Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: donald lawrence Songtekst: let the word do the work

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: donald lawrence - let the word do the work ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van let the word do the work? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van donald lawrence! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van donald lawrence en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals let the word do the work .

Origineel

One word away! One word away! The power of life and death is in what you say Ooh One word away! One word away! If you start confessing, you will start possessing The key to your success is a word away! 3times Seek the work speak the word to life Its in the book LOOK Read the verses twice You can posses the best of the best And yes If you could confess, it could yours unless You don't believe' But we got faith and we speak life I wish that y'all could see y'all face Cause I see prosperity greatness all over you Just speak and then God will start showin you Your ministry is built on faith Your talents about to be booked for 12 months straight See -Certain levels was unreachable But if you just speak it, who am I preachin to I'm not hear to rap I'm just teachin you The word works but first you gotta speak it To Your life every goal is still achievable So Believe it and receive it, release it right now! One word away Cause it's only One word away! One word away! The power of life and death is in what you say Ooh One word away! One word away! If you start confessing, you will start possessing The key to your success is a word away! I speak New homes affordable mortgages Acres of Land Lord I want all of this I speak A new job that doubles my salary I believe God will make it reality To sow seed and reap the harvest It's in the word I'mma bless you regardless I speak A new car whatever you send to me But let the gas prices drop tremendously Lord I speak That you bless me abundantly gimme the strength whenever the enemy comes for me I will pass this test This is God's work at it's best I-I-I I speak Wealth in your life Health in your life For all the pain you felt in your life Break out let God break in Just watch the places that God will take you It is One word away! One word away! The power of life and death is in what you say Ooh One word away! One word away! If you start confessing, You will start possessing The key to your success is a word away! Let the word do the work Let the word Let the word do the work Let the word do the work Let the word,Let the word do the work Let the word do the work Let the word Let the word do the work Let the word do the work Let the word Let the word do the work I speak Healing Prayer is the answer The doctor said there's not more cancer I speak Increase so you could live, set free forget how the economy is I speak Your family members locked in jail new trial second chance my God don't fail I speak Blessing purchase possession, by faith just make your professions If you start confessing you will start possessing If you start confessing you will start possessing If you start confessing you will start possessing If you start confessing you will start possessing If you start confessing you will start possessing If you start confessing you will start possessing The key to your success is a word away

 

Vertaling

Nog één woord! Eén woord maar! De kracht van leven en dood zit in wat je zegt Ooh Eén woord weg. Nog één woord. Als je begint te bekennen, begin je te bezitten. De sleutel tot je succes ligt op een woord afstand! 3 keer Zoek het werk spreek het woord tot leven Het staat in het boek LOOK Lees de verzen twee keer Je kunt het beste van het beste bezitten En ja Als je kunt bekennen, kan het van jou zijn, tenzij Je niet gelooft Maar we hebben geloof en we spreken leven I wish that you'all could see your'all face Cause I see prosperity greatness all over you Spreek gewoon en dan zal God het je laten zien. Je bediening is gebouwd op geloof. Je talenten zullen voor 12 maanden geboekt worden. Zie je, bepaalde niveaus waren onbereikbaar. Maar als je het gewoon zegt, tegen wie preek ik dan? Ik hoor niet te rappen, ik leer het je gewoon. Het woord werkt, maar eerst moet je het uitspreken. Op Je leven elk doel is nog steeds haalbaar Dus geloof het en ontvang het, laat het nu los! Nog één woord Want het is maar één woord weg! Nog één woord! De kracht van leven en dood zit in wat je zegt Ooh Nog één woord. Nog één woord. Als je begint te bekennen, begin je te bezitten. De sleutel tot je succes ligt op een woord afstand. Ik spreek Nieuwe huizen, betaalbare hypotheken. Hectaren land Heer ik wil dit allemaal Ik spreek Een nieuwe baan die mijn salaris verdubbelt Ik geloof dat God het waar zal maken Om zaad te zaaien en de oogst te oogsten Het is in het woord dat ik je hoe dan ook zal zegenen Ik spreek Een nieuwe auto, wat je me ook stuurt Maar laat de benzineprijzen enorm dalen Heer ik spreek Dat U mij overvloedig zegent, geef mij de kracht wanneer de vijand voor mij komt. Ik zal deze test doorstaan Dit is Gods werk op z'n best Ik, ik, ik spreek Rijkdom in je leven Gezondheid in je leven Voor alle pijn die je in je leven hebt gevoeld Breek uit laat God inbreken Kijk naar de plaatsen waar God je zal brengen. Het is Eén woord hier vandaan. Eén woord maar! De kracht van leven en dood zit in wat je zegt Ooh Een woord weg! Nog één woord. Als je begint met opbiechten, zul je beginnen met bezitten. De sleutel tot je succes is een woord weg! Laat het woord het werk doen Laat het woord het werk doen Laat het woord het werk doen Laat het woord, Laat het woord het werk doen Laat het woord het werk doen Laat het woord, Laat het woord het werk doen Laat het woord het werk doen Laat het woord, laat het woord het werk doen Ik spreek. Genezing Gebed is het antwoord De dokter zei dat er niet meer kanker is Ik spreek. Toename zodat je kon leven, bevrijd vergeet hoe de economie is Ik spreek Je familieleden opgesloten in de gevangenis nieuw proces tweede kans mijn God faal niet Ik spreek Zegen koop bezit, door geloof doe gewoon je belijdenis Als je begint te belijden, zal je beginnen te bezitten. Als je begint te biechten, begin je te bezitten. Als je begint te bekennen, zal je beginnen bezitten Als je begint te biechten zal je beginnen bezitten Als je begint te biechten zal je beginnen bezitten Als je begint te bekennen, begin je bezit te nemen De sleutel tot uw succes is een woord verwijderd