Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: divina enema Songtekst: eaten forgotten

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: divina enema - eaten forgotten ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van eaten forgotten? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van divina enema! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van divina enema en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals eaten forgotten .

Origineel

(And Angel said: 'Thus every one of your boasts that what he writes is new; tho' it is only the Contents or Index of already publish'd books. A man carried a monkey about for a show, and because he was a little wiser than the monkey, grew vain, and conceiv'd himself himself as much wiser than seven men. It is with every one of you: he shows the folly of churches, and exposes hypocrities, till he imagines that all are religious, and himself the single one on earth that ever broke a net. Now hear a plain fact: He has not written one new truth. Now hear another: he has written all the old falsehoods. And now hear the reason. He conversed with Angels who are all religious, and conversed not with Devils who all hate religion, for he was incapable thro' his conceited notions. Thus his writings are a recapitulation of all superficial opinions, and analysis of the more sublime but no further.') I have done all my quests. I am glad more or less. Last time when I had gone - She had screamed she woulde And try to recognise What a deuce... Wench am I! I shalt bring many things When I spread my dark wings. So ye wilt scream and cry - I shalt hurt ye and I'll Raise your laugh for a while After that... Whore am I! In the groove! The most of you will never got to be happy at all Because you can only weep andplain, Because you try to remember your own childhood's days... I've got to remind you of coffins And haunt you again and again And the chain of life won't break anyway... So, eaten bread is soon forgotten - Taken cares soon disappear! Angel of the dreams and nightmares Show me the way you have flown this night What have you seen, What have you heard, What have you done? "...At the eventide I was flying high above the woods, I was going across the hills Through the trees I've seen the bloody moon in the midnight skies, I've shed the vampiric mist on the fields Oh, I worked very hard... But I don't seem to have done a lot... World needs adversities Because they give you (opportunity to) hope - The hope does let you get Something's like a nice tomb. Are you silly worm really surprised? Do not you know, opportunity seldom knocks twice... And your cares knock at your door almost everyday! So, eaten bread is soon forgotten - Taken cares soon disappear Don't cry poor mankind, be quiet - I am here. Soon I'll be feeding you... Guess what I brought You as the others do need some meal. - I will have given to you that ideal I've ruined the human mansions - Now there's misery and sadness there Lick up your sweet desperation: Have your bread and have your death! But eaten bread is soon forgotten - Almost all these brats ate the bread, Devoured the gotten I worked very hard... But I don't seem to have done a lot... And so I shall never stay without my work."

 

Vertaling

(En Angel zei: 'Dus al je pochen dat wat hij schrijft nieuw is; hoewel het alleen is de inhoud of index van reeds gepubliceerde boeken. Een man droeg een aap rond voor een show, en omdat hij een beetje wijzer was dan de aap werd ijdel en werd zwanger zelf evenveel wijzer als zeven mannen. Het is met ieder van jullie: hij toont de dwaasheid van kerken, en onthult huichelarij, totdat hij stelt zich voor dat ze allemaal religieus zijn, en hijzelf de enige op aarde die ooit een net heeft gebroken. Hoor nu een duidelijk feit: hij heeft er geen geschreven nieuwe waarheid. Hoor nu nog een: hij heeft geschreven alle oude leugens. En hoor nu de reden. Hij sprak met engelen die allemaal religieus zijn, en sprak niet met duivels die allemaal haten religie, want hij was niet in staat door de zijne eigenwijze begrippen. Zo zijn zijn geschriften een samenvatting van alle oppervlakkige meningen, en analyse van het meer sublieme maar niet verder. ') Ik heb al mijn speurtochten gedaan. Ik ben min of meer blij. De laatste keer dat ik weg was - Ze had gegild dat ze wou En probeer het te herkennen Wat een deuce ... Wench ben ik! Ik zal veel dingen meenemen Toen ik mijn donkere vleugels spreidde. Dus je wilt schreeuwen en huilen - Ik zal je pijn doen en ik zal het doen Roep je lach een tijdje op Daarna ... Hoer ben ik! In de groove! De meesten van jullie zullen helemaal nooit gelukkig worden Omdat je alleen kunt huilen en klagen, Omdat je probeert de dagen van je eigen jeugd te herinneren ... Ik moet je herinneren aan doodskisten En je keer op keer achtervolgen En de levensketen zal toch niet breken ... Zo wordt gegeten brood snel vergeten - Genomen zorgen verdwijnen snel! Engel van de dromen en nachtmerries Laat me zien hoe je vannacht bent gevlogen Wat heb je gezien, Wat heb je gehoord, Wat heb je gedaan? '... Aan de vooravond Ik vloog hoog boven het bos, Ik ging de heuvels over Door de bomen Ik heb de bloedige maan gezien in de nachtelijke hemel, Ik heb de vampirnevel op de velden afgeworpen Oh, ik heb heel hard gewerkt ... Maar ik heb niet veel gedaan ... De wereld heeft tegenslagen nodig Omdat ze je (gelegenheid om te) hopen geven - De hoop laat je wel komen Iets lijkt op een mooi graf. Ben je gekke worm echt verrast? Weet je niet, de kans klopt zelden tweemaal ... En uw zorgen kloppen bijna elke dag aan uw deur! Zo wordt gegeten brood snel vergeten - Genomen zorgen verdwijnen snel Huil de arme mensheid niet, wees stil - ik ben hier. Binnenkort zal ik je eten geven. Raad eens wat ik heb meegebracht Jij en de anderen hebben wel wat maaltijden nodig. - Ik heb je dat ideaal gegeven Ik heb de herenhuizen verpest - Nu is er daar ellende en verdriet Lik je zoete wanhoop op: Neem je brood en heb je dood! Maar gegeten brood wordt snel vergeten - Bijna al deze snotapen aten het brood, Verslonden de gekregen Ik heb heel hard gewerkt... Maar ik heb niet veel gedaan ... En dus zal ik nooit zonder mijn werk blijven. '