Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: dismemberment plan Songtekst: back and forth

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: dismemberment plan - back and forth ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van back and forth? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van dismemberment plan! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van dismemberment plan en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals back and forth .

Origineel

There's a kind of music that reminds me of you It's all clear expensive drinks and shiny shirts And the click of heels as they descend from the taxi Like the first foot on the moon, oh, and it glows with ache And if it hits me right it's almost too much to take And it's got right angle razor thin lines That turn and swerve like perfect sines As we dress to the nines in an Attempt to leave it all behind In a search of the moment between the seconds where Everything is just fine That silver thread imbedded deep within our spines And I used to be kind of weird about this A fear of dependence on a guilty gilt-edged Hedged transcendence that makes us lairs And tense when we look down and realize That nothing really suspends us But it was never just another Saturday night Not with you in attendance So throw your hands in the air And wave them like you just don't care It's on a whim; it's on a dare To shrug away what we can't bear And we're going back and forth And back and forth and back and forth and back We're going back and forth And back and forth and back and forth and back And it's a deep blue see-through membrane that protects us It connects us, a pulsing cellophane Party-train skein that helps us and Envelopes and keeps us locked inside Forever and ever along for the ride And we're moving through a phosphorescent gel A semi-solid self-lit ocean and it's a funny notion, isn't it? Yeah, but I'm kinda digging it And it's rigged and isn't nearly so big And it speaks only of its own Perpetual near miss Like the uncertain memory Of a stranger's mistaken kiss And faces slide by in glowing shadows Like snowbound ghosts that go up and down In epileptic shivers and negative radioactive slivers In a landscape of endless dull glitter And a taste in my mouth so sweet, yet so bitter And we exhaust ourselves trying to get there Somebody screamall right We'll try to fill the echoless night So fasten up and hold tight We can't give up without a fight And we're going back and forth And back and forth and back and forth and back We're going back and forth And back and forth and back and forth and back So in the end, whatever, we die, we dissolve Equations unbalanced, riddles unsolved And we were never connected or involved Except for the intersections and crazy mathematics With no time and no space and no schedule and no place And we pass right through it without a trace And sometimes that music drifts through my car On a spring night when anything is possible And I close my eyes and I not my head And I wonder how you been and I count to a hundred and ten Because you'll always be my hero, even if I never see you again

 

Vertaling

Er is een soort muziek die me aan jou doet denken Het is allemaal duidelijk dure drankjes en glanzende shirts En het geklik van hakken als ze uit de taxi komen Zoals de eerste voet op de maan, oh, en het gloeit met pijn En als het me goed raakt is het bijna te veel om te nemen En het heeft rechte hoek flinterdunne lijnen That turn and swerve like perfect sines As we dress to the nines in an Poging om het allemaal achter ons te laten In een zoektocht naar het moment tussen de seconden waar Alles gewoon goed is Die zilveren draad die diep in onze ruggengraat zit En ik was hier altijd een beetje raar over Een angst voor afhankelijkheid van een schuldige vergulde Afgedekte transcendentie die ons laf maakt En gespannen wanneer we naar beneden kijken en beseffen Dat niets ons echt ophangt Maar het was nooit zomaar een zaterdagavond Niet met jou erbij Dus gooi je handen in de lucht En zwaai ermee alsof het je niet kan schelen Het is een bevlieging, het is een uitdaging Om weg te schuiven wat we niet kunnen dragen En we gaan heen en weer En heen en weer en heen en weer en terug We gaan heen en weer En heen en weer en heen en weer en terug En het is een diep blauw doorzichtig membraan dat ons beschermt Het verbindt ons, een pulserend cellofaan Party-train strengen die ons helpen en Omhult en ons binnenin opgesloten houdt Voor eeuwig en altijd mee voor de rit En we bewegen door een fosforescerende gel Een halfvaste zelfverlichte oceaan en het is een grappig idee, is het niet? Ja, maar ik hou er wel van. En het is opgetuigd en is lang niet zo groot En het spreekt alleen over zijn eigen Perpetual near miss Zoals de onzekere herinnering van een verkeerde kus van een vreemdeling En gezichten glijden voorbij in gloeiende schaduwen Als sneeuwgebonden geesten die op en neer gaan In epileptische rillingen en negatieve radioactieve splinters In een landschap van eindeloze doffe glitter En een smaak in mijn mond zo zoet, maar toch zo bitter En we putten onszelf uit om er te komen Iemand schreeuwt het uit We zullen proberen de echoloze nacht te vullen Dus maak je vast en hou je vast We kunnen niet opgeven zonder een gevecht En we gaan heen en weer En heen en weer en heen en weer en terug We gaan heen en weer En heen en weer en heen en weer en terug Dus op het einde, wat dan ook, sterven we, lossen we op Vergelijkingen onevenwichtig, raadsels onopgelost En we waren nooit verbonden of betrokken Behalve voor de kruispunten en gekke wiskunde Met geen tijd en geen ruimte en geen schema en geen plaats En we gaan er dwars doorheen zonder een spoor En soms drijft die muziek door mijn auto Op een lenteavond wanneer alles mogelijk is En ik sluit mijn ogen en ik niet mijn hoofd En ik vraag me af hoe het met je is en ik tel tot honderd en tien Want je zult altijd mijn held zijn, zelfs als ik je nooit meer zie