' Flexibiliteit en mijn motor faalt nooit Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen Al jullie rijm verhalen samen kunnen niet overtreden De Prime Optimus operative Gebruik mijn hydrometer om te zien hoe warm je bent, kijk hoe ik een ster vorm Waterstof veranderd in helium als ik schijn Ik rijd ze weg, onthul ze, leid ze naar het vacuüm Interactie met deuntjes in mijn digitale citadel Critical pivotal with the mental shit on you Spit infinity, hidden energies too dope for our planet Star spannin', slammin' hymnes With mechanical limbs, scannin' your lens Met kosmische stralen, jullie zullen allemaal bespeeld worden, jullie hersenen zijn inferieur Ik raak de laterale en posterior Mijn wetenschap is scherper Ionische bindingen voor jullie debiele overpeinzingen, ontmoet de pantsers Mijn micro machines, kunnen jullie team verlammen Ze zijn niet getalenteerd, gewoon een kwaal Maak je zorgen over een salaris, creatief slachtoffer Kon mijn kracht dichtheid intensiteit niet defraggen Geen gelijkwaardigheid, negenhonderd newton Ik verpletter je als een kruis, jij plus Houston Hiero's als dipolen in een silo Tienvoudige turbulentie, nooit eenvoudig Tart geaccepteerde methoden, ontwikkeling meest uniek Verlam centraal zenuwstelsel als je dicht bij me bent Interstellaire leegte vult zich met kleur, lijkt te bubbelen En splitst zich in vier zoals amoebe Bewoon planeten met grandioze opschepperij En kust als Silver Surfer, voel het doel Hoge snelheid, verbale wreedheden Vuur weerstand, beter huur assistenten Mijn zuigers glinsteren ultra, hoge prestaties In je privévertrekken waar ik je onderdelen bak Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Dingen die je kunt doen, sommige kunnen niet worden gedaan Things you can do