Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: draconian Songtekst: the morningstar

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: draconian - the morningstar ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the morningstar? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van draconian! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van draconian en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the morningstar .

Origineel

(I am the Light that Leads to Darkness) (Lyrics by Anders Jacobsson) "I've cried a river for you to swim To let you know the state we're in. I've dreamt a vision for you to see He's dreamt a vision for us to see, That the night is the only worthy key that night is the worthy keyâ?¦ (and the sound of silent cries Is heard throughout the skies". I have seen Heaven's sleep, We have felt Heaven's sleep, And I've watched the angels weep, our God hath made us weep They are slaves of fear and pain (that is ruled by a god insane). I know that the night will save us all O Lucifer, O Morningstarâ?¦ As long we praise the dragons call. how we praise your ancient fallâ?¦ Eternal seems the time, But the only true love will remain, And darkness shall rise up to Heaven To embrace the last, final prayer... Cause the grace of His word once spoken Is now shattered by a promise broken. "So curse the tyrant, curse the light, For we are free here in the (endless) night. How free we could be in the nightâ?¦ So embrace the sorrow, kiss the tearsâ?¦ Follow the wind to erase your fears, Follow the wind, follow the signâ?¦ For the fires burn bright, the fires of blue, And in the end it will burn in all of you." The war will come, Apocalyptic storms of a tortured silence As God oppresses His last, final soulâ?¦ And eternal seems the time, But the only true love will remain, And darkness shall rise up to Heaven To embrace the last, final prayerâ?¦ So deny God's light and His words spokenâ?¦ We regain Heaven and crush His skull wide open! "I've cried a river for you to swim, To let you know the state we're in. I've sent a message throughout the stars, He's sent a message throughout the stars, For His kingdom is full of scars. God's kingdom is full of scars. I am Lucifer, the angel of light He is Lucifer, O Luciferâ?¦ Come with me and love the night! And legions of angels out from Heav'n flyâ?¦ Oh, how they soar above the mountains high! I am the Lightâ?¦ That Leads to Darkness! I am the Nightâ?¦ Behold Pandemonium!" Behold Pandemonium

 

Vertaling

(Ik ben het licht dat naar de duisternis leidt) (Tekst door Anders Jacobsson) "Ik heb een rivier voor je uitgehongerd Om je te laten weten in welke toestand we zijn. Ik heb een visioen gedroomd voor jou om te zien Hij heeft een visioen gedroomd voor ons om te zien, Dat de nacht de enige waardige sleutel is die nacht is de waardige sleutel. (en het geluid van stille kreten Wordt gehoord door de hemel". Ik heb de slaap van de Hemel gezien, Wij hebben de slaap van de Hemel gevoeld, En ik heb de engelen zien wenen, onze God heeft ons doen wenen Zij zijn slaven van angst en pijn die geregeerd wordt door een krankzinnige god. Ik weet dat de nacht ons allen zal redden O Lucifer, O Morningstarââ'¬â"¢ Zolang we de draken roep loven. Hoe we je oude val loven. Eeuwig lijkt de tijd, Maar de enige ware liefde zal blijven, En duisternis zal opstijgen naar de Hemel Om het laatste, laatste gebed te omhelzen... Want de genade van Zijn woord eens gesproken Is nu verbrijzeld door een gebroken belofte. "Dus vervloek de tiran, vervloek het licht, Want wij zijn vrij hier in de (eindeloze) nacht. Hoe vrij kunnen we zijn in de nacht... Dus omhels het verdriet, kus de tranen... Volg de wind om je angsten uit te wissen, Volg de wind, volg het teken... Want de vuren branden fel, de vuren van blauw, En uiteindelijk zal het branden in jullie allemaal." De oorlog zal komen, Apocalyptische stormen van een gemartelde stilte Als God zijn laatste, laatste ziel onderdrukt. En eeuwig lijkt de tijd, Maar de enige ware liefde zal blijven, En duisternis zal opstijgen naar de Hemel Om het laatste, laatste gebed te omhelzen. Dus ontken Gods licht en Zijn gesproken woorden... We heroveren de Hemel en verpletteren Zijn schedel wijd open! "Ik heb een rivier voor jullie omgehuild om te zwemmen, Om je te laten weten in welke staat we zijn. Ik heb een bericht gestuurd door de sterren, Hij heeft een bericht gestuurd door de sterren, Want Zijn koninkrijk is vol van littekens. Gods koninkrijk is vol littekens. Ik ben Lucifer, de engel van het licht. Hij is Lucifer, o Lucifer. Kom met mij en bemin de nacht! En legioenen van engelen vliegen uit de hemel. Oh, hoe ze zweven boven de bergen hoog. Ik ben het licht... Dat leidt naar de duisternis. Ik ben de Nacht. Aanschouw Pandemonium!" Aanschouw Pandemonium