Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: don mclean Songtekst: chain lightning

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: don mclean - chain lightning ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van chain lightning? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van don mclean! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van don mclean en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals chain lightning .

Origineel

Sometimes when I'm thinkin' that love's not around My heart begins sinkin', I don't hear a sound And the world is in blackness, no light shines on me I suffer no blindness, no one can I see Then a flash from the heavens like a loud jagged wire And the silence is broken, and the night is on fire It's like chain lightning, this love that I feel Who know's where it strikes or ]when it will hit How long it will last, or when it will quit In the forest I'm burning, struck down by the blast The fever is churning, and the heat rises fast And those standing nearest can show their concern But I swear if they touch me that they too will burn They fear for their lives for death will soon dwell In the warmth of your love is the fire of hell It's like chain lightning, this love that I feel Who knows where it strikes or when it will hit How long it will last, or when it will quit And soon the sparks scatter and wind whips the flame And love will soon shatter what it cannot tame And the cycle continues, from life into dust For I am now in you with the fire of lust And I hear the explosion, of thunder and rain The water is falling, the ashes remain It's like chain lightning, this love that I feel Who knows where it strikes or ]when it will hit How long it will last, or when it will quit The Indians tell us that the phoenix can rise From the smoldering ashes that once were my eyes And watch beautiful colours from black and from grey Be formed into wings and take me away Where evil is darkness and goodness is light And love is the lightning that cuts through the night And strikes only once in a dark place in time And forms a gold stairway that all of us climb

 

Vertaling

Soms als ik denk dat de liefde niet in de buurt is Mijn hart begint te zinken, ik hoor geen geluid En de wereld is in duisternis, geen licht schijnt op mij Ik lijd geen blindheid, niemand kan ik zien Dan een flits uit de hemel als een luide gekartelde draad En de stilte wordt verbroken, en de nacht staat in brand Het is als een bliksemschicht, de liefde die ik voel Wie weet waar het inslaat of wanneer het zal toeslaan Hoe lang het zal duren, of wanneer het zal stoppen In het bos sta ik in brand, neergeslagen door de explosie De koorts kolkt, en de hitte stijgt snel En zij die het dichtst bij staan kunnen hun bezorgdheid tonen Maar ik zweer dat als ze me aanraken, ook zij zullen branden Zij vrezen voor hun leven want de dood zal spoedig intreden In de warmte van jouw liefde is het vuur van de hel Het is als een bliksemschicht, de liefde die ik voel Wie weet waar het inslaat of wanneer het zal toeslaan Hoe lang het zal duren, of wanneer het zal stoppen En weldra zullen de vonken zich verspreiden en de wind zal de vlam opjagen En liefde zal snel verbrijzelen wat het niet kan temmen En de cyclus gaat door, van leven tot stof Want ik ben nu in jou met het vuur van lust En ik hoor de explosie, van donder en regen Het water valt, de as blijft Het is als een bliksemschicht, deze liefde die ik voel Wie weet waar het inslaat of wanneer het zal toeslaan Hoe lang het zal duren, of wanneer het zal stoppen De indianen vertellen ons dat de feniks kan herrijzen Uit de smeulende as die eens mijn ogen waren En mooie kleuren zien van zwart en van grijs gevormd worden tot vleugels en mij wegvoeren Waar kwaad duisternis is en goedheid licht En liefde is de bliksem die door de nacht snijdt En slechts één keer inslaat op een donkere plek in de tijd En een gouden trap vormt die wij allen beklimmen