Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: dj jazzy jeff the fresh prince Songtekst: as we go

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: dj jazzy jeff the fresh prince - as we go ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van as we go? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van dj jazzy jeff the fresh prince! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van dj jazzy jeff the fresh prince en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals as we go .

Origineel

As we go a little somethin like this, hit it Now let's get this party, started off the right way Ow and ho I think the crowd might say When we're on stage you know you can't resist (As we go a little somethin like this, hit it) I'm the ultimate, and that's all I can say I sat down for about eight hours a day Tryin to figure out the proper description of me And I came to the decision that there's no one syllable or phrase That can adequately describe this new craze But I'll sum it up in one sentence, let's see Okay I've got it all praise me Yup that's about the size of it I know it sounds kinda strange, doesn't it But when we're on the stage you know you can't resist (As we go a little somethin like this, hit it) (As we go a little somethin like this, hit it) It was a Friday afternoon if I remember it correctly But I can't quite recall the time exactly But it was somewhere around, two or three or four Oh forget it, let's just go on Anyway I stepped out of school Sneaks were Gucci shirt was Polo and my pockets were full Blew some kisses to the girlies cause I like to tease They started chantin my name, I said, ladies please I grabbed my friends and hopped in my Benz Grabbed on Martini and Rossi passed out to my posse Things were lookin good, I had plans for later on Plans for Donna Michelle, plans for Stacy LeShaun Word I was ready, I wonder if Jeff's home Let me give him a call, on my car phone Yo Jeff, what's shakin Coolin, whassup Girlies I'm with it,e pick me up I caught up with Ready on the way to Jeff's A whole carload of girlies and they all was def We walked into Jeff's and said, Girls, you can't resist (As we go a little somethin like this, hit it) {*Jazzy Jeff cuts and scratches Slick Rick* "As we go a little somethin like this, HIT IT!"} Yo Jeff man, are you with me (Hit it) I didn't hear you man, are you with me (Hit it) I'm with it to get busy (somethin like this, hit it) Ready Rock see, give Jeff a hand! (As we go a little somethin like this, hit it) Throw away them jams cause you don't need em any more Cause this hip-hop hit is gonna keep you on the floor If you dance everyday or if you never danced before It doesn't matter if it's (somethin like this) Time is essential so let's make the best of it Today we don't have a lot of time, so let's not throw it all away Let's use this time in a very special way Let's use it, (somethin like this) I went outside at about 12:30 I saw a couple girlies, and they were lookin pretty good if you know what I mean So I freshened my breath and stepped on the scene (hit it) I walked over to em, stepped in between them One said to the other, I think that I've seen him somewhere before I said sweetheart, you might have She said oh yeah it was last night at that party I said yeah I tried to talk to you there but you were acting as if you were scared She said I'm not scared now I said Bet, well let's go then She said but hold up, what about my friend I said I got a friend So the three of us left Went back to my crib and gave a call to Jeff Five minutes later, Jeff walked in And I thought to myself yeah, now the fun begins But the girls started buggin, and they said Now we want dinner in the best restaurant in town We want caviar and lobster tails, both by candlelight and Don Perignon I said yeah right Y'all must be crazy, and Jeff said you know I really think it's time for these ladies to go We walked em to the door and told em they were dismissed and it went a little (somethin like this) But that was okay that was alright Cause we still had fun that night ya know it The moral of the story is plain and visible We always watch out for those kind of women But the past is the past and the present is the present And we feel that everyone should be sitting down (so you all don't miss) (As we go a little somethin like this, hit it)

 

Vertaling

Als we een klein beetje als dit gaan, raak het dan Laten we dit feestje op de juiste manier beginnen Ow en ho denk ik dat de menigte zou zeggen Als we op het podium staan, weet je dat je het niet kunt laten (Als we een klein beetje als dit gaan, raak het dan) Ik ben de ultieme, en dat is alles wat ik kan zeggen Ik ging ongeveer acht uur per dag zitten Probeer de juiste beschrijving van mij te achterhalen En ik kwam tot de beslissing dat er geen lettergreep of zin is Dat kan deze nieuwe rage adequaat beschrijven Maar ik zal het in één zin samenvatten, laten we zien Oké, ik heb het allemaal om me te prijzen Ja, dat is ongeveer de grootte ervan Ik weet dat het nogal raar klinkt, nietwaar Maar als we op het podium staan, weet je dat je het niet kunt laten (Als we een klein beetje als dit gaan, raak het dan) (Als we een klein beetje als dit gaan, raak het dan) Het was een vrijdagmiddag als ik het me goed herinner Maar ik kan me de tijd niet precies herinneren Maar het was ergens in de buurt, twee of drie of vier Oh vergeet het, laten we gewoon doorgaan Hoe dan ook, ik ben van school gegaan Sneaks waren Gucci-shirt was Polo en mijn zakken waren vol Ik heb een paar kusjes gegeven aan de meisjes omdat ik graag plaag Ze begonnen mijn naam te chanten, zei ik, dames alsjeblieft Ik pakte mijn vrienden en sprong in mijn Benz Grijp Martini en Rossi flauwgevallen in mijn posse Het zag er goed uit, ik had plannen voor later Plannen voor Donna Michelle, plannen voor Stacy LeShaun Ik was er klaar voor, ik vraag me af of Jeff thuis is Laat me hem bellen via mijn autotelefoon Yo Jeff, wat schudt Coolin, whassup Meisjes, ik doe mee, haal me op Ik heb Ready ingehaald op weg naar Jeff's Een hele lading meisjes en ze waren allemaal zeker We liepen Jeff's binnen en zeiden: Meisjes, je kunt het niet laten (Als we een klein beetje als dit gaan, raak het dan) {* Jazzy Jeff snijdt en krast Slick Rick * "Als we zoiets gaan doen, sla dan!"} Yo Jeff man, ben je met mij (Hit it) Ik heb je niet gehoord man, ben je met mij (Hit it) Ik ben er mee bezig (zoiets als dit, raak het) Ready Rock zie, geef Jeff een hand! (Als we een klein beetje als dit gaan, raak het dan) Gooi die jam weg, want je hebt ze niet meer nodig Omdat deze hiphop-hit je op de grond houdt Als je elke dag danst of als je nog nooit eerder hebt gedanst Het maakt niet uit of het (zoiets als dit) Tijd is essentieel, dus laten we er het beste van maken Vandaag hebben we niet veel tijd, dus laten we het niet allemaal weggooien Laten we deze tijd op een heel speciale manier gebruiken Laten we het gebruiken (zoiets als dit) Ik ging rond 12:30 naar buiten Ik zag een paar meisjes, en ze zagen er goed uit als je begrijpt wat ik bedoel Dus verfristte ik mijn adem en stapte op het toneel (druk erop) Ik liep naar ze toe en stapte tussen hen in De een zei tegen de ander: ik denk dat ik hem eerder ergens heb gezien Ik zei lieverd, misschien wel Ze zei oh ja, het was gisteravond op dat feest Ik zei ja, ik probeerde daar met je te praten, maar je deed alsof je bang was Ze zei dat ik niet bang ben nu ik Bet zei, laten we dan maar gaan Zei ze, maar wacht even, hoe zit het met mijn vriend Ik zei dat ik een vriend heb Dus wij drieën vertrokken Ging terug naar mijn wieg en belde Jeff Vijf minuten later kwam Jeff binnen En ik dacht bij mezelf ja, nu begint het plezier Maar de meisjes begonnen te buggen en ze zeiden Nu willen we dineren in het beste restaurant van de stad We willen kaviaar- en kreeftstaarten, zowel bij kaarslicht als Don Perignon, ik zei ja, goed Jullie moeten allemaal gek zijn, en Jeff zei dat je het weet Ik denk echt dat het tijd is dat deze dames gaan We liepen met ze naar de deur en vertelden ze dat ze waren ontslagen en dat het een beetje ging (zoiets als dit) Maar dat was oké, dat was in orde Omdat we die avond nog steeds plezier hadden, weet je het De moraal van het verhaal is duidelijk en zichtbaar We letten altijd op dat soort vrouwen Maar het verleden is het verleden en het heden is het heden En we vinden dat iedereen moet gaan zitten (zodat jullie het allemaal niet missen) (Als we een klein beetje als dit gaan, raak het dan)