Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: dj jazzy jeff & the fresh prince Songtekst: here we go again

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: dj jazzy jeff & the fresh prince - here we go again ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van here we go again? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van dj jazzy jeff & the fresh prince! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van dj jazzy jeff & the fresh prince en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals here we go again .

Origineel

Loyal fans and newfound followers Whassup y'all? Hello how are you doin out there? You're chillin I'm winnin Oh by the way the album's out go get it We went to the studio and then we made a video We didn't make a movie though maybe the next year or so Yo I got a message for my fans and friends The last album was dope y'all and here we go again! No applause, no applause, thank you, thank you We're back again, and we're plannin on rockin you ten times harder than any other crew can Jeff is like Conan, I'm like Tarzan In other words, wherever we go Hahah! We're runnin the show, but no seriously, it's been a while since we dropped one But it's out now, go buy the album If you bought the last one you know it was krush But if you didn't man, you must not know what you're missin friend The last album was dope y'all, and here we go again! A lot of people may not have bought the last album Yo Jeff, straight up, we can't allow them to go out like that, our music is too def We produce hit records right and left Daytime, nighttime, def beat, def rhyme Chorus line, bass drum, snare drum, bassline All of this makes our records rock til the party's end.. .. here we go again! When we first came out, we had a smash hit song Then people started askin, "What's takin so long for y'all to put another record out for the airwaves?" I said, "Hold up - let me explain. When you hear a record on your radio station it's probably getting played all throughout the nation But we got lucky, ours was played in Germany France, Japan, Sweden London Italy So therefore, we had to go on tour City after city, 'Encore encore, bravo bravo!' Sorry we gotta go We got another show tomorrow night in Rio" The point I'm tryin to make is to let you all know It takes a LONG TIME to travel the globe But now we gotta start this whole process all over again The last album was def, and here we go again! Special thanks, to everyone that helped us Without you, we would not have been able to sell as many records, we went top ten And got real and we'll do it again It was a long hard road, believe me People tryin to steal from me, and deceive me But that's cool, you live and learn my friends We did it before, and we'll do it agaim

 

Vertaling

Trouwe fans en nieuwe volgers Hoe gaat het met jullie? Hallo, hoe gaat het daar? You're chillin I'm winnin Trouwens, het album is uit. Ga het halen. We zijn naar de studio geweest en toen hebben we een video gemaakt. We hebben nog geen film gemaakt, maar misschien volgend jaar of zo. Yo, ik heb een bericht voor mijn fans en vrienden. Het laatste album was dope en hier gaan we weer! Geen applaus, geen applaus, dank je, dank je. We zijn weer terug, en we zijn van plan om jullie te rocken tien keer harder dan elke andere groep kan Jeff is als Conan, ik ben als Tarzan Met andere woorden, waar we ook gaan Hahah! We runnin the show, but no serieus, het is een tijdje geleden dat we er een hebben uitgebracht. Maar het is nu uit, ga het album kopen. Als je de laatste hebt gekocht, weet je dat het krush was. But if you didn't man, you must not weten wat je mist vriend. Het laatste album was dope, en hier gaan we weer! Veel mensen hebben misschien het laatste album niet gekocht. Yo Jeff, recht voor z'n raap, we kunnen ze niet toestaan om er zo uit te gaan, onze muziek is te def. We produceren hitplaten rechts en links Overdag, 's nachts, def beat, def rijm Chorus line, bass drum, snare drum, bassline Dit alles maakt dat onze platen rocken tot het einde van het feest... ...daar gaan we weer! Toen we voor het eerst uitkwamen, hadden we een hit song Toen begonnen mensen te vragen, "Waarom duurt het zo lang voor jullie allemaal om een andere plaat uit te brengen voor de ether?" Ik zei, "Wacht even - laat het me uitleggen. Als je een plaat hoort op je radiostation wordt het waarschijnlijk door het hele land gedraaid. Maar wij hadden geluk, de onze werd gedraaid in Duitsland Frankrijk, Japan, Zweden, Londen, Italië. Dus daarom moesten we op tournee gaan. Stad na stad, 'Encore encore, bravo bravo! Sorry, we moeten gaan. We hebben nog een show morgenavond in Rio" Het punt dat ik probeer te maken is om jullie allemaal te laten weten Het duurt een LANGE TIJD om de wereld rond te reizen Maar nu moeten we het hele proces opnieuw beginnen. Het laatste album was def, en hier gaan we weer! Speciale dank, aan iedereen die ons geholpen heeft. Zonder jullie, zouden we niet in staat zijn geweest zoveel platen verkocht, we gingen top tien En werden echt en we zullen het opnieuw doen Het was een lange harde weg, geloof me Mensen proberen van me te stelen, en me te bedriegen Maar dat is cool, je leeft en leert mijn vrienden We hebben het eerder gedaan, en we zullen het weer doen