Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: dj jazzy jeff the fresh prince Songtekst: charlie mack 1st out of the limo

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: dj jazzy jeff the fresh prince - charlie mack 1st out of the limo ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van charlie mack 1st out of the limo? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van dj jazzy jeff the fresh prince! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van dj jazzy jeff the fresh prince en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals charlie mack 1st out of the limo .

Origineel

(so damn tough) (fresh) (so damn tough) Everywhere we go downtown or to a show We have two necessities Charlie Mack and our limo He's feared by suckers yet he's loved by kids Pay attention and let me tell you who Charlie Mack is He is our homeboy from around the block He's regarded through the city as the hip-hop cop Height about 6'6", weight about 290 Everywhere I go Charlie Mack is right behind me He never laughs, never smiles nor sweats He doesn't breaks arms or legs, only spines or necks He once killed a man cause he would not let go of his Ego Apollo Creed is a sucker Charlie Mack could be Drago He could bench about three hundred pounds The cops all take a vacation, when Charlie's in town He's the toughest around so everywhere that I go he goes He's Charlie Mack and he's the first out the limo (So damn tough) I guess you're wondering why he's the first out the limo, yo, let me give you this bit of info So you'll know the things that Charlie can do and you'll know every single reason why he's down with the crew The limo picks us up about a half past six With the radio blasting our latest hit It's me Jeff Ready Rock, Omar and J.L. Charlie Mack is up front as we depart the hotel First we cause chaos throughout the city streets Then maybe stop at Burger King for a bite to eat And if somebody gets stupid while we're in the place Charlie cancels his order and bites off their face He's not a troublemaker in fact, he's a trouble breaker And if somebody gets dumb, well it'll only take a second or two, after some fools snaps Law and order is restored by my hero Charlie Mack Wheel off into the limo, and head for the jam Charlie cracks all the knuckles, on both of his hands And when we pull up to the show, the routine is unrehearsed It's just natural that we let Charlie hop out first He clears the crowd without saying a word man That's the loudest silence I've ever heard A lot of times guys test him, by trying to bug He just, leaves ring imprints, all over their mugs He's a terminator, a Hercules of sorts Man to hell with chess, he likes physical sports You may not have known before but now you know The reason why Charlie Mack is the first out the limo (So damn tough) We'd like to apologise to all of our fans But please don't touch us when we're at our jams Cause Charlie don't like folks around us when we're doing a show And if he punches you, uh-oh, better get Mako Still you weak rap dudes tempers are hot Just because I've got something that you ain't got If you want to get physical, rowdy or try to bomb me I won't get excited, I'll just say Yo Charlie You should a been kind, you shouldn't have snapped Charlie only hit you once and now you're taking a nap And when he leaves you decapitated, crushed in the dust You'll look up, and see your girl in the limo with us You may think that's enough boy but I think not Charlie kick his face again I think you missed a spot I roll down the limo window and yell by the way eyes You'll see your girl buck naked giving Charlie a massage I'm serious I'm not joking no doubt You know how many doubters' bones have been broken You may not have known before but now you know The reason why Charlie Mack is the first out the limo Charlie Mack the first out the limo He's Charlie Mack the first out the limo In closing, we'd like to say this, to you bustas If you're sceptical you'll probably get beat up, plus kid Embarrassed and laughed at, by all of your friends And if you cross Charlie Mack it's the beginning of the end Of life as you know it, you might not die, sir But if you're not dead, you'll wish you were But if you still wanna bug out, homeboy let's go You can bug with Charlie Mack cause he's the first out the limo He's Charlie Mack and he's the first out the limo

 

Vertaling

(zo verdomd moeilijk) (vers) (zo verdomd moeilijk) Overal waar we naar het centrum gaan of naar een show We hebben twee benodigdheden: Charlie Mack en onze limousine Hij wordt gevreesd door sukkels, maar hij is geliefd bij kinderen Let goed op en laat me je vertellen wie Charlie Mack is Hij is onze homeboy van over de hele straat Hij wordt door de stad gezien als de hiphopagent Hoogte ongeveer 6'6 ", gewicht ongeveer 290 Overal waar ik ga, staat Charlie Mack vlak achter me Hij lacht nooit, glimlacht noch zweet Hij breekt geen armen of benen, alleen ruggengraat of nek Hij heeft ooit een man vermoord omdat hij zijn ego niet wilde loslaten Apollo Creed is een sukkel Charlie Mack zou Drago kunnen zijn Hij kon ongeveer driehonderd pond bankieren De politie neemt vakantie, wanneer Charlie in de stad is Hij is de sterkste, dus overal waar ik ga, gaat hij Hij is Charlie Mack en hij is de eerste uit de limousine (Zo verdomd moeilijk) Ik denk dat je je afvraagt ??waarom hij de eerste uit de limo is, laat me je dit stukje informatie geven U weet dus wat Charlie kan doen en u weet alle redenen waarom hij bij de bemanning is De limo komt ons rond half zes ophalen Met de radio op onze nieuwste hit Ik ben het Jeff Ready Rock, Omar en J.L. Charlie Mack staat vooraan als we het hotel verlaten Eerst veroorzaken we chaos in de straten van de stad Stop dan misschien bij Burger King voor een hapje En als iemand stom wordt terwijl we in de buurt zijn Charlie annuleert zijn bestelling en bijt hun gezicht af Hij is eigenlijk geen onruststoker, hij is een probleembreker En als iemand dom wordt, dan duurt het maar een seconde of twee, na wat dwazen De rechtsorde is hersteld door mijn held Charlie Mack Rijd de limousine in en ga op weg naar de jam Charlie kraakt alle knokkels op zijn beide handen En als we naar de show gaan, is de routine niet geoefend Het is logisch dat we Charlie eerst laten uitstappen Hij ruimt de menigte op zonder een woord te zeggen Dat is de luidste stilte die ik ooit heb gehoord Vaak testen jongens hem door te proberen af ??te luisteren Hij laat alleen ringafdrukken achter op hun bekers Hij is een terminator, een soort Hercules Man naar de hel met schaken, hij houdt van fysieke sporten Je wist het misschien niet eerder, maar nu weet je het De reden waarom Charlie Mack de eerste uit de limousine is (Zo verdomd moeilijk) We willen onze excuses aanbieden aan al onze fans Maar raak ons ??alsjeblieft niet aan als we bij onze jams zijn Omdat Charlie niet van mensen om ons heen houdt als we een show doen En als hij je slaat, uh-oh, beter Mako halen Toch zijn jullie zwakke rap-dudes, gemoederen heet Gewoon omdat ik iets heb wat jij niet hebt Als je fysiek wilt worden, baldadig of me wilt bombarderen Ik word niet opgewonden, ik zeg gewoon Charlie Je had aardig moeten zijn, je had niet mogen breken Charlie heeft je maar één keer geslagen en nu doe je een dutje En als hij je onthoofd laat, verpletterd in het stof Je kijkt omhoog en ziet je meisje bij ons in de limousine Je denkt misschien dat dat genoeg jongen is, maar ik denk het niet Charlie schopte opnieuw tegen zijn gezicht. Ik denk dat je een plek hebt gemist Ik rol het limo-raam naar beneden en schreeuw trouwens ogen Je zult zien dat je meisje Charlie naakt masseert Ik meen het, ik maak geen grapje Je weet hoeveel botten van twijfelaars zijn gebroken Je wist het misschien niet eerder, maar nu weet je het De reden waarom Charlie Mack de eerste uit de limousine is Charlie Mack de eerste uit de limousine Hij is Charlie Mack de eerste uit de limousine Tot slot willen we u dit zeggen, bustas Als je sceptisch bent, word je waarschijnlijk in elkaar geslagen, plus een kind In verlegenheid gebracht en uitgelachen door al je vrienden En als je Charlie Mack oversteekt, is dit het begin van het einde Van het leven zoals u het kent, gaat u misschien niet dood, meneer Maar als je niet dood bent, zou je willen dat je dat was Maar als je nog steeds wilt afluisteren, laten we gaan Je kunt mopperen met Charlie Mack omdat hij de eerste uit de limousine is Hij is Charlie Mack en hij is de eerste uit de limousine