Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: divina enema Songtekst: viii bewitched whore does belong to eternity cry for selind

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: divina enema - viii bewitched whore does belong to eternity cry for selind ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van viii bewitched whore does belong to eternity cry for selind? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van divina enema! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van divina enema en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals viii bewitched whore does belong to eternity cry for selind .

Origineel

(So I was in a Printing-house in Hell, and saw the method in which knowledge is transmitted from generation to generation) As it had been told... And all of the words Were being swept away By the wind Of stupidity, It seems to me... During your life's darkest way You're going to be bewitched by pain So strong so you'll have to eat your fear Until you die and disappear. By the way, During your life's deepest road You will have seen and heard a lot - You're going to be bewitched by this. You will have given, you'll have missed All of the sweetest dreams of yours. I wonder so what kind of whores Do you belong to? I'll try to guess... I've seen there's only chaos and mess... That's why there's only sleepy fire Of hunger, curses and desire And nothing's done... Nobody's torn. - Perhaps thou art bewitched whore... Thou art bedevilled one! The veil of evening does fall down... With rustle it's approaching now The hollow - hearted voice of time Does make me sing to you a lullaby There is no need to speak of the brothel in town... One whore who used to be an archbishop mistress, Got a daughter-in-sin, little one was called Selinda: With the help of her priest she had left little one Under the shelter of orphanage of St. John She had died and begun looking for little one. But she looked ghost alike... and it was real ghost! SELINDA! SELINDA! COME TO ME MY SWEET SELINDA! COME TO MUMMY LITTLE GIRL! Run away! Light escapeth from the grave! - Make me breathe again, my sentinel Ghostly aim - I should find my little one... Essay to hear me, Selinda... And so, let it be done! Ye never know what the terrible thoughts occur... I have not ever left thee, pretty daughter of mine Oh, Selinda, hurry up my little one! Come to mummy, Essay to reach my hand Oh... try to reach my hand, Selinda! I am dying for thine smile Come to me my sweet Selinda! Come to mummy little girl! SELINDA! SELINDA! Thou art my flesh, my wish - thy sigh am I. Awful nonsense stealeth my life Thou art my dream, my essence - whore am I. Our time doth slowly pass us by. Every step doth push me down... Oh... well, Vanish fast: thou art pretty well Coming closer to the hell, Coming faster to the hell! ONLY WRATH SHALT DISLODGE UGLY BEAST FROM HIS LAIR THOU MAY LOSE THY POOR HEAD, THY DISGUSTING SOUL BUT THY FEARS NEVER LEAVE THEE... AND THEY WILT BE NEXT TO THEE. THEY WILT BE BREATHING, INDEED TILL THY ESSENCE BE FREED. Till you voyeur serrated crown of graves... May my essence appear Through pellucid array Of the ruptured daylight! With hiss dusk preys in glades... Smothered by run of time - Nascent twilight empowered Deepest night to ascend. May the planets confer! May my spirit arise From the dank filthy grave! May the night set aflame Cold stars upon the mire Of the cemetery! Come to me my Selinda! Come to mummy, Selinda... Oh no! - There is only your little head In my trembling hands! Come along with thy mummy in hell! - Without thee I shalt drown in a bottomless well of... ...PAIN! I cannot be dead at all... I hae heard thy cry, my little girl! Oh no! This one is not of mine... This is someone else... My sweet daughter, besides thee Selinda! Where can I find thee, little one? I should find thy place! And so, let it be done! Oh... I should find thy place my dearest! - I had found a lot but thee Try to reach thy pale-blue fingers... my Selinda! Come to mummy little girl! Poor mortal whore... Doth belong to eternity... Having lost all the mind of her own By the way she's bewitched With some of Luciferian spells But doth not bewitched one Have a good time in hell, Have a nice time in hell? It shalt arise from the tomb of itself... Shalt be haunting for the aim That is inaccessible Selinda, here I am! Try to bereave Thy mother of her pain and her bequest, Selinda... I do belong now to eternity... As it should be with whore bewitched by thee, My daughter... Selinda, dear, abandon gloomy sleep! - We'll fly away from here to an eternity... Selinda,e to me and may the stars Shine in the sky and waste their light for us.

 

Vertaling

(Dus ik was in een drukkerij in de hel, en zag de methode waarin kennis is overgedragen van generatie op generatie) Zoals was verteld ... En alle woorden Waren weggevaagd Door de wind Van domheid, Lijkt mij... Tijdens de donkerste weg van je leven Je zult behekst worden door pijn Zo sterk dat je je angst moet opeten Tot je sterft en verdwijnt. Trouwens, Tijdens de diepste weg van je leven Je hebt veel gezien en gehoord - Je zult hierdoor behekst worden. Je zult gegeven hebben, je zult gemist hebben Al je liefste dromen van jou. Ik vraag me af wat voor hoeren Hoort u bij? Ik zal proberen te raden ... Ik heb gezien dat er alleen chaos en rommel is ... Daarom is er alleen slaperig vuur Van honger, vloeken en verlangen En er is niets gedaan ... Niemand is gescheurd. - Misschien ben jij behekst hoer ... U bent bedrogen! De sluier van de avond valt wel neer ... Met geritsel nadert het nu De holle stem van tijd Laat me een slaapliedje voor je zingen Over het bordeel in de stad hoeft niet te worden gesproken ... Een hoer die vroeger aartsbisschop-minnares was, Kreeg een dochter-in-zonde, kleintje heette Selinda: Met hulp van haar priester had ze kleintje achtergelaten Onder de beschutting van het weeshuis van St. John Ze was gestorven en was op zoek naar kleintje. Maar ze leek op een geest ... en het was een echte geest! SELINDA! SELINDA! KOM NAAR MIJN ZOETE SELINDA! KOM NAAR MUMMY LITTLE GIRL! Ren weg! Licht ontsnapt uit het graf! - Laat me weer ademen, mijn schildwacht Spookachtig doel - Ik zou mijn kleintje moeten vinden ... Essay om mij te horen, Selinda ... En dus, laat het gebeuren! Je weet nooit wat de verschrikkelijke gedachten zijn ... Ik heb je nooit verlaten, mooie dochter van mij Oh, Selinda, schiet op mijn kleintje! Kom naar mama, Essay om mijn hand te bereiken Oh ... probeer mijn hand te bereiken, Selinda! Ik sterf voor je glimlach Kom naar mij, mijn lieve Selinda! Kom naar mama meisje! SELINDA! SELINDA! U bent mijn vlees, mijn wens - uw zucht ben ik. Vreselijke onzin steelt mijn leven U bent mijn droom, mijn essentie - hoer ben ik. Onze tijd gaat langzaam voorbij. Elke stap duwt me naar beneden ... Oh ... nou, Verdwijn snel: je bent redelijk goed Dichter bij de hel komen, Sneller naar de hel komen! ALLEEN WRATH SHALT DISLODGE LELIJK BEEST VAN ZIJN LANG U kunt uw arme hoofd verliezen, Uw walgelijke ziel MAAR UW VREESBEWARINGEN VERLATEN NOOIT ... EN ZIJ ZULLEN NAAST ZIJN. ZE ZULLEN ADEMEN, INDEED TOTDAT JE ESSENTIE IS VRIJ. Tot je voyeur getande kroon van graven ... Moge mijn essentie verschijnen Door middel van pellucid array Van het gescheurde daglicht! Met sissende schemering prooien op open plekken ... Gesmoord door de tijd - Ontluikende schemering versterkt Diepste nacht om op te stijgen. Mogen de planeten overleggen! Moge mijn geest opstaan Uit het vochtige smerige graf! Moge de nacht in brand vliegen Koude sterren op de modder Van de begraafplaats! Kom naar mij, mijn Selinda! Kom naar mama, Selinda ... Oh nee! - Er is alleen je hoofdje In mijn bevende handen! Kom mee met je mama in de hel! - Zonder jou zal ik verdrinken in een bodemloze put van ... ...PIJN! Ik kan helemaal niet dood zijn ... Ik heb je kreet gehoord, mijn kleine meid! Oh nee! Deze is niet van mij ... Dit is iemand anders ... Mijn lieve dochter, naast jou Selinda! Waar kan ik je vinden, kleintje? Ik zou je plaats moeten vinden! En dus, laat het gebeuren! Oh... Ik zou jouw plaats moeten vinden mijn liefste! - Ik had veel gevonden, behalve jij Probeer je lichtblauwe vingers te bereiken ... mijn Selinda! Kom naar mama meisje! Arme sterfelijke hoer ... Hoort bij de eeuwigheid ... Ze heeft al haar eigen verstand verloren Trouwens, ze is behekst Met enkele Luciferiaanse spreuken Maar betoverde niet Veel plezier in de hel, Heb je een leuke tijd in de hel? Het zal opstaan ??uit het graf van zichzelf ... Zal achtervolgen voor het doel Dat is ontoegankelijk Selinda, hier ben ik! Probeer te beroven Uw moeder van haar pijn en haar legaat, Selinda ... Ik behoor nu tot de eeuwigheid ... Zoals het zou moeten zijn met hoer betoverd door jou, Mijn dochter... Selinda, lieverd, stop met sombere slaap! - We vliegen hier vandaan naar een eeuwigheid ... Selinda, e tegen mij en moge de sterren Schijn in de lucht en verspil hun licht voor ons.