Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: dr octagon Songtekst: kenworths with wings

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: dr octagon - kenworths with wings ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van kenworths with wings? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van dr octagon! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van dr octagon en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals kenworths with wings .

Origineel

Kool Keith Back with a special report from CNN With the most and latest design from Sputnik Futnik Chemicals and usages, gastric juice, es NASA's testing system can't stop the missile wisdom Mysterious hydraulic overdrip Mars administer General of the East, flyin' over the wicked witch Beyond alien height I see through your planet with space light Green men on the left, one makin' a right Investigation under the curricular The entire existence, my directing aim is particular Buy dark forces, the United States army's best Commanders, all private first class The UFOs fight the probes, with silver and gold uniforms Protected under government sources, of course it's for horses Highway abduction Red lights at the intersection Aliens trading machines for diesel engines Deserted, dishin' in control, my formula'spact Attack you on 72nd street, with X-ray vision With geometrical arrangement Dinosaur fossils that burn like gas on the pavement Chapter XV, invisible orchestrator In the solar system, you can't see me Photograph of the Earth look like a baseball With samples of feces From the Loch Ness monster but nobody believe me The CIA circuit breakers, business suits, arrangements Astronauts work the button get off at Mars control The mission station from the elevator Explain pipes through the ceiling Lime green metallic faces and spaceships With carburetors, carburetors Highway abduction Red lights at the intersection Aliens trading machines for diesel engines Kenworths with wings Highway abduction Red lights at the intersection Aliens trading machines for diesel engines Kenworths with wings Incredible as the vile, Richard CK Coleman The research center Consultation ising under the circumstance Economy relationships with 18 ships With remarkable energy That's the donut geometry, monuments in pieces With giant networks controllin' future releases Compatible to rolled, the moon will still turn cold With rocks and minerals, 800 million years old Minefields, gettin' scanned through bar codes Trucks takin' boxes Ukrainian barrels with chemicals home Disappear on my clothes Out there, six different galaxies You out there, no one knows, no one knows Highway abduction Red lights at the intersection Aliens trading machines for diesel engines Kenworths with wings Highway abduction Red lights at the intersection Aliens trading machines for diesel engines Kenworths with wings

 

Vertaling

Kool Keith Terug met een speciaal rapport van CNN Met het meest en nieuwste ontwerp van Spoetnik Futnik Chemicaliën en gebruik, maagsap, es Het testsysteem van NASA kan de raketwijsheid niet stoppen Mysterieuze hydraulische overdrip Mars toedienen Generaal van het Oosten, vliegend over de boze heks Voorbij buitenaardse hoogte Ik kijk door je planeet met ruimtelicht Groene mannen aan de linkerkant, één maakt rechts Onderzoek onder het leerplan Het hele bestaan, mijn regiedoel is bijzonder Koop duistere krachten, het beste van het Amerikaanse leger Commandanten, allemaal privé eerste klasse De UFO's bevechten de sondes, met zilveren en gouden uniformen Beschermd onder overheidsbronnen, natuurlijk voor paarden Ontvoering van de snelweg Rode lichten op de kruising Aliens trading machines voor dieselmotoren Verlaten, de controle kwijt, het recept van mijn formule Val je aan op 72nd street, met X-ray vision Met geometrische opstelling Dinosaurusfossielen die als gas op de stoep branden Hoofdstuk XV, onzichtbare orkestrator In het zonnestelsel kun je me niet zien Foto van de aarde ziet eruit als een honkbal Met monsters van uitwerpselen Van het monster van Loch Ness, maar niemand gelooft me De CIA-stroomonderbrekers, pakken, regelingen Astronauten werken de knop uitstappen bij Mars-controle Het missiepost vanuit de lift Leg pijpen door het plafond uit Limoengroene metalen gezichten en ruimteschepen Met carburateurs, carburateurs Ontvoering van de snelweg Rode lichten op de kruising Aliens trading machines voor dieselmotoren Kenworths met vleugels Ontvoering van de snelweg Rode lichten op de kruising Aliens trading machines voor dieselmotoren Kenworths met vleugels Ongelofelijk als verachtelijk, Richard CK Coleman Het onderzoekscentrum Overleg vindt plaats onder de gegeven omstandigheden Economische relaties met 18 schepen Met opmerkelijke energie Dat is de donutgeometrie, monumenten in stukken Met gigantische netwerken controllin toekomstige releases Compatibel met gerold, zal de maan nog steeds koud worden Met rotsen en mineralen, 800 miljoen jaar oud Mijnenvelden, die door streepjescodes worden gescand Vrachtwagens nemen dozen op Oekraïense vaten met chemicaliënhuis Verdwijn op mijn kleren Er zijn zes verschillende sterrenstelsels Jij daarbuiten, niemand weet het, niemand weet het Ontvoering van de snelweg Rode lichten op de kruising Aliens trading machines voor dieselmotoren Kenworths met vleugels Ontvoering van de snelweg Rode lichten op de kruising Aliens trading machines voor dieselmotoren Kenworths met vleugels