Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: dragonforce Songtekst: cosmic power of the infinite shred machine

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: dragonforce - cosmic power of the infinite shred machine ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van cosmic power of the infinite shred machine? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van dragonforce! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van dragonforce en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals cosmic power of the infinite shred machine .

Origineel

Future worlds of magic and mystery Our eternal path to search and find out new horizons Far and wide, to the end of the galaxy But forevermore we spend our lifetime searching Onwards through time, striving to find Answers to all of our dreams Find the path through the universe Under the sign of our true star fleet A brave new world, a brand new hope A shining star so far from home A brighter place, the terra prime Under power of cosmic light Here we stand alone at the frontier The future of mankind A brave new world, a brand new hope A shining star to save our souls tonight Realms of fear when our two worlds collide Someone help us now to find our way out of this black hole Zero hour to defend what we left behind Armageddon's near but we still answer the call Lost and alone in the neutral zone Fear of the doomsday machine Set the path through the stratosphere Blazing like fire through the galaxy A brave new world, a brand new hope A shining star so far from home A brighter place, the terra prime Under power of cosmic light Here we stand alone at the frontier The future of mankind A brave new world, a brand new hope A shining star to save our souls tonight Lost in the abyss out here in the void The last solar flare, a system destroyed By light of the dark inferno our starship will burn Where no man has gone before us and none shall return A brave new world, a brand new hope A shining star so far from home A brighter place, the terra prime Under power of cosmic light Here we stand alone at the frontier The future of mankind A brave new world, a brand new hope A shining star to save our souls tonight To save our souls tonight

 

Vertaling

Toekomstige werelden van magie en mysterie Ons eeuwige pad om nieuwe horizonten te zoeken en te ontdekken Ver en wijd, tot aan het einde van de melkweg Maar voor altijd zoeken we ons leven lang Voorwaarts door de tijd, strevend om te vinden antwoorden te vinden op al onze dromen Het pad vinden door het universum Onder het teken van onze ware sterrenvloot Een dappere nieuwe wereld, een gloednieuwe hoop Een stralende ster zo ver van huis Een helderdere plaats, de terra prime Onder de kracht van kosmisch licht Hier staan we alleen aan de grens De toekomst van de mensheid Een dappere nieuwe wereld, een gloednieuwe hoop Een stralende ster om onze zielen vannacht te redden Een wereld vol angst als onze twee werelden botsen Iemand help ons nu om onze weg uit dit zwarte gat te vinden Nul uur om te verdedigen wat we achterlieten Armageddon is nabij maar we beantwoorden nog steeds de oproep Verloren en alleen in de neutrale zone Angst voor de doemsdag machine Zet het pad door de stratosfeer Brandend als vuur door de melkweg Een dappere nieuwe wereld, een gloednieuwe hoop Een stralende ster zo ver van huis Een helderdere plaats, de terra prime Onder de kracht van kosmisch licht Hier staan we alleen aan de grens De toekomst van de mensheid Een dappere nieuwe wereld, een gloednieuwe hoop Een stralende ster om onze zielen vannacht te redden Verloren in de afgrond, hier in de leegte. De laatste zonnevlam, een systeem vernietigd Bij het licht van het donkere inferno zal ons sterrenschip branden Waar niemand ons is voorgegaan en niemand zal terugkeren. Een dappere nieuwe wereld, een gloednieuwe hoop. Een stralende ster, zo ver van huis. Een helderdere plaats, de terra prime Onder de kracht van kosmisch licht Hier staan we alleen aan de grens De toekomst van de mensheid Een dappere nieuwe wereld, een gloednieuwe hoop Een stralende ster om onze zielen vannacht te redden Om onze zielen vannacht te redden