Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: divina enema Songtekst: iii let s dance

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: divina enema - iii let s dance ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van iii let s dance? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van divina enema! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van divina enema en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals iii let s dance .

Origineel

(An Angel came to me and said: 'O pittable, foolish young man! O horrible! O dreadful state! Consider the hot, burning dungeon thou art preparing for thyself to all Eternity, to which thou art going in such career.') What a nice symphony! Where are you singing from? I heard your voice - Perhaps, your lips still speak these magic words: "LET US DANCE!" I'm looking for your place - That godforsaken house Far more than too long... Ah... I was knocking at your door - I was sticking in your brain Don't you sleep like a log - Don't you hear as I am screaming? The messenger of greed Who's flying on the wings He made of glass... Ha... You awoke 'cause you were born for the dance - So let us dance Dance right now... And shake your bones Everywhere as you'll be able... There! Bring your immortal soul over masquerade, Dance and you'll be never searching for the answers. Your life's just a fiction, just an endless dance... Your days do bang so loud - Have you known them all? Tell me what do you need for this sleepy waltz Tell me what you'd like to see at the celebration? You may do all of the things your daemon wants - Dance - there's only one way for the folks and the nations. I am your existence; I am supposed lust for life Have you never known me? Didn't you guess who am I? Do you really fear that all your might will fade away? Wait until it will have done - this satanic masquerade. "I'd like to buy and I'd like to sell - There is my might to build and dwell - That does give me all what I do need - I'd like to buy and I'd like to build I'd like to have the keen sight 'Cause I want to get an eyeful Of all thoughts are going on Through the darkness and the light." You be rich and clever with every passing day. You afraid to think that someone can devastate all that you've got... And whilst you're going to ask that SWINE - It will have spoken no word, will bepleting this End of the World And what (are you going to speak) about some food for the second flood? What about house that made of wood? What about bed and fireplace? What about wife and child in lace? What about dead before they cooled? What about quest HOW- D'YE - DO? What about breakfast, what about lunch? What about what about what about SO MUCH?

 

Vertaling

(Een engel kwam naar me toe en zei: 'O pittig, dwaze jongeman! O vreselijk! O vreselijk staat! Overweeg de hete, brandende kerker Gij zijt uzelf voor allen gereed Eeuwigheid, waarnaar je in zo'n carrière gaat. ') Wat een leuke symfonie! Waar zing je vandaan? Ik hoorde je stem - Misschien spreken je lippen nog steeds deze magische woorden: "LAAT ONS DANSEN!" Ik zoek jouw plaats - Dat godvergeten huis Veel meer dan te lang ... Ah... Ik klopte aan je deur - Ik bleef in je hersenen steken Slaap je niet als een blok - Hoor je me niet terwijl ik schreeuw? De boodschapper van hebzucht Wie vliegt er op de vleugels Hij gemaakt van glas ... Ha ... Je werd wakker omdat je geboren was voor de dans - Dus laten we dansen Dans nu ... En schud je botten Overal waar je kunt ... Daar! Breng je onsterfelijke ziel over maskerade, Dans en je zult nooit naar antwoorden zoeken. Je leven is maar een fictie, gewoon een eindeloze dans ... Je dagen knallen zo hard - Ken je ze allemaal? Vertel me wat je nodig hebt voor deze slaperige wals Vertel me wat je zou willen zien tijdens het feest? Je mag alle dingen doen die je daemon wil - Dans - er is maar één manier voor de mensen en de naties. Ik ben jouw bestaan; Ik zou levenslust hebben Ken je me nooit? Raad je niet wie ik ben? Ben je echt bang dat al je macht zal verdwijnen? Wacht tot het klaar is - deze satanische maskerade. 'Ik wil graag kopen en ik wil verkopen - Er is mijn kracht om te bouwen en te wonen - Dat geeft me alles wat ik nodig heb - Ik wil graag kopen en ik wil bouwen Ik zou het graag willen zien Omdat ik een oogopslag wil hebben Van alle gedachten is er gaande Door de duisternis en het licht. ' Je bent elke dag rijk en slim. Je bent bang om te denken dat iemand alles wat je hebt kan vernietigen ... En terwijl je die VARKENS gaat vragen - Het zal geen woord hebben gesproken, zal dit einde van de wereld tenietdoen En wat (ga je spreken) over wat eten voor de tweede vloed? Hoe zit het met een huis van hout? Hoe zit het met bed en open haard? Hoe zit het met vrouw en kind in kant? Hoe zit het met dood voordat ze afkoelden? Hoe zit het met de zoektocht HOW- D'YE - DO? Hoe zit het met ontbijt, hoe zit het met lunch? Hoe zit het met hoe zit het met ZO VEEL?