Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: dj jazzy jeff the fresh prince Songtekst: everything that glitters ain t always gold

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: dj jazzy jeff the fresh prince - everything that glitters ain t always gold ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van everything that glitters ain t always gold? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van dj jazzy jeff the fresh prince! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van dj jazzy jeff the fresh prince en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals everything that glitters ain t always gold .

Origineel

Aw man! Put that ol' dumb horn down Hey, Jazzy Jazzy Show this boy what some real music 'posed to sound like He-he-ha! ( *drums and horns set in* ) 1-2-3-4 ( *Jazzy Jeff starts scratching* ) (Don't stop the rock) Now that's a record! Now that's a record! Go Jazzy, go Jazzy, go I want to be remembered for the songs that I sing Not only for the humor, but for the knowledge I bring To broaden the horizons of others is why I rap this Enlightening minds with my lyrical tactics In life everything ain't always what it seems But people are enchanted by things that gleam You know, bright fancy cars, big yachts and mansions On the beaches of Aruba with a girlie romancin Now I'm about to tell you a very artistic fable More fun than when you first got cable The moral to be learned from this story to be told Is that everything that glitters ain't always gold On July 11th I was sittin at home Talkin to my girlfriend Geena on the telephone Flippin through the newspaper checkin the news When I saw an advertisement for a Carribean cruise It said, 'Sunny skies and romantic nights On an incredible ship' - and I got hype It said it's like the _Love Boat_, baskin in the sun Promisin fun for you and for everyone I said, ";That's dope! Baby, you're down?"; She said, ";Yeah, we could leave right now!"; The very next day I put the check in the mail And one week later we were ready to sail The brochure said that the boat was large But it was nothin but a broken-down barnacle barge! And if it wasn't for my girlfriend, I wouldn'ta went Because the captain was a cross-eyed hunchback with a limp The cruise was paid for and the food was free So I said what the hell and set out to sea It didn't take long to notice something was wrong The ship was a mess and we were the only ones on it I didn't wanna panic, so I chilled for a while Till the captain pulled up to what we thought was a deserted isle We looked on to the beach and almost went bezerk We saw 300 natives with spears and grass skirts! The said, ";Hung-a-dung-a-digi-dung-da-doa"; I said, ";Hey baby, I guess that means get off the boat"; Their chief said they needed a human sacrifice I said, ";Well, just take my girl - he-he - syke"; I was jokin, but things got serious Their leader came out and he was curious He got in my face and his breath was the worst I said, ";Hey baby, you got some mints in your purse?"; His breath was stinkin with filthy brown teeth And two big crusty ashy hairy feet The worst thing, he had no toenail on his toes And a big Teradactyl bird bone in his nose I tried to reason with him, he wasn't with it He said, ";Tenga-shanko,"; that meant 'forget it' He said, ";Gunga-shang-tang-da-bong-da-boo"; That meant 'tonight we're having Fresh Prince stew' Then I saw it - no, it's not The big Indiana Jones people cooking pot! I wanted to fight em, but there was no way to beat em I thought to myself, 'Where's Tarzan when you need him?' Just as they were contemplatin cookin us up We had a major struck of luck, a Navy ship pulled up The troops came off and they got us out of the pot And I said to the chief, ";Yo, I get witcha, hops!"; The guy that rescued us said, ";I hate to tell you The captain of your ship, he had just escaped from Belview We've been following him and finally we got him We're sorry, there's no way that you can possibly get a refund"; A thousand dollars and a weekend island drained But a lesson well learned, so let me explain There's a very important message that needs to be told It's that everything that glitters ain't always gold

 

Vertaling

Verdorie! Leg die oude domme hoorn neer Hé, Jazzy Jazzy Laat deze jongen zien hoe sommige echte muziek leek te klinken He-he-ha! (* drums en hoorns in *) 1-2-3-4 (* Jazzy Jeff begint te krabben *) (Stop de rots niet) Dat is pas een record! Dat is pas een record! Ga Jazzy, ga Jazzy, ga Ik wil herinnerd worden voor de liedjes die ik zing Niet alleen voor de humor, maar ook voor de kennis die ik breng Om de horizon van anderen te verbreden, rap ik dit Verlicht de geest met mijn lyrische tactiek In het leven is niet alles wat het lijkt Maar mensen zijn betoverd door dingen die glanzen Je weet wel, mooie auto's, grote jachten en herenhuizen Op de stranden van Aruba met een meisjesromancin Nu ga ik je een heel artistieke fabel vertellen Leuker dan toen je voor het eerst kabel kreeg De moraal die geleerd moet worden om uit dit verhaal te vertellen Is dat alles wat blinkt niet altijd goud is? Op 11 juli zat ik thuis Praat met mijn vriendin Geena aan de telefoon Blader door de krant en bekijk het nieuws Toen ik een advertentie voor een Caraïbische cruise zag Er stond: 'Zonnige luchten en romantische nachten Op een ongelooflijk schip '- en ik kreeg een hype Er stond dat het is zoals de _Love Boat_, baskin in de zon Promisin plezier voor jou en voor iedereen Ik zei: "; Dat is waanzinnig! Schat, ben je beneden?"; Ze zei: "; Ja, we kunnen nu vertrekken!"; De volgende dag deed ik de cheque in de post En een week later waren we klaar om te zeilen In de brochure stond dat de boot groot was Maar het was niets anders dan een kapotte zeepok! En als het niet voor mijn vriendin was, zou ik niet zijn gegaan Omdat de kapitein een scheel gebochelde met een slappe ogen was De cruise was betaald en het eten was gratis Dus ik zei wat de hel en vertrok naar zee Het duurde niet lang of er was iets mis Het schip was een puinhoop en wij waren de enigen erop Ik wilde niet in paniek raken, dus heb ik een tijdje gekoeld Tot de kapitein stopte bij wat we dachten dat het een verlaten eiland was We keken naar het strand en werden bijna bezerk We zagen 300 inboorlingen met speren en grasrokken! Het zei: "; Hung-a-dung-a-digi-dung-da-doa"; Ik zei: "; Hey schat, ik denk dat dat betekent dat je van de boot moet stappen"; Hun chef zei dat ze een mensenoffer nodig hadden Ik zei: "; Nou, neem gewoon mijn meisje - hij-hij-syke"; Ik was een grapje, maar de zaken werden serieus Hun leider kwam naar buiten en hij was nieuwsgierig Hij kwam in mijn gezicht en zijn adem was het ergst Ik zei: "; Hé schat, heb je wat pepermuntjes in je tas?"; Zijn adem stonk naar vieze bruine tanden En twee grote, knapperige, harige voeten Het ergste was dat hij geen teennagel op zijn tenen had En een groot Teradactyl-vogelbeen in zijn neus Ik probeerde met hem te redeneren, hij was er niet bij Hij zei: "; Tenga-shanko,"; dat betekende 'vergeet het maar' Hij zei: "; Gunga-shang-tang-da-bong-da-boo"; Dat betekende 'vanavond hebben we verse Prince stoofpot' Toen zag ik het - nee, dat is het niet De grote Indiana Jones kookpot voor mensen! Ik wilde met ze vechten, maar er was geen manier om ze te verslaan Ik dacht bij mezelf: 'Waar is Tarzan als je hem nodig hebt?' Net zoals ze contemplatin waren, kookte ons op We hadden een grote meevaller, een marineschip stopte De troepen kwamen af ??en ze haalden ons uit de pot En ik zei tegen de chef: "; Yo, ik krijg witcha, hop!"; De man die ons heeft gered zei: "; Ik haat het je te vertellen De kapitein van uw schip was net ontsnapt uit Belview We volgen hem en uiteindelijk hebben we hem Het spijt ons, u kunt op geen enkele manier een terugbetaling krijgen "; Duizend dollar en een weekend-eiland liep leeg Maar een goed geleerde les, dus laat me het uitleggen Er is een heel belangrijke boodschap die moet worden verteld Het is dat alles wat blinkt niet altijd goud is