Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: denzel curry Songtekst: past the wudz intro

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: denzel curry - past the wudz intro ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van past the wudz intro? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van denzel curry! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van denzel curry en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals past the wudz intro .

Origineel

[Intro: Denzel Curry] 2055, behold when ye are into the city There shall a man meet you bearing a pitcher of water Follow him into the house where he has enter you I walk alone I welcome you [Verse: Denzel Curry] Flirting with death seems like the biggest infidelity Darker the skin on the ebony, in Liberty City the weaponry Has taken out one of my niggas Tiara Grant was the name Fo' shot up in the corridors, ended up slain Up in the C9 live in this region, LSD in the cube Multiply it to the third power, now it's changing my view Black and white world stinks, that Pepé Le Pew Should I ask God himself "What's this opposite you?" If Lucifer out there, are you after me too And if I'm not allowed into heaven, would you rapture my crew? Snooze, catching Z's look forgot to cop a plea But as far as god goes, I would say god is deceased Wait, I would say god is in me Jealously turns into murder cause some pride is vanity Ego 'come Yeezy therefore insanity Catch my thoughts into the seas let them swim with manatees 2055, mine is finally out the freezer Welcome back as King Diamond with a new gat that's green Fresh out the institution that arrived at the zone three But I chose a different terminal in the eyes of the merciful Who murder fools, who get trapped inside a maze Now something is unusual, like Keanu Reeves cubicle A Matrix, invasion until I'm rapping whole and take tricks Forsaken with these lead bullets she laced with Was taken from from existence left with Jason The future I look upon with amazement Is just a trick with a face lift, Pissing on these peons as a hate gift I'm shroomed out [Outro: Big Rube] The matter is grey, not simply black or white Left or right the true path is opaque and vicious ? The future is embued with golden anticipation Faith like time never moving in a straight line The arc of destiny stretching out like a rainbow through the cosmos 40 years can pass by in the blink of an eye Did I truly live life or simply ride the sands as they tumbled through the hour glass Holding on the fine moments is like grasping water Always there, yet always slipping away Lusting for more than we need Leading to the greed of acquisition And the gluttony of position A future that feels far but all too close One that could be sublime if we didn't fall behind in the times from our refinement of the mind The state of my people is altered but my faith is completely unfaltered Gibraltar

 

Vertaling

[Intro: Denzel Curry] 2055, zie, wanneer gij in de stad zijt. zal een man u tegemoet komen met een kan water. Volg hem in het huis waar hij u binnenbrengt Ik loop alleen Ik heet u welkom [Verse: Denzel Curry] Flirten met de dood lijkt de grootste ontrouw Donkerder de huid op het ebbenhout, in Liberty City het wapentuig Has took out one of my niggas Tiara Grant was the name Ik werd neergeschoten in de gangen, en eindigde gedood. Up in the C9 live in this region, LSD in the cube Vermenigvuldig het tot de derde macht, nu verandert het mijn uitzicht Zwart-witte wereld stinkt, die Pepé Le Pew Moet ik God zelf vragen "Wat is dit tegenover jou?" Als Lucifer daar is, zit je dan ook achter mij aan En als ik niet in de hemel mag komen, wil je dan mijn crew vervoeren? Snooze, het vangen van Z's blik vergat om een pleidooi te houden Maar wat God betreft, zou ik zeggen dat God overleden is. Wacht, ik zou zeggen dat God in mij zit. Jaloezie verandert in moord want trots is ijdelheid Ego 'come Yeezy therefore insanity Vang mijn gedachten in de zeeën laat ze zwemmen met manatees 2055, de mijne is eindelijk uit de vriezer Welkom terug als King Diamond met een nieuw gat dat groen is Vers uit het instituut dat arriveerde in de zone drie Maar ik koos een andere terminal in de ogen van de barmhartigen Die dwazen vermoorden, die opgesloten raken in een doolhof Nu is er iets ongewoons, zoals Keanu Reeves cubicle Een Matrix, invasie tot ik heel rappend en trucjes uithaal Verlaten met deze loden kogels waar ze mee geregen is Weggenomen uit het bestaan achtergelaten met Jason De toekomst waar ik met verbazing naar kijk Is gewoon een truc met een face lift, Pissing on these peons as a hate gift Ik ben helemaal van de kaart. [Outro: Big Rube] De zaak is grijs, niet gewoon zwart of wit Links of rechts het ware pad is ondoorzichtig en venijnig ? De toekomst is doordrenkt met gouden anticipatie Geloof als tijd die nooit in een rechte lijn loopt De boog van het lot strekt zich uit als een regenboog door de kosmos 40 jaar kunnen in een oogwenk voorbijgaan Heb ik het leven echt geleefd of heb ik gewoon op het zand gereden dat door de zandloper rolde Vasthouden aan de mooie momenten is als het grijpen van water Altijd daar, maar toch altijd wegglijdend Verlangen naar meer dan we nodig hebben Leidend tot de hebzucht van het verwerven En de gulzigheid van positie Een toekomst die ver weg lijkt, maar toch maar al te dichtbij is Een die subliem zou kunnen zijn als we niet achterop raakten in de tijd van onze verfijning van de geest De toestand van mijn volk is veranderd, maar mijn geloof is volledig ongewijzigd Gibraltar