Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: dj jazzy jeff the fresh prince Songtekst: the men of your dreams

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: dj jazzy jeff the fresh prince - the men of your dreams ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the men of your dreams? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van dj jazzy jeff the fresh prince! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van dj jazzy jeff the fresh prince en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the men of your dreams .

Origineel

[ The Fresh Prince on the phone ] Hello? Yeah, this is Prince, who's this? Yo, what's up baby, how you doin? Oh, I'm tryin to see you on a personal tip You know that, right? Heh Ahe on You been tellin me that for years You're a little bit older than me, you know? You're 30 years old and I'm 20 Age ain't nothin but a number, baby Hey look, I'm young but I'm real strong Heh Hey look, I know that, I know, I know I can't sport you around in my Benzito And take you out to dinner and be seen You know That's cool, though I tell you what I tell you what Got a remedy for this problem This is what I want you to do I want you to get a globe, right? I want you to spin the globe, spin it hard baby Pick anywhere in the world And I'll take you there We'll be together, alright? You with that? [ The Fresh Prince ] Greek mythological gods are inferior Studs and playboys,e on, I'm superior Any man can look and see where the curves are It takes a real man to find where the nerves are Women like huggin, kissin and carressin And eh - ssssslooowww undressin Calm down, chill out, take your time, dude Don't be all rough and fast like a monsoon Women are soft and fragile, you know delicate It's really not appealin to then when the fella gets All worked up and rushes to the pinnacle You might think so, but yo, they ain't with it though Candlelight dinner, just you and her in a Nice restaurant is always a winner Then ah - if she is first rate and on the first date She says no, be patient, don't push her, just wait Because a woman is a gift to a man They like you +real+ hard but with a gentle hand So get your act together cause if you're trippin up If you're slippin up, then F.P. is pickin up All of y'all slack men, cause what you're lackin I fill up, so ain't no need toe back, man Everything ain't always the way that it seems I'm the Fresh Prince, baby doll, and I'm the man of your dreams [ Jazzy Jeff on the phone ] Yo, what's up Yeah, this Jeff Yeah, I heard you talked to Prince today, huh? Yeah Let me guess He's 'young but strong' Yeah I kinda figured that Let me ask you a question Did he kick the 'globe' line on you? Yeah, I thought so I heard that before too Look, I'm not into geography So I'm not gonna ask you to spin no globe and point to where you wanna go Or spend no dollars or even do back-semis when Ie in the room Because I'm not into that You know, all I'm askin for is 60 minutes of your time And I can set the whole record straight You know what I'm sayin? [ Jazzy Jeff ] I'm not tryin to say nothin that's hard orplex Or get you psyched with a pose or body flex I win your lovin with a paid vacation You know, I'm more into a intellectual stimulation I make your mind feel good, your body follows it I pour lovin in, your mind swallows it I'm not dissin Prince, cause he's my friend But boys'll be boys and men'll be men Ladies, your battery's unstable? Jazzy Jeff got the world's best jumping cables 14'000 volts of pure intimacy That's enticin to you? Yeah, it was meant to be Don't debate the great flow of fate Let he who's Jazzy have you concentrate Think of me and you makin love as a team I'm Jazzy Jeff, baby doll, and I'm the man of your dreams

 

Vertaling

[The Fresh Prince aan de telefoon] Hallo? Ja, dit is Prince, wie is dit? Yo, hoe gaat het schat, hoe gaat het? Oh, ik probeer je te zien op een persoonlijke tip Je weet het toch? Heh Ahe on Dat vertel je me al jaren Je bent een beetje ouder dan ik, weet je? Je bent 30 jaar en ik ben 20 Leeftijd is niets anders dan een nummer, schat Hé kijk, ik ben jong maar ik ben heel sterk Heh Hé kijk, ik weet dat, ik weet het, ik weet het In mijn Benzito kan ik je niet bespotten En neem je mee uit eten en gezien worden Je weet wel Dat is wel cool Ik zeg je wat Ik zeg je wat Ik heb een remedie voor dit probleem Dit is wat ik wil dat je doet Ik wil dat je een wereldbol krijgt, toch? Ik wil dat je de wereld ronddraait, hard draait schat Kies overal ter wereld En ik breng je erheen We zullen samen zijn, oké? Ben je daarmee? [The Fresh Prince] Griekse mythologische goden zijn inferieur Hengsten en playboys, e, ik ben superieur Elke man kan kijken en zien waar de rondingen zijn Er is een echte man voor nodig om te ontdekken waar de zenuwen zijn Vrouwen houden van huggin, kissin en carressin En eh - ssssslooowww uitkleden Kalmeer, relax, neem de tijd, kerel Wees niet zo ruw en snel als een moesson Vrouwen zijn zacht en kwetsbaar, je weet delicaat Het is dan echt niet aantrekkelijk als de man het krijgt Alles werkte zich op en haastte zich naar de top Je zou het misschien denken, maar ja, ze zijn er niet bij Diner bij kaarslicht, alleen jij en zij in een Leuk restaurant is altijd een topper Dan ah - als ze eersteklas is en op de eerste date Ze zegt nee, wees geduldig, duw haar niet, wacht gewoon Omdat een vrouw een geschenk is voor een man Ze vinden je leuk + echt + hard maar met een zachte hand Dus zet je daad bij elkaar als je trippin Als je uitglijdt, dan is F.P. wordt opgepikt Jullie zijn allemaal slappe mannen, want wat je mist Ik ben vol, dus je hoeft je teen niet terug te trekken, man Alles is niet altijd zoals het lijkt Ik ben de Fresh Prince, babypop, en ik ben de man van je dromen [Jazzy Jeff aan de telefoon] Yo, hoe gaat het Ja, deze Jeff Ja, ik hoorde dat je vandaag met Prince hebt gepraat, hé? Ja Laat me raden Hij is 'jong maar sterk' Ja Ik dacht dat een beetje Laat me je een vraag stellen Schopte hij de 'globe'-lijn op jou? Ja dat dacht ik al Dat heb ik ook eerder gehoord Kijk, ik hou niet van geografie Dus ik ga je niet vragen om geen globe te draaien en te wijzen waar je heen wilt Of geef geen dollars uit of doe zelfs een halve finale als je in de kamer bent Omdat ik dat niet leuk vind Weet je, ik vraag alleen maar 60 minuten van je tijd En ik kan het hele record rechtzetten Weet je wat ik zeg? [Jazzy Jeff] Ik probeer niets te zeggen dat moeilijk of verbluffend is Of je psychisch maken met een pose of body flex Ik win je liefde met een betaalde vakantie Weet je, ik houd meer van intellectuele stimulatie Ik laat je geest goed voelen, je lichaam volgt het Ik giet liefde erin, je geest slikt het in Ik ben geen dissident Prince, want hij is mijn vriend Maar jongens zullen jongens zijn en mannen zullen mannen zijn Dames, is uw batterij onstabiel? Jazzy Jeff heeft 's werelds beste springkabels 14.000 volt pure intimiteit Dat is verleidelijk voor jou? Ja, het was de bedoeling Bespreek de grote stroom van het lot niet Laat hem die Jazzy is je concentreren Denk aan mij en je maakt liefde als een team Ik ben Jazzy Jeff, babypop, en ik ben de man van je dromen