Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: dr octagon Songtekst: waiting list

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: dr octagon - waiting list ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van waiting list? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van dr octagon! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van dr octagon en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals waiting list .

Origineel

You enter, step in the room, four, five My overpressed thoughts and ways make you get live You are the patient, and I, your black doctor, Medical bills, insurance, cash in the ceiling. Dioxalyn fingerprints here ever since I got my white suit pressed, out the cleaners, X-Ray shades, with hard shoes and some razor blades Who's the brother that's sick, and needs the operation? Bullets removed from your head, grand central station I gotta cut off your ear, first behind your neck Rip out the stomach, and open rectum?s to dissect Shine the light, inside, roaches crawling in your throat I have no tools, my hammer?s done, my drill is broked I'm the doctor, You wait on the waiting list, Patients been here since this morning I dismiss. Watching people vomit green, my po-lig is lizard pills My office in Berbick, I had the bodies in Beverley Hills. Seeking Kimbles and bits, a girl with small tits Talking to herself, her dog, and having rabid fits Green fly soup in on the way from the kitchen, troop Looking at T.B tuberculous on the window post Ten dead dogs, a brown fox in theatose With no reps, I put more needles in they kneecaps Some primitive screws, and my, yes and perhaps A little sprinkle of Clorox, in their vocal box Some Pepto-Bismol, Pepsi-Cola, pack of Pop Rocks Mix it all together with bugs, to change the weather, You be coughing blue, with eyes like Mr. Magoo Straight up cartoon, you're bound to fall out real soon. I'm the doctor, You wait on the waiting list, Patients been here since this morning I dismiss. As youe in the bright, you ride the orange ambulance Look at widows and pell see the mental patients dance Doin' six and seven, steps ladies yells dance Upside downside with walls flyin' through the hall Mr. Reeves/Mysteries with yellow bees they fly, sting your face You out there bumps, caught up with a acne case Plastic surgery, your lawyer now refer to me Giving you sketches, exquisite pictures of the gill man What's the matter, are you happy? Na you're ill man Standin' back, you choose a ticket, My spiritual laws of vitamins will turn your face wicked You're invited to ride the glide to your homicide I'm the doctor, You wait on the waiting list, Patients been here since this morning I dismiss.

 

Vertaling

Je komt binnen, stap in de kamer, vier, vijf Mijn onderdrukte gedachten en manieren zorgen ervoor dat je live komt Jij bent de patiënt, en ik, jouw zwarte dokter, Medische rekeningen, verzekeringen, contant geld in het plafond. Dioxalyn-vingerafdrukken hier sindsdien Ik heb mijn witte pak geperst, de schoonmakers uit, X-Ray tinten, met harde schoenen en wat scheermesjes Wie is de broer die ziek is en de operatie nodig heeft? Kogels verwijderd van je hoofd, groots centraal station Ik moet je oor afsnijden, eerst achter je nek Scheur de maag eruit en open de endeldarm om te ontleden Schijn het licht van binnen, kakkerlakken die in je keel kruipen Ik heb geen gereedschap, mijn hamer is klaar, mijn boor is gebroken Ik ben de dokter, Je wacht op de wachtlijst, Patiënten zijn hier sinds vanmorgen. Kijken hoe mensen groen overgeven, mijn po-lig is hagedispillen Mijn kantoor in Berbick, ik had de lijken in Beverley Hills. Op zoek naar Kimbles and bits, een meisje met kleine tieten Praten met zichzelf, haar hond en hondsdolle aanvallen hebben Groene vliegensoep op weg van de keuken, troep Kijkend naar T.B tuberculeus op de raamstijl Tien dode honden, een bruine vos in theose Zonder herhalingen stopte ik meer naalden in de knieschijven Een paar primitieve schroeven, en mijn, ja en misschien Een beetje Clorox, in hun stembox Wat Pepto-Bismol, Pepsi-Cola, pakje Pop Rocks Meng het allemaal samen met bugs om het weer te veranderen, Je hoest blauw, met ogen als meneer Magoo Recht omhoog cartoon, je zult vast snel uitvallen. Ik ben de dokter, Je wacht op de wachtlijst, Patiënten zijn hier sinds vanmorgen. Zoals je in het licht bent, rijd je op de oranje ambulance Kijk naar weduwen en zie de mentale patiënten dansen Doin 'zes en zeven, stappen dames schreeuwen dansen Ondersteboven keerzijde met muren die door de hal vliegen Mr. Reeves / Mysteries met gele bijen vliegen ze en steken je gezicht Je bent hobbels, ingehaald door een acne-zaak Plastische chirurgie, uw advocaat verwijst nu naar mij Ik geef je schetsen, prachtige foto's van de kieuwman Wat is er, ben je blij? Na je bent ziek man Wacht even, je kiest een kaartje, Mijn spirituele wetten van vitamines zullen je gezicht slecht maken Je bent uitgenodigd om te glijden naar je moord Ik ben de dokter, Je wacht op de wachtlijst, Patiënten zijn hier sinds vanmorgen.