Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: dr octagon Songtekst: technical difficulties

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: dr octagon - technical difficulties ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van technical difficulties? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van dr octagon! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van dr octagon en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals technical difficulties .

Origineel

[speaking in Spanish left untranslated] Chewbacca's not here I'ma do it for your circumcised niggaz don't realize my format is a palm spectrum to damage any rectum This is the real dinosaur funk which permitted G-Funk to play anally through the trunk a digital master was given to Sam Cooke and Jimmy Castor Kurt Cobain was here but Doc Oc' has novacaine Theoretically keepin puppies and the pedigree Small fetus brought Santa Claus to greet us Rappers know I'm equipped with Clorox and chemicals that'll burn off your lip Intestines investments hide money in your stomach Who can stop Pepto Bismol? Only a Gremlin eatin in Larry Parker like Gizmo As Dr. Octagonecologyst girls open legs for beer kegs French toast and herbs were covered with giant eggs Livin small, people unequal challenge my thoughts No station or radio will understand The perfect enzyme is me with your brain in my other hand Suck my oil, yo Gudio tell em [speaking in Spanish left untranslated] MP4, six spacecraft in the mix, kissin Mary J. Blige on Earth was quite normal, as Dr. Octagon, walkin through a polygon My first impression was to give patients a lesson Who's the best to put me to the test I'll battle Ultramagnetic, my own self as well Two mirrors in the clear, I'm floating deep in the atmosphere Through Los Angeles heights I'll damage Hollywood lights Woman know my sexputer condoms humpin on Ampex My number 2-7-5-49-69 disconnected My first black robot, space connected while you listen to Keith Sweat (meow) Your brain is caught up in a net Two million thousand three billion wack records in the solar The system's out of reach, niggaz try to preach Why you tryin to act fly walkin up Venice Beach? Zapp, like Roger, my funk is powerful then Troutman Seven years ago like California was tooken from Mexico Who knows this magnum five can't scope this A&R;'s will go crazy tryin to find someone to duplicate Dr. Octagon Yo chief administrator, suck my oil "We are experiencing technical difficulties Please stand by" [speaking in Spanish left untranslated] Auto four six seven five four three Equals, the levels, of nobody in this trauma World of unconsciousness Blackness and power,ing down through the urinalysis Leaving hands with callouses Right power

 

Vertaling

[spreken in het Spaans links niet vertaald] Chewbacca is er niet. Ik doe het voor je besneden niggaz beseft niet dat mijn formaat een palm-spectrum is om elk rectum te beschadigen Dit is de echte dinosaurus-funk die G-Funk toestond om via de kofferbak een digitale master te spelen werd gegeven aan Sam Cooke en Jimmy Castor Kurt Cobain was hier, maar Doc Oc 'heeft novacaïne Theoretisch houden puppy's en de stamboom Kleine foetus bracht de kerstman om ons te begroeten Rappers weten dat ik Clorox heb en chemicaliën die van je lip afbranden Investeringen in de darmen verbergen geld in uw maag Wie kan Pepto Bismol stoppen? Alleen een Gremlin eet in Larry Parker zoals Gizmo Als Dr. Octagonecologyst meisjes open benen voor biervaten Franse toast en kruiden waren bedekt met gigantische eieren Livin klein, mensen ongelijk daagden mijn gedachten uit Geen enkel station of radio zal het begrijpen Het perfecte enzym ben ik met je brein in mijn andere hand Zuig mijn olie, zeg Gudio tegen ze [spreken in het Spaans links niet vertaald] MP4, zes ruimtevaartuigen in de mix, kissin Mary J. Blige op aarde was heel normaal, zoals Dr. Octagon, door een veelhoek lopen Mijn eerste indruk was om patiënten een les te geven Wie is het beste om me op de proef te stellen Ik vecht tegen Ultramagnetic, ook tegen mezelf Twee spiegels in het heldere, ik zweef diep in de atmosfeer Door de hoogten van Los Angeles zal ik Hollywood-lampen beschadigen De vrouw kent mijn condooms voor condooms op Ampex Mijn nummer 2-7-5-49-69 is losgekoppeld Mijn eerste zwarte robot, ruimte verbonden terwijl je naar Keith Sweat luistert (miauw) Je brein zit gevangen in een net Twee miljoen duizend drie miljard wack-records in de zonne-energie Het systeem is onbereikbaar, niggaz probeert te prediken Waarom probeer je te handelen terwijl je Venice Beach oploopt? Zapp, net als Roger, mijn funk is krachtig dan Troutman Zeven jaar geleden was het teken van Californië uit Mexico Wie kent deze magnum five niet? A&R; 's zullen gek worden om iemand te vinden om Dr. Octagon te dupliceren Yo chief administrator, zuig mijn olie 'We hebben technische problemen Blijf alsjeblieft staan ??" [spreken in het Spaans links niet vertaald] Auto vier zes zeven vijf vier drie Is gelijk aan de niveaus van niemand in dit trauma Wereld van bewusteloosheid Zwartheid en kracht, door de urine naar beneden Handen verlaten met eelt Juiste kracht